Top 20+ Chọn Nhận Xét Sai Về Quá Trình Truyền Sóng ÔN TẬP VẬT LÍ 12 – Tinh dầu LATIMA - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Bạn đang tìm hiểu về Chọn Nhận Xét Sai Về Quá Trình Truyền Sóng, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 20+ Chọn Nhận Xét Sai Về Quá Trình Truyền Sóng được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Chọn Nhận Xét Sai Về Quá Trình Truyền Sóng hữu ích với bạn.

Đáp án và giải thích chính câu hỏi trắc nghiệm: “Chọn phát biểu sai khi nói về sóng cơ?” cùng với kiến thức lý thuyết liên quan là tài liệu hữu ích bộ môn Vật lí do Top lời giải biên soạn dành cho các bạn học sinh và thầy cô giáo tham khảo.

Trắc nghiệm : Chọn phát biểu sai khi nói về sóng cơ ?

 

A. Sóng cơ chỉ truyền trong môi trường tự nhiên vật chất, không truyền được trong chân không

B. Tốc độ truyền sóng và tốc độ dao động của các phần tử biến thiên cùng tần số

Bạn đang đọc: Top 20+ Chọn Nhận Xét Sai Về Quá Trình Truyền Sóng ÔN TẬP VẬT LÍ 12 – Tinh dầu LATIMA

C. Trong quá trình truyền sóng cơ, những thành phần vật chất chỉ giao động tại chỗ quanh VTCB
không truyền đi theo tuy nhiên
D. Sóng âm Viral trong không khí là sóng dọcTrả lời :

Đáp án: D. Sóng âm lan truyền trong không khí là sóng dọc

Bổ sung thêm kiến thức cùng Top lời giải thông qua bài mở rộng về sóng cơ nhé

Kiến thức lan rộng ra về sóng cơ

 

1. Khái niệm, nguyên do và thiên nhiên và môi trường truyền sóng cơ

a. Định nghĩa

– Sóng cơ là dao động cơ được Viral trong một thiên nhiên và môi trường vật chất

b. Nguyên nhân hình thành sóng cơ 

– Do lực link đàn hồi giữa những phân tử, lực căng mặt phẳng ( trong trường hợp sóng cơ trên mặt nước )

c. Môi trường truyền sóng cơ

– Sóng cơ truyền trong những môi trường tự nhiên Rắn, Lỏng, Khí và mặt phẳng chất lỏng .
– Không truyền được trong chân không .

d. Trong quá trình truyền sóng

– Quá trình truyền sóng là quá trình truyền pha giao động ; truyền nguồn năng lượng
– Trong quá trình truyền sóng : những thành phần không truyền đi theo sóng mà giao động xung quanh vị trí cân đối

2. Phân loại sóng cơ

Chọn phát biểu sai khi nói về sóng cơ?

3. Các đặc trưng của một sóng hình sin

– Biên độ của sóng A : là biên độ giao động của một thành phần của môi trường tự nhiên có sóng truyền qua .
– Chu kỳ sóng T : là chu kỳ luân hồi xê dịch của một thành phần của thiên nhiên và môi trường sóng truyền qua .
– Tần số f : là đại lượng nghịch đảo của chu kỳ luân hồi sóng : f = 1 / T
– Tốc độ truyền sóng v : là vận tốc Viral xê dịch trong môi trường tự nhiên. phụ thuộc vào thực chất môi trường tự nhiên ( vR > vL > vK ) và nhiệt độ ( nhiệt độ của thiên nhiên và môi trường tăng thì vận tốc Viral càng nhanh )
– Bước sóng λ : là quảng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ luân hồi. λ = vT = v / f .
– Bước sóng λ cũng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng giao động cùng pha .
– Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà xê dịch ngược pha là λ / 2 .
– Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà giao động vuông pha là λ / 4 .
– Khoảng cách giữa hai điểm bất kể trên phương truyền sóng mà xê dịch cùng pha là : kλ .
– Khoảng cách giữa hai điểm bất kể trên phương truyền sóng mà xê dịch ngược pha là : ( 2 k + 1 ). λ / 2 .
– Lưu ý : Giữa n đỉnh ( ngọn ) sóng có ( n – 1 ) bước sóng .
Chọn phát biểu sai khi nói về sóng cơ? (ảnh 2)

4. Phương trình sóng từ một nguồn truyền đến một điểm .

Chọn phát biểu sai khi nói về sóng cơ? (ảnh 3)
Nhận xét : Sóng cơ có tính tuần hoàn theo thời hạn với chu kỳ luân hồi T và tuần hoàn theo khoảng trống với chu kỳ luân hồi

5. Độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền sóng

a. Độ lệch pha

Xem thêm: Định lý pytago – Hướng dẫn giải bài tập Hình học lớp 7

– Quá trình truyền sóng là quá trình truyền pha giao động, càng ở xa nguồn càng xê dịch trễ pha
– Độ lệch pha giữa hai điểm bất kỳ cách nguồn x1 và x2 :
Chọn phát biểu sai khi nói về sóng cơ? (ảnh 4)
=> Nếu chúng nằm trên cùng một phương truyền sóng :
Chọn phát biểu sai khi nói về sóng cơ? (ảnh 5)

b. Điều kiện để hai điểm trên cùng một phương truyền sóng

Chọn phát biểu sai khi nói về sóng cơ? (ảnh 6)
=> Khoảng những giữa hai đình sóng ( hõm sóng liên tục ) là
Chọn phát biểu sai khi nói về sóng cơ? (ảnh 7)

6. Bài tập vận dụng

Bài tập 1. Sóng cơ
A. là giao động Viral trong một môi trường tự nhiên
B. là giao động của mọi điểm trong môi trường tự nhiên
C. là một dạng hoạt động đặc biệt quan trọng của thiên nhiên và môi trường
D. là sự truyền hoạt động của những thành phần trong thiên nhiên và môi trường

Đáp án: A

Bài tập 2. Sóng dọc là sóng có phương xê dịch
A. nằm ngang
B. trùng với phương truyền sóng
C. vuông góc với phương truyền sóng
D. thẳng đứng

Đáp án: B

Bài tập 3. Sóng ngang là sóng có phương xê dịch
A. nằm ngang
B. trùng với phương truyền sóng
C. vuông góc với phương trình sóng
D. thẳng đứng

Đáp án: C

Bài tập 4. Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là không đúng
A. Chu kỳ của sóng chính bằng chu kỳ luân hồi xê dịch của những thành phần giao động
B. Tần số của sóng chính bằng tần số xê dịch cảu những thành phần xê dịch
C. Tốc độ của sóng chính bằng vận tốc giao động của những thành phần xê dịch
D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ luân hồi .

Đáp án: C

Bài tập 5. Chu kỳ sóng là
A. chu kỳ luân hồi của những thành phần thiên nhiên và môi trường có sóng truyền qua

B. đại lượng nghịch đảo của tần số góc của sóng

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

C. vận tốc truyền nguồn năng lượng trong 1 s
D. thời hạn sóng truyền đi được nửa bước sóng

Đáp án: A

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận