Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 2 (có đáp án): Phiên mã và dịch mã - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 2 (có đáp án): Phiên mã và dịch mã

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 2 (có đáp án): Phiên mã và dịch mã

Câu 1: Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ?

Quảng cáo

Bạn đang đọc: Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 2 (có đáp án): Phiên mã và dịch mã

A. ADN polimeraza
B. Ligaza
C. Restrictaza
D. ARN polimeraza
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 2: Sự hoạt động đồng thời của nhiều riboxom trên cùng một phân tử mARN có vai trò

A. làm tăng hiệu suất tổng hợp protein cùng loại
B. bảo vệ cho quy trình dịch mã diễn ra đúng mực
C. bảo vệ cho quy trình dịch mã diễn ra liên tục
D. làm tăng hiệu suất tổng hợp protein khác loại

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 3: Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã:

( 1 ) ARN polimeraza mở màn tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu ( khởi đầu phiên mã ) .
( 2 ) ARN polimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 3 ’ → 5 ’ .
( 3 ) ARN polimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc trên gen có chiều 3 ’ → 5 ’ .
( 4 ) Khi ARN polimeraza vận động và di chuyển tới cuối gen, cặp tín hiệu kết thúc thì nó dừng phiên mã .
Trong quy trình phiên mã, những sự kiện trên diễn ra theo trình tự đúng là :
A. ( 1 ) → ( 4 ) → ( 3 ) → ( 2 )
B. ( 1 ) → ( 2 ) → ( 3 ) → ( 4 )
C. ( 2 ) → ( 1 ) → ( 3 ) → ( 4 )
D. ( 2 ) → ( 3 ) → ( 1 ) → ( 4 )

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 4: Mạch khuôn của gen có đoạn 3’ TATGGGXATGTA 5’ thì mARN được phiên mã từ mạch khuôn này có trình tự nucleotit là

A. 3 ’ AUAXXXGUAXAU5 ’
B. 5 ’ AUAXXXGUAXAU3 ’
C. 3 ’ ATAXXXGTAXAT5 ’
D. 5 ’ ATAXXXGTAXAT3 ’
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 5: Một trong những điểm giống nhau giữa quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là:

Xem thêm: Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo Full Tiếng Việt Bản Đẹp | Truyện Mới

A. đều có sự xúc tác của enzim ADN polimeraza để lắp ráp với những nucleotit trên mạch khuôn theo nguyên tắc bổ trợ .
B. những quy trình thường triển khai một lần trong một tế bào .
C. diễn ra trên hàng loạt phân tử ADN .
D. việc lắp ghép những đơn phân được thực thi trên cơ sở nguyên tắc bổ trợ .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 6: Phân tử mARN ở tế bào nhân sơ được phiên mã từ một gen có 3000 nucleotit sau đó tham gia vào quá trình dịch mã. Quá trình tổng hợp protein có 5 riboxom cùng trượt trên mARN đó. Số axit amin môi trường cần cung cấp để hoàn tất quá trình dịch mã trên là

A. 9980 B. 2500
C. 9995 D. 2495
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Số a. a thiên nhiên và môi trường phân phối để hoàn tất quy trình dịch mã :
Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 2 (có đáp án): Phiên mã và dịch mã

Câu 7: Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?

A. ADN B. mARN
C. tARN D. Riboxom
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 8: Trong quá trình phiên mã, enzim ARN polimeraza có vai trò gì?

( 1 ) Xúc tác tách 2 mạch của gen .
( 2 ) Xúc tác cho quy trình link bổ trợ giữa những nucleotit của thiên nhiên và môi trường nội bào với những nucleotit trên mạch khuôn
( 3 ) Nối những đoạn Okazaki lại với nhau .
( 4 ) Xúc tác quy trình hoàn thành xong mARN .
Phương án đúng là :
A. ( 1 ), ( 2 ) và ( 3 )
B. ( 1 ), ( 2 ) và ( 4 )
C. ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) và ( 4 )
D. ( 1 ) và ( 2 )
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 9: Chiều của mạch khuôn trên ADN được dùng để tổng hợp mARN và chiều tổng hợp mARN lần lượt là:

A. 5 ’ → 3 ’ và 5 ’ → 3 ’
B. 3 ’ → 5 ’ và 3 ’ → 5 ’
C. 5 ’ → 3 ’ và 3 ’ → 5 ’
D. 3 ’ → 5 ’ và 5 ’ → 3 ’
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 10: Ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực có sự khác nhau về axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi polipeptit. Sự sai khác đó là:

A. ở sinh vật nhân sơ, axit amin mở màn là foocmin metonin còn ở sinh vật nhân thực là metionin .
B. ở sinh vật nhân thực là axit amin foocmin metionin còn ở sinh vật nhân sơ là metionin .
C. ở sinh vật nhân sơ là axit amin foocmin metionin còn ở sinh vật nhân thực là valin .
D. ở sinh vật nhân sơ là axit amin foocmin metionin còn ở sinh vật nhân thực là glutamic .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Xem thêm: Top 120+ tin nhắn gửi yêu thương ngọt ngào, lãng mạn ghi điểm trong lòng đối phương

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận