Ước và bội – Một số kiến thức quan trọng cần nhớ – Edison Schools - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Ước và bội là một cách gọi mang tính trừu tượng hơn so với phép chia hết. Những em học viên mới vào lớp 6 sẽ phải làm quen với cách gọi này và rất nhiều những bài tập tương quan sử dụng đặc thù và định nghĩa về ước và bội của 1 số ít để đo lường và thống kê và chứng tỏ. Bài ngày ngày hôm nay ta sẽ cùng đi khám phá về định nghĩa của ước và bội và những đặc thù cơ bản nhé .

1. Ước và bội

1.1 Thế nào là Ước và Bội của một số.

Cho số a bất kỳ chia hết cho số b ( b khác a ), khi đó ta nói số a được gọi là bội của b. Và ngược lại, số b là ước của số a .Ví dụ : 12 ⋮ 6 ⇒ khi đó 12 được gọi là bội của 6. Và 6 sẽ là ước của 12 .

1.2. Làm thế nào để tìm bội của một số?

Để tìm các bội của một số khác 0  bất kì, ta sẽ thực hiện phép nhân số đó với lần lượt từng số 0, 1, 2, 3, …

Bạn đang đọc: Ước và bội – Một số kiến thức quan trọng cần nhớ – Edison Schools

Kí hiệu bội của 1 số ít B ( a )Ví dụ : Tìm bội của số tự nhiên 6 : B ( 6 ) = { 0 ; 6 ; 12 ; 18 ; … }

1.3. Làm thế nào để tìm ước của một số?

Để tìm ước của 1 số ít a ( với a > 1 ), ta sẽ triển khai phép chia, chia lần lượt a cho những số tự nhiên khởi đầu từ 1 đến số a. Khi đó, a chia hết cho số nào thì những số đó được gọi là ước của a .Kí hiệu ước của 1 số ít Ư ( a )Ví dụ : Ư ( 12 ) = { 12 ; 6 ; 4 ; 3 ; 2 }

1.4. Số nguyên tố là gì?.

Khái niệm số nguyên tố : Số nguyên tố là một số ít tự nhiên luôn lớn hơn 1, và chỉ có hai ước là 1 và chính nó .Ví dụ : Ư ( 13 ) = { 13 ; 1 } nên ta gọi 13 là số nguyên tố .

1.5. Ước chung và ước chung lớn nhất là gì?

  • Ước chung của nhiều hơn 2 số chính là ước của toàn bộ những số đó .
  • Ước chung lớn nhất ( ƯCLN ) của nhiều hơn 2 số chính là số lớn nhất trong một tập hợp gồm ước chung của toàn bộ những số đó .

1.6. Làm thế nào để tìm ước chung lớn nhất – ƯCLN?

Để tìm ƯCLN của của hai hay nhiều số với điều kiện kèm theo lớn hơn 1, tất cả chúng ta sẽ triển khai theo ba bước dưới đâyBước 1 : Phân tích từng số cần tìm ra những thừa số nguyên tố .Bước 2 : Từ tập hợp trên, chọn ra những thừa số nguyên tố chung .Bước 3 : Lập một tích những thừa số đã chọn, so với lũy thừa, ta sẽ lấy lũy thừa với số mũ nhỏ nhất. Tích đó chính là ƯCLN mà ta phải tìm .Ví dụ : Tìm ƯCLN của 18 và 30Ta có :Bước 1 : nghiên cứu và phân tích 2 số ra thừa số nguyên tố .18 = 2.3230 = 2.3.5Bước 2 : Xét thấy có 2 thừa số nguyên tố chung, đó là 2 và 3

Bước 3: Tích của 2 thừa số nguyên tố chung chính là ƯCLN cần tìm :

Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

ƯCLN ( 18 ; 30 ) = 2.3 = 6* Chú ý :

  • Nếu phải đi tìm ƯCLN của những số mà không tìm được thừa số nguyên tố chung thì ƯCLN của những số đó sẽ bằng 1 .
  • Đối với những số có ƯCLN bằng 1, ta gọi những số đó là những số nguyên tố cùng nhau .
  • Để tìm được ước chung của những số đã cho, ta hoàn toàn có thể tìm trải qua những ƯCLN của những số đó .

1.7. Bội chung và bội chung nhỏ nhất là gì?

  • Bội chung của nhiều hơn hai số được gọi là bội của tổng thể những số đó .

Nếu x ∈ BC ( a, b ) thì x ⋮ a và x ⋮ bNếu x ∈ BC ( a, b, c ) thì x ⋮ a ; x ⋮ b ; x ⋮ c

  • Để tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta triển khai theo ba bước sau :

Bước 1 : Phân tích từng số cần tìm ra những thừa số nguyên tố .Bước 2 : Từ tập hợp trên, chọn ra những thừa số nguyên tố chung .Bước 3 : Lập một tích những thừa số đã chọn, so với lũy thừa, ta sẽ lấy lũy thừa với số mũ lớn nhất. Tích đó chính là BCNN mà ta phải tìm .

**Chú ý:

  • Để tìm được ước chung của những số đã cho, ta hoàn toàn có thể tìm trải qua những ƯCLN của những số đó .

3. Bài tập vận dụng

Trong bốn số 8 ; 14 ; 20 ; 25. Hãy tìm bội của số tự nhiên 4 .Hướng dẫn : Thực hiện phép tính theo 3 bước như trên .Ta có :8 = 2 ³ chia hết cho 4 ;

14 = 7.2 không chia hết cho 4;

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

20 = 2 ². 5 chia hết cho 4 ;25 = 5 ² không chia hết cho 4 .Bội của 4 trong số 8 ; 14 ; 20 ; 25 là 8 và 20

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận