Top 18+ Tiếng Trống Trường Khi Lan Truyền Trong Không Khí Là | LADIGI - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Bạn đang tìm hiểu về Tiếng Trống Trường Khi Lan Truyền Trong Không Khí Là, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tiếng Trống Trường Khi Lan Truyền Trong Không Khí Là được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Trống Trường Khi Lan Truyền Trong Không Khí Là hữu ích với bạn.

Câu 1 .Khi nghiên cứu và điều tra sự truyền âm thanh, người ta đã có những nhận xét sau. Hãy chọn câu vấn đáp sai :

A. Để nghe được âm thanh từ vật phát ra thì phải có môi trường truyền âm

Bạn đang đọc: Top 18+ Tiếng Trống Trường Khi Lan Truyền Trong Không Khí Là | LADIGI

B. Không khí càng loãng thì sự truyền âm càng kém
C. Sự truyền âm thanh là sự truyền giao động âm
D. Không khí là thiên nhiên và môi trường truyền âm tốt nhất .

Câu 2 .Vận tốc truyền âm trong những thiên nhiên và môi trường được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là :
A. Rắn, lỏng, khí
B. Lỏng, khí, rắn
C. Khí, lỏng, rắn
D. Rắn, khí, lỏng
Câu 3 .Trong những thiên nhiên và môi trường sau, thiên nhiên và môi trường nào không hề truyền được âm : Nước sôi, tấm nhựa, chân không, cao su đặc ?
A. Tấm nhựa
B. Chân không
C. Nước sôi
D. Cao su
Câu 4 .Cho tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m / s và trong nước là 1500 m / s. Vận tốc truyền âm trong thanh nhôm ở cùng điều kiện kèm theo nhiệt độ hoàn toàn có thể nhận giá trị nào sau đây ?
A. 340 m / s
B. 170 m / s
C. 6420 m / s
D. 1500 m / s
Câu 5 .Gọi USD t_1, t_2, t_3 USD lần lượt là thời hạn âm truyền trong những thiên nhiên và môi trường rắn, lỏng, khí ở cùng điều kiện kèm theo nhiệt độ và khoảng cách. Khi so sánh $ t_1, t_2, t_3 USD thứ tự tăng dần là :
A. $ t_1 {
B. USD t_3 {
C. USD t_2 {
D. USD t_3 {

Câu 6 .Trong thiên nhiên và môi trường nào mà cứ 2 giây thì âm thanh lan truyền được 3000 mét ?
A. nước
B. không khí
C. Thép
D. Nhôm
Câu 7 .Nước hoàn toàn có thể sống sót ở ba thể là : rắn, lỏng, khí. Hãy chỉ ra nội dung nào sai trong những nội dung dưới đây ?
A. Trong ba thể : rắn, lỏng, khí thì ở trạng thái rắn, nước truyền âm tốt nhất .
B. Trong ba thể : rắn, lỏng, khí thì ở trạng thái khí, nước truyền âm kém nhất .
C. Tốc độ truyền âm giảm theo thứ tự từ rắn, lỏng, khí .
D. Vì cùng là nước nên vận tốc truyền âm như nhau .
Câu 8 .Âm truyền nhanh nhất trong trường hợp nào dưới đây ?
A. Nước
B. Sắt
C. Khí $ O_2 $
D. Chân không
Câu 9 .Khi lặn xuống hồ, một người thợ lặn nghe được tiếng chuông sau 1/20 giây kể từ khi nó reo. Biết đồng hồ đeo tay cũng được đặt chìm trong nước, hỏi khoảng cách giữa nó và người thợ lặn lúc này là bao nhiêu ?
A. 35 m
B. 17 m
C. 75 m
D. 305 m
Câu 10 .Một đoàn tàu khởi đầu hoạt động trong sân ga sau khi dừng ở đấy một thời hạn. Hỏi bao lâu sau thì một người ở cách ga 2 km và áp tai vào đường tàu thì nghe thấy tiếng tàu chạy ? Biết tốc độ âm truyền trong đường ray là 6100 m / s .
A. 1200 s
B. 3050 s
C. 3,05 s
D. 0,328 s

Câu 11 .Bạn Nam sau khi nhìn thấy tia chớp 3 s thì nghe thấy một tiếng nổ lớn. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m / s. Khoảng cách từ nơi phát ra tia chớp đến chỗ Nam là :
A. 1020 m
B. 340 m
C. 3000 m
D. 2040 m
Câu 12 .Gõ mạnh búa vào đầu A của thanh thép dài 3050 m. Nếu người ở đầu B ghé tai xuống thanh thép thì sẽ nghe được tiếng búa gõ, một lúc sau người đó lại nghe được tiếng búa một lần nữa. Khoảng thời hạn giữa hai lần tiếng búa truyền đến tai người ở đầu B là bao nhiêu ? Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m / s và tốc độ truyền âm trong thép là 6100 m / s .
A. 0,5 s
B. 8,97 s
C. 8,47 s
D. 9,47 s
Câu 13 .Vân và Trang bày một game show, hai bạn chuyện trò với nhau qua một ống dài 268 m. Trang nghe thấy âm thanh từ Vân, một lúc sau lại nghe thấy từ đó một lần nữa. Khoảng thời hạn giữa hai lần Trang nghe được từ đó là bao nhiêu ? Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m / s và tốc độ truyền âm trong ống là 2680 m / s .
A. 0,69 s
B. 0,98 s
C. 1,02 s
D. 1,56 s
Câu 14 .Chọn câu đúng. Âm thanh :
A. Chỉ truyền được trong chất khí .
B. Truyền được trong chất rắn, lỏng, khí .
C. Truyền được trong chất rắn, lỏng, khí và chân không .
D. Không truyền được trong chất rắn .
Câu 15 .Điền vào chỗ trống : Trong những môi trường tự nhiên … … … … … … âm truyền đi với … … … … … khác nhau và nhờ vào vào nhiều yếu tố. Vận tốc của âm truyền đi trong không khí là … … … … và trong thép là … … … … …
A. Như nhau, tốc độ, 340 m / s, 6100 m / s
B. Khác nhau, tần số, 20H z, 20000H z
C. Khác nhau, tốc độ, 6100 m / s, 340 m / s
D. Khác nhau, tốc độ, 340 m / s, 6100 m / s
Câu 16 .

Chọn câu trả lời đúng:
Tốc độ truyền âm:

A. Có giá trị cực lớn khi truyền trong chân không
B. Tăng khi tỷ lệ vật chất của thiên nhiên và môi trường giảm .
C. Giảm khi tỷ lệ vật chất của thiên nhiên và môi trường càng lớn .
D. Cả A, B, C đều sai .
Câu 17 .Chọn câu vấn đáp sai :
A. Môi trường càng loãng thì âm truyền đi càng nhanh
B. Môi trường càng rậm rạp thì âm truyền đi càng nhanh
C. Để nghe được âm thanh cần có thiên nhiên và môi trường truyền
D. Sự truyền âm là sự lan truyền xê dịch âm
Câu 18 .Chọn câu vấn đáp đúng :
A. Âm truyền nhanh hơn ánh sáng
B. Có thể nghe được tiếng sấm trước khi nhìn thấy chớp
C. Âm không hề truyền trong chân không
D. Âm không hề truyền qua nước .
Câu 19 .Một người quan sát sau khi thấy tia chớp 5 s thì nghe được tiếng sét. Biết khoảng cách từ nơi sét đánh đến chỗ nguời quan sát là 1700 m. Hỏi vận tốc truyền âm trong không khí bằng bao nhiêu ?
A. 170 m / s
B. 340 m / s
C. 170 km / s
D. 340 km / s
Câu 20 .Một người đứng áp tai vào đường ray. Một người thứ hai đứng cách đó một khoảng chừng 1700 m gõa mạnh búa vào đường ray. Người thứ nhất nghe thấy tiếng búa truyền trong thanh ray sớm hơn tiếng búa truyền trong không khí là USD dfrac23s USD. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m / s. Tốc độ truyền âm trong thép là :
A. 175,86 m / s
B. 318,75 m / s
C. 392,3 m / s
D. 3100 m / s
Câu 21 .Vận tốc truyền âm trong không khí vào tầm :
A. 340 m / s
B. 20,4 km / phút
C. 1224 km / giờ
D. Tất cả những giá trị trên đều đúng
Câu 22 .Hãy chọn câu sai :
A. Chất rắn luôn truyền âm thanh tốt hơn chất lỏng và chất khí .
B. Âm thanh hoàn toàn có thể truyền trong những thiên nhiên và môi trường chất lỏng, rắn và khí .
C. Chân không là môi trường tự nhiên không hề truyền âm .
D. Hầu hết những chất rắn truyền âm tốt hơn chất lỏng và chất khí .
Câu 23 .Ý kiến nào sau đây là sai khi nói về những thiên nhiên và môi trường truyền âm ?
A. Không khí càng loãng thì sự truyền âm càng kém .
B. Trong những điều kiện kèm theo như nhau, chất rắn truyền âm tốt nhất .
C. Trong những điều kiện kèm theo như nhau, chất khí truyền âm kém nhất .
D. Trong những điều kiện kèm theo như nhau, chất lỏng truyền âm kém nhất .
Câu 24 .

Khi gõ vào một đầu ống kim loại dài, người đứng phía đầu kia ống nghe được 2 âm phát ra vì:

Xem thêm: Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

A. Ống sắt kẽm kim loại luôn phát ra hai âm khác nhau và truyền đến tai ta .
B. Âm đầu được sắt kẽm kim loại truyền đi, âm sau truyền trong không khí .
C. Âm đầu do sắt kẽm kim loại phát ra, âm sau do không khí phát ra .
D. Âm đầu do sắt kẽm kim loại phát ra, âm sau do vọng lại .
Câu 25 .Ở trên những núi cao, khi gọi nhau khó nghe hơn ở chân núi vì :
A. Không khí ở trên cao lạnh, nên truyền âm kém hơn .
B. Ở trên cao nắng hơn nên âm thanh truyền đi kém hơn .
C. Không khí ở trên cao loãng hơn, nên truyền âm kém hơn .
D. Ở trên cao gió cản trở việc truyền âm .
Câu 26 .Khi ở xa, ta nhìn thấy một người đánh trống và sau hai giây mới nghe thấy tiếng trống. Khoảng cách từ trống đến ta là
A. 480 m
B. 580 m
C. 680 m
D. 780 m
Câu 27 .Sau khi sét đánh, sau 2,5 giây ta nghe tiếng sấm. Khi đó khoảng cách từ nơi có sét đến ta là
A. 920 m
B. 410 m
C. 610 m
D. 850 m
Câu 28 .Âm thanh hoàn toàn có thể truyền được trong những thiên nhiên và môi trường nào sau đây ?
A. Chất lỏng
B. Chất khí
C. Chất rắn
D. Chất lỏng, rắn và khí
Câu 29 .Chọn câu sai trong những đánh giá và nhận định sau :
A. Âm thanh truyền được trong chất rắn
B. Âm thanh truyền được trong chất khí
C. Âm thanh truyền được trong chất lỏng
D. Các chất rắn, lỏng, khí và chân không đều truyền được âm thanh
Câu 30 .Môi trường nào dưới đây không truyền được âm ?
A. Chất rắn
B. Chất lỏng
C. Chất khí
D. Chân không
Câu 31 .Môi trường nào sau đây không truyền được âm :
A. Nước
B. Không khí
C. Chân không
D. Môi trường bên trong thùng gỗ đậy kín nắp .
Câu 32 .Âm không hề truyền trong thiên nhiên và môi trường nào dưới đây ?
A. Khoảng chân không
B. Tường bê-tông
C. Nước biển
D. Tầng khí quyển bao quanh Trái Đất
Câu 33 .Âm không hề truyền trong môi trường tự nhiên nào dưới đây ?
A. Khoảng chân không
B. Sắt
C. Nước biển
D. Không khí
Câu 34 .Vì sao âm thanh không hề truyền qua chân không ?
A. Vì chân không là thiên nhiên và môi trường không có khối lượng
B. Vì chân không là thiên nhiên và môi trường không có sắc tố
C. Vì không hề đặt nguồn âm trong chân không
D. Vì chân không là môi trường tự nhiên không có hạt vật chất
Câu 35 .Phát biểu nào không đúng khi nói về thiên nhiên và môi trường truyền âm ?
A. Khi truyền âm trong không khí, nếu không khí càng loãng thì sự truyền âm càng kém
B. Trong những điều kiện kèm theo như nhau, chất rắn truyền âm tốt hơn chất lỏng
C. Trong 3 môi trường tự nhiên truyền âm rắn, lỏng và khí thì chất khí truyền âm kém nhất
D. Các quan điểm trên đều sai
Câu 36 .Phát biểu nào đúng khi nói về môi trường tự nhiên truyền âm ?
A. Khi truyền âm trong không khí, nếu không khí càng loãng thì sự truyền âm càng nhanh
B. Trong những điều kiện kèm theo như nhau, chất rắn truyền âm kém hơn chất lỏng
C. Trong 3 môi trường tự nhiên truyền âm rắn, lỏng và khí thì chất khí truyền âm kém nhất
D. Các quan điểm trên đều sai
Câu 37 .Trong lớp học, học viên nghe được tiếng thầy giảng trải qua thiên nhiên và môi trường truyền âm nào ?
A. Không khí
B. Chất rắn
C. Chất lỏng
D. Chân không
Câu 38 .Vận tốc truyền âm trong không khí là :
A. 3,4 m / s
B. 34 m / s
C. 340 m / s
D. 3400 m / s
Câu 39 .Càng lên cao chuyện trò càng khó nghe hơn vì sao ?
A. Vì càng lên cao nhiệt độ càng giảm
B. Vì càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm
C. Vì càng lên cao không khí càng loãng
D. Vì càng lên cao gió thổi càng mạnh
Câu 40 .Trên núi cao âm thanh truyền đi :
A. Dễ hơn, vì không có vận cản âm .
B. Dễ hơn, vì trên núi gió rất lớn do đó mà âm được mang đi .
C. Khó hơn, vì không khí loãng thiên nhiên và môi trường truyền âm kém .
D. Khó hơn, vì trên núi lạnh hơn, âm thanh khó truyền đi hơn .
Câu 41 .USD v_r USD, USD v_i USD, USD v_k USD là tốc độ truyền âm của những môi trường tự nhiên rắn, lỏng và khí. So sánh tốc độ truyền âm trong ba thiên nhiên và môi trường đó :
A. $ v_k USD
B. USD v_r USD
C. USD v_r USD
D. USD v_i USD
Câu 42 .Hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần năng lực truyền âm của những thiên nhiên và môi trường ?
A. Rắn, lỏng, khí
B. Rắn, khí, lỏng
C. Khí, lỏng, rắn
D. Lỏng, khí, rắn .
Câu 43 .Sự truyền âm có đặc tính :
A. Truyền được trong tổng thể những môi trường tự nhiên kể cả chân không
B. Truyền trong không khí nhanh hơn trong chất rắn
C. Truyền trong chân không nhanh nhất
D. Truyền trong chất rắn nhanh nhất
Câu 44 .Chọn câu vấn đáp đúng :
A. Âm thanh không hề truyền đi trong nước .
B. Âm thanh không hề truyền đi trong chân không .
C. Âm thanh không hề truyền đi từ thiên nhiên và môi trường này sang môi trường tự nhiên khác .
D. Âm thanh chỉ truyền được từ thiên nhiên và môi trường rắn ra không khí .
Câu 45 .Một người gõ mạnh búa xuống đường ray xe lửa tại điểm M làm âm thanh truyền đến điểm N cách M là 1590 m. Hỏi thời hạn truyền âm trong đường ray từ M đến N hết bao lâu, biết tốc độ truyền âm trong đường ray là 5300 m / s ?
A. 0,3 s
B. 0,6 s
C. 2,4 s
D. 1,2 s
Câu 46 .Một người gõ mạnh búa xuống đường ray xe lửa tại điểm A làm âm thanh truyền đến điểm B cách M là 3050 m. Hỏi thời hạn truyền âm trong đường ray từ A đến B hết bao lâu, biết tốc độ truyền âm trong đường ray là 6100 m / s ?
A. 0,3 s
B. 0,5 s
C. 2,4 s
D. 1,2 s
Câu 47 .Sau khi nhìn thấy tia chớp thì 5 giây sau mới nghe tiếng sấm. Hỏi nơi xảy ra tiếng sấm cách người nghe bao xa ? Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m / s .
A. 68 km

B. 1,7km

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

C. 24 km
D. 335 m

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 13: Môi trường truyền âm

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 25 C
Câu 2 C Câu 26 C
Câu 3 A Câu 27 D
Câu 4 C Câu 28 D
Câu 5 A Câu 29 D
Câu 6 A Câu 30 D
Câu 7 D Câu 31 C
Câu 8 B Câu 32 A
Câu 9 C Câu 33 A
Câu 10 D Câu 34 D
Câu 11 A Câu 35 D
Câu 12 C Câu 36 C
Câu 13 A Câu 37 A
Câu 14 B Câu 38 C
Câu 15 D Câu 39 C
Câu 16 D Câu 40 C
Câu 17 A Câu 41 A
Câu 18 C Câu 42 C
Câu 19 B Câu 43 D
Câu 20 C Câu 44 B
Câu 21 A Câu 45 A
Câu 22 A Câu 46 B
Câu 23 D Câu 47 B
Câu 24 B

Giang (Tổng hợp)

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận