Trường hợp nào dưới đây là phủ định biện chứng? - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Câu hỏi:

 

Trường hợp nào dưới đây là phủ định biện chứng?

A. Đầu tư tiền sinh lãi .
B. Lai giống lúa mới .

C. Gạo đem ra nấu cơm.

Bạn đang đọc: Trường hợp nào dưới đây là phủ định biện chứng?

D. Sen tàn mùa

Đáp án đúng B.

Trường hợp là phủ định biện chứng là Lai giống lúa mới, phủ định biện chứng là sự phủ định được diễn ra do sự tăng trưởng của bản thân sự vật và hiện tượng kỳ lạ, có thừa kế những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng kỳ lạ cũ để tăng trưởng sự vật và hiện tượng kỳ lạ mới .

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B

 

Phủ định là xóa bỏ sự sống sót của một sự vật, hiện tượng kỳ lạ nào đó. Phủ định là xóa bỏ sự sống sót của một sự vật, hiện tượng kỳ lạ nào đó .
– Phủ định biện chứng là sự phủ định được diễn ra do sự tăng trưởng của bản thân sự vật và hiện tượng kỳ lạ, có thừa kế những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng kỳ lạ cũ để tăng trưởng sự vật và hiện tượng kỳ lạ mới .
– Phủ định biện chứng có hai đặc thù cơ bản sau đây :

+ Tính khách quan: Nguyên nhân của sự phủ định nằm ngày trong bản thân sự vật, hiện tượng, đó là kết quả của quá trình giải quyết mâu thuẫn, lương đổi dẫn đến chất đổi, cái mới ra đời thay thế cái cũ. Vì vậy phủ định biện chứng mang tính tất yếu, khách quan và tạo điều kiện, làm tiền đề cho sự phát triển.

Xem thêm: Ảnh vú đẹp căng tròn xem BỎNG MẮT của các em gái còn trinh

Ví dụ : Trong sinh vật những giống loài mới Open phủ định những giống loài cũ là hiệu quả của quy trình đấu tranh giữa di truyền và biến dị trong bản thân sinh vật tạo ra .
+ Tính thừa kế : Trong quy trình phat triển của sinh vật, hiện tượng kỳ lạ, cái mới không sinh ra từ hư vô mà ra dời từ trong lòng cái cũ, từ cái trước đó .
Bởi vậy nó không phủ định sạch trơn, không vứt bỏ trọn vẹn cái cũ. Nó chỉ gạt bỏ những yếu tố xấu đi, lỗi thời của cái cũ đồng thời giữ lại những yếu tố tích cực còn thích hợp để tăng trưởng cái mới .
Tính thừa kế này cũng là tất yếu và khách quan, bảo vệ cho những sự vật và hiện tương tăng trưởng liên tục .
– Khuynh hướng tăng trưởng của sự vật và hiện tượng kỳ lạ

+ Trong quá trình vận động và phát triển vô tận của các sự vật và hiện tượng, cái mới xuất hiện phủ định cái cũ, nhưng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định => sự phủ định của phủ định, vạch ra khuynh hướng phát triển tất yếu của sự vật và hiện tượng.

Xem thêm: 99+ Hình Avatar Mèo Cặp cute và Cực Chất Cho Các Couple | TTTVM – Thamtrangtraivinamilk

+ Khuynh hướng tăng trưởng của sự vật và hiện tượng kỳ lạ là hoạt động đi lên, cái mới sinh ra thừa kế, sửa chữa thay thế cái cũ nhưng tăng trưởng ở trình độ ngày càng cao hơn, triển khai xong hơn .
+ Cái mới sinh ra không đơn thuần, thuận tiện mà phải trải qua sự đấu tranh, nhưng theo quy luật chung, cái mới sẽ thắng lợi cái cũ .
Bài học : Không nên ảo tưởng về sự sinh ra thuận tiện của cái mới, đồng thời giúp vững tin về sự tất thắng của cái mới, vì đó là khuynh hướng tăng trưởng tất yếu của sự vật và hiện tượng kỳ lạ. Tránh thái độ bảo thủ, phủ định sạch trơn .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận