Vận tốc trung bình - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Cập nhật lúc : 14 : 17 10-08-2017 Mục tin : VẬT LÝ LỚP 8

Bài viết cung cấp cho các em công thức tổng quát để tính vận tốc trung bình của chuyển động. Đặc biệt hơn nữa, bài viết còn phân ra các dạng bài tập thường gặp về vận tốc trung bình. Với mỗi dạng bài đều có phương pháp giải và ví dụ minh hoạ tương ứng!

VẬN TỐC TRUNG BÌNH

A– Kiến thức cơ bản:

Bạn đang đọc: Vận tốc trung bình

1. Nhận xét chung :- Vận tốc trung bình chỉ là một đại lượng mang tính quy ước, tất cả chúng ta tự đặt ra để dễ nghiên cứu và điều tra về một hoạt động. Trên cả quãng đường, vật hoàn toàn có thể không phải khi nào cũng hoạt động với vận tốc bằng vận tốc trung bình .2. Công thức tínhVận tốc trung bình được tính bằng công thức : vtb = S / tTrong đó : s là quãng đường đi đượct là thời hạn đi hết quãng đường đó

B – Các dạng bài tập

– Tính vận tốc trung bình có một con đường chung là tính tỉ số S / t .

Dạng 1:  Có thể tính được cả S và t.

a. Phương pháp giải : Tính S và t ( rightarrow ) v = S / t .

b. Ví dụ:

Một xe hoạt động từ A về B. Trong 3/4 quãng đường đầu, xe hoạt động với vận tốc 36 km / h. Quãng đường còn lại xe hoạt động trong thời hạn 10 phút với vận tốc 24 km / h. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB .Hướng dẫn giải :Độ dài quãng đường sau là S2 = t2. v2 = 24. 1/6 = 4 km .Độ dài quãng đường đầu là S1 = 3S2 = 12 km .Tổng độ dài quãng đường AB là S = S1 + S2 = 12 + 4 = 16 km .Thời gian đi hết quãng đường đầu là t1 ­ = 12/36 = 1/3 ( h )Tổng thời hạn đi hết quãng đường AB là t = t1 + t2 = 1/3 + 1/6 = 1/2 ( h )Vận tốc trung bình là v = S / t = 16 / ( 50% ) = 32 km / h

Dạng 2:  Cho biết vận tốc trên từng phần quãng đường.

a. Phương pháp giải :+ Gọi S là độ dài cả quãng đường .+ Tính tổng thời hạn theo vận tốc trung bình và S+ Tính tổng thời hạn theo những vận tốc thành phần và S .

Thời gian trong 2 cách tính bằng nhau nên ta có liên hệ giữa vận tốc trung bình với các vận tốc thành phần.        

Xem thêm: Công thức tính thể tích khối nón chuẩn kèm ví dụ dễ hiểu

b. Ví dụMột xe hoạt động từ A về B. Nửa quãng đường đầu vận tốc của xe là v1 = 40 km / h, nửa quãng đường sau vận tốc của xe là v2 = 60 km / h. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường .Hướng dẫn giải :Gọi S là độ dài quãng đường AB, gọi v là vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB .Thời gian đi từ A về B là t = S / v ( 1 )Mặt khác, theo bài ra ta có t = t1 + t2 = S / 2 v1 + S / 2 v2 = S / 2.40 + S / 2.60 ( 2 )Từ ( 1 ) và ( 2 ) ta có : v = 48 km / hVới cách làm tương tự như ta hoàn toàn có thể tính được vận tốc thành phần khi biết vận tốc trung bình .

Dạng 3: Cho biết vận tốc trong từng khoảng thời gian.

a. Phương pháp giải :+ Gọi t là tổng thời hạn hoạt động hết quãng đường .+ Tính tổng quãng đường theo vận tốc trung bình và t .+ Tính tổng quãng đường theo vận tốc thành phần và t .Quãng đường trong 2 cách tính bằng nhau nên ta có liên hệ giữa vận tốc trung bình và những vận tốc thành phần .b. Ví dụ :Một xe hoạt động từ A về B. Nửa thời hạn đầu vận tốc của xe là v1 = 60 km / h, nửa thời hạn sau vận tốc của xe là v2 = 40 km / h. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB .

Hướng dẫn giảiGọi t là tổng thời hạn xe hoạt động từ A về B, v là vận tốc trung bình của xe .Độ dài quãng đường AB là : S = v. t ( 1 )

Theo bài ta có:                        1-3576249

Từ ( 1 ) và ( 2 ) v. t = 50 t ( rightarrow ) v = 50 km / h

 

Xem thêm: Định lý pytago – Hướng dẫn giải bài tập Hình học lớp 7

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 8 – Xem ngay

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận