Vai trò của quá trình tổng hợp ARN là? - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
A. Tổng hợp những thành phần cấu trúc thành NST .
B. Tổng hợp những loại ARN có vai trò trong quá trình tổng hợp protein .
C. Chuẩn bị cho quá trình phân bào .D. Chuẩn bị cho quá trình nhân đôi NST.

Bạn đang đọc: Vai trò của quá trình tổng hợp ARN là?

Đáp án đúng B.

Vai trò của quá trình tổng hợp ARN là tổng hợp những loại ARN có vai trò trong quá trình tổng hợp protein .

Lý giải việc chọn đáp án B là do :

Cấu trúc hóa học ARN

– ARN ( axit ribônuclêic ) là một đại phân tử hữu cơ được cấu trúc bởi những nguyên tố C, H, O, N, P
– ARN là phân tử có cấu trúc theo nguyên tắc đa phân. Đơn phân của ARN là những Nuclêôtit thuộc những loại A, U, G, X. Từ 4 loại đơn phân này tạo nên tính phong phú và đặc trưng cho ARN .

Cấu trúc hóa học ARN

– ARN trong tế bào được phân thành 3 loại đa phần là : mARN ( ARN mang thông tin ), tARN ( ARN luân chuyển ) và rARN ( ARN tạo ribôxôm )
– Khác với ADN, ARN chỉ có cấu trúc gồm 1 mạch đơn, để sống sót bền vững và kiên cố trong khoảng trống, những nuclêôtit trên mạch đơn này hoàn toàn có thể phối hợp với nhau để tạo thành cấu trúc vững chắc hơn .

Quá trình tổng hợp ARN (Quá trình phiên mã/sao mã)

– Thời gian, khu vực : Quá trình tổng hợp ARN diễn ra trong nhân tế bào, tại những NST ở kì trung gian đang ở dạng sợi mảnh

– Nguyên tắc: Quá trình tổng hợp ARN dựa theo NTBS, trong đó A trên mạch gốc liên kết với U, T trên mạch gốc liên kết với A, G liên kết với X và X liên kết với G.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

Quá trình tổng hợp:

Bước 1. Khởi đầu :
Enzym ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hoà làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 3 ’ → 5 ’ và khởi đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu .
– Bước 2. Kéo dài chuỗi ARN :
Enzym ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch gốc trên gen có chiều 3 ’ → 5 ’ và những nuclêôtit trong môi trường tự nhiên nội bào link với những nucluotit trên mạch gốc theo nguyên tắc bổ trợ :
Agốc – Umôi trường
Tgốc – Amôi trường
Ggốc – Xmôi trường
Xgốc – Gmôi trường

– Bước 3. Kết thúc:

Xem thêm: Định lý pytago – Hướng dẫn giải bài tập Hình học lớp 7

Khi enzym chuyển dời đến cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thì quá trình phiên mã dừng lại, phân tử ARN : được giải phóng. Vùng nào trên gen vừa phiên mã xong thì 2 mạch đơn đóng xoắn ngay lại .

Kết quả, ý nghĩa:

– Từ gen khởi đầu tạo ra ARN tham gia quá trình tổng hợp prôtêin ngoài nhân tế bào

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận