Tổng hợp Lý thuyết Chương 2: Sóng cơ và Sóng âm hay, chi tiết nhất – Vật Lí lớp 12 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Tổng hợp Lý thuyết Chương 2: Sóng cơ và Sóng âm hay, chi tiết nhất

Bạn đang đọc: Tổng hợp Lý thuyết Chương 2: Sóng cơ và Sóng âm hay, chi tiết nhất – Vật Lí lớp 12

Dưới đây là phần tổng hợp kỹ năng và kiến thức, công thức, triết lý Vật Lí lớp 12 ngắn gọn, cụ thể. Hi vọng tài liệu Lý thuyết Vật Lí lớp 12 theo chương này sẽ giúp bạn nắm vững kỹ năng và kiến thức môn Vật Lí lớp 12 .

Bài giảng: Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ – Cô Trần Thị Hạnh (Giáo viên VietJack)

Mục lục Tổng hợp Lý thuyết Chương 2: Sóng cơ và Sóng âm

Lý thuyết Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

I) Sóng cơ:

Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

Khái niệm: sóng cơ là sự lan truyền truyền dao động cơ (năng lượng, trạng thái dao động) trong một môi trường.

Sóng cơ không làm Viral phân tử vật chất của môi trường tự nhiên .
Sóng cơ chỉ truyền được trong môi trường tự nhiên rắn, lỏng, khí, không truyền được trong chân không .

VD: khi ném một hòn đá xuống mặt nước đang yên ả, trên mặt nước sẽ xuất hiện những gợn tròn lan rộn dần ra đó chính là sóng cơ.

Phân loại: có 2 loại sóng là sóng dọc và sóng ngang.

So sánh giữa sóng dọc và sóng ngang

Sóng ngang Sóng dọc
Các phân tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

Sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn và trên mặt phẳng chất lỏng .

Các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.

Sóng dọc truyền trong môi trường tự nhiên rắn lỏng khí .

VD : sóng trên mặt nước .
Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ
VD : Kéo dãn lò xo dọc theo phương của nó rôi thả tay .
Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

II) Các đặc trưng của một sóng hình sin.

Với sóng hình sin : những thành phần môi trường tự nhiên sẽ xê dịch điều hòa .

Biên độ A của sóng: là biên độ dao động của một phần tử môi trường có sóng truyền qua.

Chu kỳ T của sóng: là chu kỳ dao đông của một phần tử môi trường có sóng truyền qua. (tính tuần hoàn về thời gian).

Tốc độ truyền sóng v là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường.

Bước sóng λ: là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ ( tính tuần hoàn về không gian).

Sau một chu kỳ luân hồi pha giao động lại bằng nhau, nên hai phân tử cách nhau một bước sóng thì đồng pha với nhau .
Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

Năng lượng sóng: là năng lượng dao động của các phần tử môi trường có sóng truyền qua.

Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

III) Phương trình sóng:

* Xét một sóng hình sin đang Viral trong một thiên nhiên và môi trường theo trục Ox, sóng này phát ra từ gốc tọa độ O với phương trình xê dịch là uO = A cos ⁡ ( ωt + φ )
Để sóng truyền được đến M cách O một khoảng chừng x cần 1 khoảng chừng thời hạn là ∆ t = x / v
Do đó M bắt đâu giao động muộn hơn O một khoảng chừng ∆ t. Vì thế phương trình xê dịch của M là :
Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

Phương trình trên được gọi là phương trình của một sóng hình sin truyền theo trục Ox, cho biết li độ u của một phân tử M có tọa độ x tại thời điểm t. Phương trình là một hàm tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ là T, tuần hoàn theo không gian với chu kỳ là λ

Lý thuyết Giao thoa sóng

Bài giảng: Bài 8: Giao thoa sóng – Cô Trần Thị Hạnh (Giáo viên VietJack)

I) Hiện tượng giao thoa sóng

Giao thoa sóng - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

Khái niệm: hiện tượng hai sóng gặp nhau tạo nên các gợn sóng ổn định gọi là hiện tượng giao thoa của hai sóng. Các gợn sóng có hình các đượng hypebol gọi là các vân giao thoa

Giải thích: mỗi nguồn sóng S1, S2 đều phát ra các gợn sóng tròn xung quanh ( gợn lồi (đỉnh sóng) được biểu diễn bằng các đường tròn nét liền, (gợn lõm (hõm sóng) được biểu diễn bằng các đường tròn nét đứt). Ở trong miền hai sóng gặp nhau có những điểm 2 sóng gặp nhau tăng cường nhau tạo nên các đường hypebol nét đứt dao động rất mạnh gọi là cực đại giao thoa, cũng có những điểm 2 sóng gặp nhau triệt tiêu nhau tạo nên các đường hypebol nét đứt đứng yên gọi là cực tiểu giao thoa.

+ ) Dao động cùng phương, cùng tần số ( chu kỳ luân hồi ) .
+ ) Có hiệu số pha không đổi theo thời hạn .

II) Phương trình dao động của một điểm trong vùng giao thoa.

Giao thoa sóng - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ
Có 2 nguồn sóng tích hợp S1, S2 có phương trình xê dịch là : uS1 = uS2 = Acos ⁡ ( 2 πt / T ) .
* Xét Điểm M là một điểm trong vùng giao thoa, cách S1, S2 những khoảng chừng lần lượt là : d1, d2. Tại M sẽ nhận được sóng truyền từ hai nguồn S1, S2 có phương trình lần lượt là :
Giao thoa sóng - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ
Dao động của M sẽ là tổng hợp của hai xê dịch điều hòa trên
Giao thoa sóng - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

– Nhận xét: Dao động của M có biên độ là Giao thoa sóng - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ cho thấy tùy thuộc vào hiệu đường đi d2 – d1 mà M có biên ddoojdao động khác nhau.

III) Vị trí cực đại cực tiểu giao thoa.

Ta có Giao thoa sóng - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

Giao thoa sóng - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ
Cực đại giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng tới đó bằng 1 số ít nguyên lần bước sóng :
d2 – d1 = kλ ( k = 0, ± 1, ± 2, … )
Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng tới đó bằng 1 số ít bán nguyên lần bước sóng :
d2 – d1 = ( k + 50% ) λ ( k = 0, ± 1, ± 2, … )

Bài giảng: Bài 8: Giao thoa sóng – Thầy Lê Xuân Vượng (Giáo viên VietJack)

Bài giảng: Bài 8: Giao thoa sóng (tiếp) – Thầy Lê Xuân Vượng (Giáo viên VietJack)

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận