Vận Mệnh Người Sinh Con Một Bề, Sinh Con Một Bề - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
imager_1_38347_700-2228945
imager_2_38347_700-4447009

Phương pháp tính sinh trai hay gái.Bạn đang xem : Vận mệnh người sinh con một bềSinh trai hay gái là do lẽ tự nhiên của tạo hóa. Nhưng khi cuộc sống phát triển, nhu cầu sinh trai hay gái cũng xuất hiện. Nhiều gia đình sinh con một bề muốn cho “có nếp có tẻ” đối khi rất muốn sinh con theo giới tính được định sẵn. Khoa học hiện đại cũng có nhiều công trình nghiên cứu về việc này. Chúng tôi Tổng Hợp dưới đây là những phương pháp còn lưu truyền trong dân gian thuộc cổ học Đông phương để các bậc phụ huynh tham khảo.

Phương pháp thứ I

Bạn đang đọc: Vận Mệnh Người Sinh Con Một Bề, Sinh Con Một Bề

Lấy tuổi vợ chồng theo tuổi Âm lịch, sau đó cộng tuổi vợ chồng trừ đi 40. Nếu số dư trên 40 liên tục trừ đi 40. Lấy số dư còn lại tiên phong trừ 9, liên tục trừ 8, lại trừ 9, trừ 8 … cho đến khi số dư nhỏ hơn hoặc bằng 9 – 8 thì thôi .1 – Hiệu số ở đầu cuối còn lại là số chẵn thì cấn bầu trong năm sinh trong trong năm là con trai. Ngược lại cấn bầu ngoài năm sinh trong năm là con gái .2 – Hiệu số ở đầu cuối còn lại là số lẻ thì cấn bầu trong năm sinh trong trong năm là con gái. Ngược lại cấn bầu ngoài năm sinh trong năm là con trai .

Thí dụ:

Tuổi chồng 37. Tuổi vợ 32 .Tổng số 69 .69 – 40 = 29.29 – 9 = 20.20 – 8 = 12.12 – 9 = 3 .

Theo phương pháp này:

Nếu hai vợ chồng này cấn bầu trong năm và sinh trong năm sẽ sinh con gái. Ngược lại, cấn bầu trong năm nay và sinh trong năm tới sẽ sinh con trai .

Phương pháp thứ II

Phương pháp này mở màn từ một bài ca quyết lưu truyền sau đây :

Nguyên văn:

49 từ xưa đã định rồi .Cộng vào tháng đẻ để mà chơi. Trừ đi tuổi mẹ bao nhiêu đấy ! Thêm vào 19 để chia đôi. Tính tuổi trăng tròn cho thật chuẩn. Chẵn trai, lẻ gái đúng mười mười .Như vậy ; nếu tất cả chúng ta gọi tháng sinh là “ n ” và tuổI mẹ là “ M ” thì sẽ có bài toán là : ( 49 + n – M + 19 ) : 2

Giản lược công thức trên, ta có:

( 68 + n – M ) : 2 .

Thí dụ:

Mẹ 32 tuổi, sinh con tháng 9 Âm lịch .Thay vào công thức trên ta có : n = 9 ; M = 32. ( 68 + 9 – 32 ) : 2 = 22. 5 .Lẻ. Theo chiêu thức này thì bà mẹ 32 tuổi sinh tháng 9 sẽ là con gái .

Phương pháp thứ III

Ứng dụng bảng tổng kết theo Lịch Vạn sự về “ tháng thụ thai sinh trai hay gái ” như sau :Theo bảng này, tất cả chúng ta xem cột tuổi người mẹ phía trên từ 18 đến hết 40. Cột dọc bên trái ứng với tháng thụ thai. Nếu rơi vào ô có dấu “ + ” là sinh con trai, dấu “ 0 ″ là con gái .Tương truyền đây là bảng tổng kết của những quan Thái Giám trong cung đình xưa .Cách phối hợp ba chiêu thứcBa giải pháp này lưu truyền rời rạc trong dân gian. Chúng đều khó kiểm định tính hiệu suất cao cho từng chiêu thức .Nhưng chúng tôi nhận xét thấy rằng :

1 – Phương pháp I tính năm sinh con theo ý muốn.

2 – Phương pháp II tính tháng sinh con theo ý muốn.

3 – Phương pháp III tính tháng cấn bầu để sinh con theo ý muốn.

Ba chiêu thức này tuy khác nhau nhưng không phủ định nhau về nguyên tắc .Bởi vậy, sự tích hợp cả ba chiêu thức sẽ cho tất cả chúng ta một xác xuất cao hơn .1 – Trước hết tất cả chúng ta vận dụng giải pháp thứ I để xác lập một cách tổng quát nên cấn bầu và sinh trong năm hay cấn bầu năm nay sinh năm tới .2 – Sau đó vận dụng chiêu thức thứ II. Giả thiết rằng tất cả chúng ta cần một số lượng chẵn cho tháng sinh thì – Khi tuổi mẹ lẻ, tháng sinh phải lẻ và ngược lại thì hiệu quả của công thức trên sẽ cho ra một số ít chẵn .3 – Sau khi xác lập được tháng sinh là lẻ ( Hoặc chẵn ), lúc đó ta vận dụng giải pháp thứ III. Giả thiết tháng sinh lẻ, ta sẽ chọn trong bảng tháng thụ thai thích hợp với tháng lẻ hoặc chẵn cần tìm .

Thí dụ:

Xem thêm: Con Tim Rung Động 2 Chap 149.2 Tiếng Việt – TimTruyen

Chồng 31, vợ 27 .Xem thêm : Sinh Năm 1976 Bính Thìn Hợp Hướng Nào ? ? Tuổi Bính Thìn Hợp Hướng Nào* Giả thiết rằng vợ chồng này muốn sinh con trai .

I – Ứng dụng phương pháp thứ I

Cộng tuổi vợ chồng 31 + 27 = 58 .58 – 40 = 18.18 – 9 = 99 – 8 = 1 .Như vậy số dư là 1 là số lẻ. Sang năm vợ chồng đều cộng lên 2 tuổi sẽ có số dư 3 cũng là số lẻ. Do đó nếu có bầu và sinh con trọn năm sẽ là con gái và ngoài năm sẽ là con trai .Vậy theo điều kiện kèm theo của chiêu thức I thì muốn sinh con trai phải có bầu trong năm này và sinh vào năm sau .

II – Ứng dụng phương pháp II

Sau khi xác lập phải có bấu trong năm nay và sinh năm sau, ta ứng dụng giải pháp II để chọn tháng sinh con theo công thức 🙁 68 + n – M ) : 2 .Ta có : Tuổi mẹ M = 27 .Thay thế vào công thức trên ta có 🙁 68 + n – 27 ) : 2 = ( 41 + n ) : 2 .“ n ” là tháng sinh. Như vậy để thỏa mãn nhu cầu tháng sinh chẵn con trai thì tháng sinh phải chọn tháng lẻ .

III – Ứng dụng phương pháp III.

Sau khi xác định phải sinh trong tháng lẻ và phải cấn bầu năm nay (27 tuổi) và sinh năm sau (28 tuổi), ta tra bảng trên để tìm một tháng lẻ trong năm 28 tuổi (Như 1 – 3 – 5 – 7 ….) và tính lùi 9 tháng để rơi vào một tháng cấn bầu thích hợp có dấu +.Cụ thể là:

Nhìn vào cột ngang ô người mẹ 28 tuổi ( Giả thiết năm hiện tại là 27, sinh vào sang năm là 28 ). Nhưng tháng lẻ có năng lực sinh con trai theo chiêu thức II là 1 – 3 – 5 – 7 .– Trường hợp chọn tháng Giêng năm 28 tuổi thì cấn bầu tháng 6 năm 27 tuổi. Cấn bầu tháng 6 năm 27 tuổi bảng cho biết năng lực sinh con trai ( Dấu + ) .– Trường hợp chọn tháng Ba thì cấn bấu tháng 8 năm 27 tuổi. Cấn bầu tháng 8 năm 27 tuổi, bảng cho biết năng lực sinh con trai ( Dấu + )– Trường hợp chọn tháng Năm thì cấn bấu tháng 10 năm 27 tuổi. Cấn bầu tháng 10 năm 27 tuổi, bảng cho biết sinh con gái ( Dấu 0 ). Không thỏa mãn nhu cầu giả thiết trên .Như vậy, khi tích hợp cả ba giải pháp, cho người mẹ 27 tuổi chồng 31 thì điều kiện kèm theo thỏa mãn nhu cầu cả ba giải pháp là cấn bầu tháng 6 hoặc 8 năm vợ 27 tuổi và sinh vào năm 28 tuổi .

* Giả thiết rằng vợ chồng này muốn sinh con gái.

I – Ứng dụng phương pháp thứ I

Cộng tuổi vợ chồng 31 + 27 = 58.58 – 40 = 18.18 – 9 = 99 – 8 = 1 .Như vậy số dư là 1 là số lẻ. Sang năm vợ chồng đều cộng lên 2 tuổi sẽ có số dư 3 cũng là số lẻ. Do đó nếu có bầu và sinh con trọn năm sẽ là con gái .Vậy theo điều kiện kèm theo của giải pháp I thì muốn sinh con gái phải có bầu và sinh trọn trong năm nay, hoặc có bầu và sinh trọn trong năm sau .

II – Ứng dụng phương pháp II

Sau khi xác lập phải có bấu và sinh trọn trong năm nay ( Hoặc trọn năm sau ), ta ứng dụng giải pháp II để chọn tháng sinh con theo công thức 🙁 68 + n – M ) : 2 .Ta có : Tuổi mẹ M = 27 .Thay thế vào công thức trên ta có 🙁 68 + n – 27 ) : 2 = ( 41 + n ) : 2 .“ n ” là tháng sinh. Như vậy để thỏa mãn nhu cầu tháng sinh lẻ con gái thì tháng sinh phải chọn tháng chẵn .

III – Ứng dụng phương pháp III.

Sau khi xác lập phải sinh trong tháng chẵn và phải cấn bầu và sinh trọn năm nay ( 27 tuổi ) ; hoặc trọn năm sau ( 28 tuổi ), ta tra bảng trên để tìm một tháng chẵn trong năm 27 ( Hoặc 28 ) tuổi ( Như 2 – 4 – 6 – 8 …. ) và tính lùi 9 tháng để rơi vào một tháng cấn bầu thích hợp có dấu + .

Như vậy, ta đã ứng dụng cả ba phương pháp cho giả thiết vợ chồng trong thí dụ trên sinh con gái.

Xem thêm: Anh Bạn Thiên Thần – Angel Buddy Full Tiếng Việt Bản Đẹp | Truyện Mới

Nhưng dân gian ta có câu :“ Người tính không bằng trời tính ”Bởi vậy, cũng xin chú ý quan tâm là moị chuyện theo tự nhiên là tốt nhất. Tuy tác dụng trên khá đúng chuẩn. Nhưng còn số phận người đó hoàn toàn có thể sinh trai hay gái hay không lại là chuyện khác. Muốn đổi khác số phận, điều tiên phong phải tạo phúc đức đã .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận