Viết thuật toán giải phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0 với a≠0 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Bài 4 : Bài toán và thuật toán – Câu 5 trang 44 SGK Tin học 10. Mô tả thuật toán tìm nghiệm của phương trình bậc hai tổng quát bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối .Bạn đang xem : Thuật toán giải phương trình bậc 2Nội dung chính

  • 2. Code pascal giải PT bậc II
  • 3. Xem thêm
  • 4. Videos hướng dẫn
  • Video liên quan

Mô tả thuật toán tìm nghiệm của phương trình bậc hai tổng quát bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối.

Bạn đang đọc: Viết thuật toán giải phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0 với a≠0

Xác định bài toán :•– Input : Các số thực a, h, c ( a ≠ 0 ) .– Output : Các số thực X thoả mãn ax2 + bx + c = 0 .– Ý tưởng :– Tính d = b2 – 4 ac .– Lần lượt xét ba trường hợp cho giá trị d :nếu dnếu d = 0 thì Kết luận phương trình có một nghiệm x = – b / 2 aQuảng cáonếu d > 0 thì Tóm lại phương trình có hai nghiệm phân biệt là 😡 – ( – b ± √ d ) / 2 a .Thuật toán :Mô tả thuật toán bằng cách liệt kê :Bước I. Nhập ba số a, b, c ;Bước 2. d 4 – ( b * b – 4 * a * c ) ;Bước 3 .nếu d 0 thì đưa ra thông tin phương trình có hai nghiệm phân biệt, tính nghiệm X / = ( – b + – √ d ) / ( 2 * a ) và x2 = ( – b – √ d ) / ( 2 * a ), rồi kết thúc ;Mô tả thuật toán theo sơ đồ khối :Viết thuật toán giải phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0 với a≠0
Bài học: Chuyên mục: Bài trướcCho N và dãy số a1.aN, hãy tìm giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy đó.Bài tiếp theoNgôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất để viết chương trình mà máy tính trực tiếp hiểu và thực hiện được.Quảng cáoDanh sách bài tậpCho N và dãy số a1 aN, hãy sắp xếp dãy số đó thành dãy số không tăng ( số hạng trước lớn hơn hay … Cho N và dãy số a1. aN hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy có giá trị bằng 0 .Xem thêm : Trêu Hay Chêu Hay Trêu Chọc, Trêu Hay Chêu Là Đúng Chính Tả Tiếng ViệtHãy phát biểu một bài Toán và chỉ rõ Input và Output của bài Toán đó.Hãy mô tả thuật Toán giải các bài Toán sau bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối.Cho N và dãy số a1.aN, hãy tìm giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy đó.Thuật Toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực…Mục lục môn Tin 10 Viết thuật toán giải phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0 với a≠0Chú ý : Thuật toán trên không xét những trường hợp a, b, c bằng 0 như code ở dưới, code thì vừa đủ hơn .

2. Code pascal giải PT bậc II

Program GIAI_PHUONG_TRINH_BACII;
Uses CRT; {Su dung thu vien CRT}
Var a,b,c,D,x,x1,x2: real;
Begin
Clrscr; {xoa man hình, neu khong USES CRT thi lenh nay se bi bao loi}
Writeln(‘GIAI PHUONG TRINH BAC II: ‘);
Writeln(‘——————————————-‘);
Write(‘Nhap he so a=’); readln(a); {Viet thong bao nhap a vaf cho nhap he so a vao tu ban phim }
Write(‘Nhap he so b=’); readln(b); {Viet thong bao nhap b vaf cho nhap he so b vao tu ban phim }
Write(‘Nhap he so c=’); readln(c); {Viet thong bao nhap c vaf cho nhap he so c vao tu ban phim }
If a=0 then
If b=0 then
If c=0 then
Writeln(‘Phuong trinh co vo so nghiem’) {a=0, b=0, c=0 }
Else Writeln(‘Phuong trinh vo nghiem’) {a=0, b=0, c0}
Else Writeln(‘Phuong trinh co mot nghiem: x=’,-c/b: 4: 2) {a=0, b0}
Else {a 0}
Begin
D:=b*b-4*a*c;
If D=0 then Writeln(‘Phuong trinh co nghiem kep: x=’,-b/(2*a): 4: 2) {Delta =0}
Else
If D0}
Begin
x1:=(-b-sqrt(D))/(2*a);
x2:=(-b+sqrt(D))/(2*a);
Writeln(‘Phuong trinh co 2 nghiem la x1= ‘,x1:4:2 ,’ va x2= ‘,x2:4:2);
End;
End;
Readln {Truoc END. thi khong can dau ;}
End.

3. Xem thêm

  • Giải phương trình bậc nhất.
  • Giải hệ phương trình tuyến tính.

4. Videos hướng dẫn

3.6 58 votes Đánh giá bài viết Bài 4 : Bài toán và thuật toán – Câu 5 trang 44 SGK Tin học 10. Mô tả thuật toán tìm nghiệm của phương trình bậc hai tổng quát bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối .

Xem thêm: Con Tim Rung Động 2 Chap 149.2 Tiếng Việt – TimTruyen

Mô tả thuật toán tìm nghiệm của phương trình bậc hai tổng quát bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối.

Xác định bài toán :

– Input : Các số thực a, h, c ( a ≠ 0 ) .
– Output : Các số thực X thoả mãn ax2 + bx + c = 0 .
– Ý tưởng :
– Tính d = b2 – 4 ac .
– Lần lượt xét ba trường hợp cho giá trị d :
nếu d
nếu d = 0 thì Tóm lại phương trình có một nghiệm x = – b / 2 a
nếu d > 0 thì Tóm lại phương trình có hai nghiệm phân biệt là :
x – ( – b ± √ d ) / 2 a .Quảng cáo

Thuật toán :
Mô tả thuật toán bằng cách liệt kê :
Bước I. Nhập ba số a, b, c ;
Bước 2. d 4 – ( b * b – 4 * a * c ) ;
Bước 3 .
nếu d 0 thì đưa ra thông tin phương trình có hai nghiệm phân biệt, tính nghiệm X / = ( – b + – √ d ) / ( 2 * a ) và x2 = ( – b – √ d ) / ( 2 * a ), rồi kết thúc ;
Mô tả thuật toán theo sơ đồ khối :
Viết thuật toán giải phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0 với a≠0 Xác định bài toán : • – Input : Các số thực a, h, c ( a ≠ 0 ). – Output : Các số thực X thoả mãn ax2 + bx + c = 0. – Ý tưởng : – Tính d = b2 – 4 ac. – Lần lượt xét ba trường hợp cho giá trị d : nếu dnếu d = 0 thì Tóm lại phương trình có một nghiệm x = – b / 2 anếu d > 0 thì Tóm lại phương trình có hai nghiệm phân biệt là : x – ( – b ± √ d ) / 2 a. Thuật toán : Mô tả thuật toán bằng cách liệt kê : Bước I. Nhập ba số a, b, c ; Bước 2. d 4 – ( b * b – 4 * a * c ) ; Bước 3. nếu d nếu d = 0 thì đưa ra thông tin phương trình có một nghiệm và tính nghiệmx = – b / ( 2 * a ), rồi kết thúc ; nếu ( d > 0 thì đưa ra thông tin phương trình có hai nghiệm phân biệt, tính nghiệm X / = ( – b + – √ d ) / ( 2 * a ) và x2 = ( – b – √ d ) / ( 2 * a ), rồi kết thúc ; Mô tả thuật toán theo sơ đồ khối :
Đang xem : Về lưu đồ thuật toán giải phương trình bậc 2
Học tiếng Anh qua Flashcard
Viết thuật toán giải phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0 với a≠0

Bạn có bài tập cần giải đáp, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài tậpNgoài ra, bạn cũng có thể gửi lên lingocard.vn nhiều thứ khác nữa Tại đây!

Xem thêm : Các Dạng Bài Tập Và Phương Pháp Giải Bài Tập Sinh Học, Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Sinh Học 11
STT Họ tên Avatar Điểm

1 ♡Anh Đào ll … Viết thuật toán giải phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0 với a≠0 902
2 Toán-Lý-Hoá-Tin Viết thuật toán giải phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0 với a≠0 335
3 ronaldo Viết thuật toán giải phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0 với a≠0 299
4 THÙY LINH CÂM NHƯ … Viết thuật toán giải phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0 với a≠0 273
5 ✯。♡♡。 Strawberry … Viết thuật toán giải phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0 với a≠0 217

Viết thuật toán giải phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0 với a≠0Viết thuật toán giải phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0 với a≠0Viết thuật toán giải phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0 với a≠0Viết thuật toán giải phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0 với a≠0Viết thuật toán giải phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0 với a≠0

Xem thêm: 99+ Hình Avatar Mèo Cặp cute và Cực Chất Cho Các Couple | TTTVM – Thamtrangtraivinamilk

Xem thêm : cách dùng điện thoại cảm ứng làm micro cho máy tính
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao

1 ๖ۣۜHắc’c … Viết thuật toán giải phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0 với a≠0 71 355
2 Maiz Viết thuật toán giải phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0 với a≠0 55 267
3 Chanh cục súc Viết thuật toán giải phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0 với a≠0 14 70
4 Viết thuật toán giải phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0 với a≠0 12 56
5 Bật chế độ vô cảm ( … Viết thuật toán giải phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0 với a≠0 11 55

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận