Unit 4 lớp 9: Looking back | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Unit 4 lớp 9: Looking back

Bạn đang đọc: Unit 4 lớp 9: Looking back | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

Unit 4: Life in the past

Unit 4 lớp 9: Looking back (phần 1 → 6 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 4 Life in the past – Looking back – Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Choose the best answer A, B, or C to complete … (Chọn đáp án A, B hoặc C để hoàn thành câu.)

Quảng cáo

1. B 2. A 3. C 4. A 5. B

2a. Match the verbs in A with their definitions in B. (Nối những động từ ở cột A với các định nghĩa ở cột B.)

1. B 2. E 3. A 4. C 5. D

b. Use the verbs in A in their correct forms to complete the sentences. (Sử dụng các động từ ở cột A theo dạng đúng của nó để hoàn thành câu.)

Quảng cáo

1. acting out 2. die out 3. preserve 4. collecting 5. entertains

3. Write true sentences about the practice of following … (Viết câu đúng sử dụng cấu trúc “used to” và “didn’t use to”)

1. Men used to be the bread winner of the family.

2. Women didn’t use to go to work.

3. People didn’t use to travel on holiday.

4. Families didn’t use to be nuclear.

5. People used to make banh chung at Tet themselves.

6. Children used to play outdoor games.

Quảng cáo

4. Read these situations and write wishes want to … (Đọc những tình huống sau và viết câu với cấu trúc “wish”)

1. I wish my village had access to clean piped water.

Xem thêm: Cười nghiêng ngả với 99+ hình ảnh độc lạ hài hước nhất

2. I wish there was/were a bridge over the river, so we would not have to cross the river by boat twice a day to school.

3. I wish there was/were an organisation for social activities for teenagers in my town.

4. I wish I was/were tall enough to play basketball.

5. I wish there were four seasons in my area./1 wish we had spring and autumn in my area.

5. Look at the picture and finish the boy’s wishes. (Nhìn vào bức tranh và hoàn thành điều ước của cậu bé.)

1. I wish it would stop raining.

2. I wish the wind weren’t blowing so hard.

3. I wish the sun were shining.

4. I wish I were sitting in a warm house.

6. Rearrange the sentences to make a meaningful conversation. (Sắp xếp lại đoạn hội thoại theo thứ tự đúng.)

Sắp xếp : 1-4-5 – 2-9-7 – 8-6-3
The conversation :

Mai’s friend: Mai, are you going to the Tet flower market with us this afternoon?

Mai: I’m sorry I can’t. I’m making candied fruits.

Mai’s friend: Wow… That’s time-consuming and it requires a lot of patience. My family buys it.

Mai: We used to. But this year my mother wants to bring back some traditions.

Mai’s friend: Why?

Mai: She said that if we didn’t do it, our customs and traditions would die out.

Mai’s friend: Oh, I see. Can I join you?

Mai: Certainly! And we can learn how to make banh chung too. My father will teach us.

Mai’s friend: Interesting! I’ll come.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 4 khác:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Xem thêm: 10 năm 3 tháng 30 ngày – Wikipedia tiếng Việt

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-4-life-in-the-past.jsp

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận