Vectơ chỉ phương là gì? Cách tìm Vectơ chỉ phương của đường thẳng cực hay – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Vectơ chỉ phương là gì ? Cách tìm Vectơ chỉ phương của đường thẳng cực hay

Vectơ chỉ phương là gì? Cách tìm Vectơ chỉ phương của đường thẳng cực hay

Vectơ chỉ phương của đường thẳng là gì ? Vectơ chỉ phương trong oxyz như nào ? Cách tìm Vectơ chỉ phương của đường thẳng ra làm sao ? … Đây là một trong những phần kiến thức và kỹ năng Toán 10 vô cùng quan trong được nhiều học viên chăm sóc. Bài viết thời điểm ngày hôm nay, THPT Sóc Trăng sẽ giải đáp tường tận cho những bạn nhé !

I. LÝ THUYẾT VỀ VECTƠ CHỈ PHƯƠNG CỦA ĐƯỜNG THẲNG

Bạn đang đọc: Vectơ chỉ phương là gì? Cách tìm Vectơ chỉ phương của đường thẳng cực hay – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

1. Vecto chỉ phương của đường thẳng là gì?

Bạn đang xem : Vectơ chỉ phương là gì ? Cách tìm Vectơ chỉ phương của đường thẳng cực hay

oyl0thd9ubudmvleiabk5vxsvbueopzuotv8fkq4-3130751

– Giá của vectơ là đường thẳng đi qua điểm gốc và điểm ngọn của vectơ đó .

– Cho đường thẳng d. Ta có vecto overrightarrow{u}ne 0 được gọi là vectơ chỉ phương (VTCP) của đường thẳng d nếu giá của nó song song hoặc trùng với d.

– Nếu overrightarrow{u} là VTCP của d thì overrightarrow{ku} cũng là VTCP của d.

– VTCP và VTPT vuông góc với nhau Rightarrow overrightarrow{u}=left( a,b right)Rightarrow overrightarrow{n}=left( -b,a right). Đây chính là cách chuyển từ VTCP sang VTPT và ngược lại.

– Ta hoàn toàn có thể thuận tiện xác lập được đường thẳng khi biết một điểm thuộc đường thẳng và VTCP của đường thẳng đó .

2. Hệ số góc của đường thẳng

– Phương trình đường thẳng d có dang : y = kx + b hay kx – y – b = 0
+ Hệ số góc của đường thẳng là k .

+ Vectơ pháp tuyến của đường thẳng là overrightarrow{n}=left( k,-1 right)

+ Vectơ chỉ phương của đường thẳng là: overrightarrow{u}

Ví dụ: Cho phương trình đường thẳng 3x + 2y = 1. Xác định vectơ chỉ phương, vectơ pháp tuyến, hệ số góc của đường thẳng.

Hướng dẫn:

+ Vectơ chỉ pháp tuyến của đường thẳng là overrightarrow{n}=left( 3,2 right)

+ Vectơ chỉ phương của đường thẳng là: overrightarrow{u}

+Ta viết lại phương trình đường thẳng y=frac{-3}{2}x-frac{1}{2}. Hệ số góc của đường thẳng là frac{3}{2}.

3. Phương trình tham số của đường thẳng

– Đường thẳng d đi qua A(m, n) nhận overrightarrow{u} làm vectơ chỉ phương có phương trình tham số là:

d:left{ begin{matrix}

x=m+at 

y=n+bt 

end{matrix} right.

Ví dụ 1 : Lập phương trình tham số đi qua điểm A(1, 2) và vectơ chỉ phương overrightarrow{u}.

Hướng dẫn giải

Phương trình tham số của đường thẳng d:left{ begin{matrix}

x=1+t 

y=2+t 

end{matrix} right.

Ví dụ 2: Vectơ chỉ phương của đường thẳng d: 2x – 5y – 100 = 0 là:

A. vec{u} = (2; -5)  B.  = (2; 5)  C.  = (5; 2)  D. =( -5; 2)

Hướng dẫn giải

Đường thẳng d có VTPT là vec{n}( 2 ;- 5) .

⇒ Đường thẳng có VTCP là ( 5 ; 2 ) .

4. Ứng dụng trong mặt phẳng tọa độ

Những bài toán ứng dụng đặc thù của vectơ chỉ phương thường gặp nhất :
+ Xác định vectơ chỉ phương cho trước .
+ Viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm và VTCP cho trước .
+ Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng .
+ Tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng .
+ Biện luận, chứng tỏ phương trình đường thẳng .
Các đặc thù của vecto chỉ phương sẽ Open xuyên suốt trong những bài tập tổng hợp về phương trình đường thẳng, học viên cần nắm vững nội dung định nghĩa, đặc thù của vectơ pháp tuyến .

II. CÁCH TÌM VECTƠ CHỈ PHƯƠNG CỦA ĐƯỜNG THẲNG CỰC HAY

1. Phương pháp giải

+ Cho đường thẳng d, một vecto u → được gọi là VTCP của đường thẳng d nếu u → có giá song song hoặc trùng với đường thẳng d .
+ Nếu vecto u → ( a ; b ) là VTCP của đường thẳng d thì vecto k. u → ( với k ≠ 0 ) cũng là VTCP của đường thẳng d .
+ Nếu đường thẳng d có VTPT n → ( a ; b ) thì đường thẳng d nhận vecto n → ( b ; – a ) và n ’ → ( – b ; a ) làm VTPT .

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho đường thẳng d đi qua A(- 2; 3) và điểm B(2; m + 1). Tìm m để đường thẳng d nhận u→( 2; 4) làm VTCP?

A. m = – 2    B. m = -8    C. m = 5    D. m = 10

Lời giải

Đường thẳng d đi qua hai điểm A và B nên đường thẳng d nhận vecto AB → ( 4 ; m – 2 ) làm VTCP .
Lại có vecto u → ( 2 ; 4 ) làm VTCP của đường thẳng d. Suy ra hai vecto u → và ab → cùng phương nên sống sót số k sao cho : u → = kAB →

cach-tim-vec-to-chi-phuong-cua-duong-thang-4-6952644

Vậy m = 10 là giá trị cần tìm .

Chọn D.

Ví dụ 2. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm A( a; 0) và B( 0; b)

A. u→( -a; b)    B. u→( a; b)    C. u→( a + b; 0)    D. u→( – a; – b)

Lời giải

Đường thẳng AB đi qua điểm A và B nên đường thẳng này nhận AB → ( – a ; b ) làm vecto chỉ phương .

Chọn A.

Ví dụ 3. Đường thẳng d có một vectơ pháp tuyến là u→ = (-2; -5). Đường thẳng ∆ vuông góc với d có một vectơ chỉ phương là:

A. u1→ = (5; -2)    B. u2→ = (-5; 2)    C. u3→ = (2; 5)    D. u4→ = (2; -5)

Lời giải

Khi hai đường thẳng vuông góc với nhau thì VTCP của đường thẳng này là VTPT của đường thẳng kia nên :

cach-tim-vec-to-chi-phuong-cua-duong-thang-5-4416895

Lại có hai vecto u ∆ → ( – 2 ; – 5 ) và u → ( 2 ; 5 ) cùng phương nên đường thẳng ∆ nhận vecto u → ( 2 ; 5 ) làm VTCP .

Chọn C.

Ví dụ 4. Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là u→ = (3; -4). Đường thẳng ∆ song song với d có một vectơ pháp tuyến là:

A. n1→ = (4; 3)    B. n2→ = (- 4; 3)    C. n3→ = (3; 4)    D. n4→ = (3; – 4)

Lời giải

Khi hai đường thẳng song song với nhau thì VTCP ( VTPT ) của đường thẳng này cũng là VTCP ( VTPT ) của đường thẳng kia nên :

cach-tim-vec-to-chi-phuong-cua-duong-thang-6-4054261 → u∆→ = ud→ = (3; -4) → n∆→ = (4; 3)

Chọn A

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Bài tập có đáp án

Bài 1: Vectơ chỉ phương của đường thẳng d cach-tim-vec-to-chi-phuong-cua-duong-thang-1-9124126 là:

Xem thêm: Công thức tính thể tích khối nón chuẩn kèm ví dụ dễ hiểu

A. u1→ = (2; -3)    B. u2→ = (3; -1)    C. u3→ = (3; 1)    D. u4→ = (3; -3)

Lời giải

Một VTCP của đường thẳng d là u → ( 3 ; – 1 )

Chọn B

Bài 2: Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm A(-3; 2) và B( 1; 4) ?

A. u1→ = (-1; 2)    B. u2→ = (2; 1)    C. u3→ = (- 2; 6)    D. u4→ = (1; 1)

Lời giải

+ Đường thẳng AB đi qua hai điểm A và B nên đường thẳng này nhận vecto AB → ( 4 ; 2 ) làm vecto chỉ phương .
+ Lại có vecto AB → và u → ( 2 ; 1 ) là hai vecto cùng phương nên đường thẳng AB nhận vecto u → ( 2 ; 1 ) là VTCP .

Chọn B.

Bài 3: Vectơ chỉ phương của đường thẳng  = 1 là:

A. u4→ = (-2; 3)    B. u2→ = (3; -2)    C. u3→ = (3; 2)    D. u1→ = (2; 3)

Hướng dẫn giải:

Ta đưa phương trình đường thẳng đã cho về dạng tổng quát :
= 1 ⇔ 2 x + 3 y – 6 = 0 nên đường thẳng có VTPT là n → = ( 2 ; 3 )
Suy ra VTCP là u → = ( 3 ; – 2 ) .

Chọn B.

Bài 4: Vectơ chỉ phương của đường thẳng d: 2x – 5y – 100 = 0 là :

A. u→ = (2; -5)    B. u→ = (2; 5)    C. u→ = (5; 2)    D. u→=( -5; 2)

Lời giải

Đường thẳng d có VTPT là n → ( 2 ; – 5 ) .
⇒ đường thẳng có VTCP là u → ( 5 ; 2 ) .

Chọn C.

2. Bài luyện tập thêm:

Câu 1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng d x = 2+3t và y = -3-t là:

A. xrightarrow[u_1]{} = (2; -3)

B. xrightarrow[u_2]{} = (3; -1)

C. xrightarrow[u_3]{} = (3; 1)

D. xrightarrow[u_4]{} = (3; -3)

Câu 2: Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm A(-3; 2) và B (1; 4)?

A. overrightarrow{u_1} = (-1; 2)

B. overrightarrow{u_2} = (2; 1)

C. overrightarrow{u_3} = (- 2; 6)

D. overrightarrow{u_4} = (1; 1)

Câu 3: Vectơ chỉ phương của đường thẳng x = 2+3t và y = -3-t = 1 là:

A. = ( – 2 ; 3 )
B. = ( 3 ; – 2 )
C. = ( 3 ; 2 )
D. = ( 2 ; 3 )

Câu 4: Vectơ chỉ phương của đường thẳng d: 2x – 5y – 100 = 0 là:

A. overrightarrow u = (2; -5)

B. = ( 2 ; 5 )
C. = ( 5 ; 2 )
D. = ( – 5 ; 2 )

Câu 5: Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua hai điểm A(2 ; 3) và B( 4 ;1)

A. overrightarrow n = (2; -2)

B. = ( 2 ; – 1 )
C. = ( 1 ; 1 )
D. = ( 1 ; – 2 )

Câu 6: Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Ox

A. = ( 1 ; 0 ) .
B. = ( 0 ; – 1 )
C. = ( 1 ; 1 )
D. = ( 1 ; – 1 )

Câu 7: Cho đường thẳng d đi qua A( 1; 2) và điểm B(2; m). Tìm m để đường thẳng d nhận   (1; 3) làm VTCP?

A. m = – 2
B. m = – 1
C. m = 5
D. m = 2

Câu 8: Cho đường thẳng d đi qua A(- 2; 3) và điểm B(2; m + 1). Tìm m để đường thẳng d nhận ( 2; 4) làm VTCP?

A. m = – 2
B. m = – 8
C. m = 5
D. m = 10

Câu 9: Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm A( a; 0) và B( 0; b)

A. ( – a ; b )
B. ( a ; b )
C. ( a + b ; 0 )
D. ( – a ; – b )

Trên đây THPT Sóc Trăng đã giới thiệu đến các bạn lý thuyết về Vectơ chỉ phương và cách tìm Vectơ chỉ phương của đường thẳng cực hay. Hi vọng, đây sẽ là nguồn tư liệu thiết yếu giúp các bạn dạy và học tốt hơn. Xem thêm chuyên đề tích vô hướng của hai vectơ tại đường link này bạn nhé !

Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận !
Nguồn san sẻ : Trường trung học phổ thông TP Sóc Trăng ( thptsoctrang.edu.vn )

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận