Vật Lí lớp 10 | Giải bài tập sgk Vật Lí 10 hay nhất - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Vật Lí lớp 10 | Giải bài tập sgk Vật Lí 10 hay nhất


Vật Lí lớp 10 | Giải bài tập sgk Vật Lí 10 hay nhất

❮ Bài trước
Bài sau ❯

Tag: Giải Sgk Vật Lý 10

Bạn đang đọc: Vật Lí lớp 10 | Giải bài tập sgk Vật Lí 10 hay nhất

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Vật Lí 10 chính xác và chi tiết nhất được biên soạn
bám sát nội dung sgk Vật Lí lớp 10 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo
giúp học sinh lớp 10 học tốt môn Vật Lí 10 hơn.

 • Giải Vật Lí 10 Kết nối tri thức
 • Giải Vật Lí 10 Cánh diều
 • Giải Vật Lí 10 Chân trời sáng tạo

Danh mục Giải Vật Lí 10 sách mới

 

Mục lục Giải bài tập Vật Lí lớp 10 Kết nối tri thức

Chương 1: Mở đầu

 • Bài 1: Làm quen với Vật Lí
 • Bài 2: Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật Lí
 • Bài 3: Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo

Chương 2: Động học

 • Bài 4: Độ dịch chuyển và quãng đường đi được
 • Bài 5: Tốc độ và vận tốc
 • Bài 6: Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động
 • Bài 7: Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian
 • Bài 8: Chuyển động biến đổi. Gia tốc
 • Bài 9: Chuyển động thẳng biến đổi đều
 • Bài 10: Sự rơi tự do
 • Bài 11: Thực hành: Đo gia tốc rơi tự do
 • Bài 12: Chuyển động ném

Chương 3: Động lực học

 • Bài 13: Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực
 • Bài 14: Định luật 1 Newton
 • Bài 15: Định luật 2 Newton
 • Bài 16: Định luật 3 Newton
 • Bài 17: Trọng lực và lực căng
 • Bài 18: Lực ma sát
 • Bài 19: Lực cản và lực nâng
 • Bài 20: Một số ví dụ về cách giải các bài toán thuộc phần động lực học
 • Bài 21: Moment lực. Cân bằng của vật rắn
 • Bài 22: Thực hành: Tổng hợp lực

Chương 4: Năng lượng, công, công suất

 • Bài 23: Năng lượng. Công cơ học
 • Bài 24: Công suất
 • Bài 25: Động năng, thế năng
 • Bài 26: Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng
 • Bài 27: Hiệu suất

Chương 5: Động lượng

 • Bài 28: Động lượng
 • Bài 29: Định luật bảo toàn động lượng
 • Bài 30: Thực hành: Xác định động lượng của vật trước và sau va chạm

Chương 6: Chuyển động tròn đều

 • Bài 31: Động học của chuyển động tròn đều
 • Bài 32: Lực hướng tâm và gia tốc hướng tâm

Chương 7: Biến dạng của vật rắn. Áp suất chất lỏng

 • Bài 33: Biến dạng của vật rắn
 • Bài 34: Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải thuật Vật Lí 10 đúng chuẩn và chi tiết cụ thể nhất được biên soạn bám sát nội dung sgk Vật Lí lớp 10 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời phát minh sáng tạo giúp học viên lớp 10 học tốt môn Vật Lí 10 hơn .———————————

Mục lục Giải bài tập Vật Lí lớp 10 Cánh diều

 • Bài mở đầu: Giới thiệu mục đích học tập môn Vật Lí

  Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

Chủ đề 1: Mô tả chuyển động

 • Bài 1: Tốc độ, độ dịch chuyển và vận tốc
 • Bài 2: Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian. Độ dịch chuyển tổng hợp và vận tốc tổng hợp
 • Bài 3: Gia tốc và đồ thị vận tốc–thời gian
 • Bài 4: Chuyển động biến đổi
 • Bài tập chủ đề 1 (trang 41, 42)

Chủ đề 2: Lực và chuyển động

 • Bài 1: Lực và gia tốc
 • Bài 2: Một số lực thường gặp
 • Bài 3: Ba định luật Newton về chuyển động
 • Bài 4: Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng
 • Bài 5: Tổng hợp và phân tích lực
 • Bài 6: Mômen lực. Điều kiện cân bằng của vật
 • Bài tập chủ đề 2 (trang 76, 77, 78)

Chủ đề 3: Năng lượng

 • Bài 1: Năng lượng và công
 • Bài 2: Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
 • Bài tập chủ đề 3 (trang 94)

Chủ đề 4: Động lượng

 • Bài 1: Động lượng và định luật bảo toàn động lượng
 • Bài 2: Động lượng và năng lượng trong va chạm
 • Bài tập chủ đề 4 (trang 105)

Chủ đề 5: Chuyển động tròn và biến dạng

 • Bài 1: Chuyển động tròn
 • Bài 2: Sự biến dạng
 • Bài tập chủ đề 5 (trang 117)

———————————

Mục lục Giải bài tập Vật Lí lớp 10 Chân trời sáng tạo

Chương1: Mở đầu

 • Bài 1: Khái quát về môn vật lí
 • Bài 2: Vấn đề an toàn trong Vật lí
 • Bài 3: Đơn vị và sai số trong vật lí

Chương 2: Mô tả chuyển động

 • Bài 4: Chuyển động thẳng
 • Bài 5: Chuyển động tổng hợp
 • Bài 6: Thực hành đo tốc độ của vật chuyển động thẳng

Chương 3: Chuyển động biến đổi

 • Bài 7: Gia tốc – Chuyển động thẳng biến đổi đều
 • Bài 8: Thực hành đo gia tốc rơi tự do
 • Bài 9: Chuyển động ném

Đang biên soạn ….
———————————
———————————
———————————

Tài liệu cũ: Giải Vật Lí lớp 10 sách cũ

Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

Phần 1: Cơ học

Chương 1: Động học chất điểm

 • Bài 1: Chuyển động cơ
 • Bài 2: Chuyển động thẳng đều
 • Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều
 • Bài 4: Sự rơi tự do
 • Bài 5: Chuyển động tròn đều
 • Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
 • Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
 • Bài 8: Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

Chương 2: Động lực học chất điểm

 • Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm
 • Bài 10: Ba định luật Niu-tơn
 • Bài 11: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn
 • Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc
 • Bài 13: Lực ma sát
 • Bài 14: Lực hướng tâm
 • Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang
 • Bài 16: Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

 • Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
 • Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực
 • Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
 • Bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế
 • Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
 • Bài 22: Ngẫu lực

Chương 4: Các định luật bảo toàn

 • Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng
 • Bài 24: Công và Công suất
 • Bài 25: Động năng
 • Bài 26: Thế năng
 • Bài 27: Cơ năng

Phần 2: Nhiệt học

Chương 5: Chất khí

 • Bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí
 • Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt
 • Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ
 • Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học

 • Bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng
 • Bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

 • Bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình
 • Bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn
 • Bài 36: Sự nở vì nhiệt của vật rắn
 • Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
 • Bài 38: Sự chuyển thể của các chất
 • Bài 39: Độ ẩm của không khí
 • Bài 40: Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Xem thêm những hiệu quả về Giải Sgk Vật Lý 10


Nguồn
:
haylamdo.com

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận