Tổng hợp bài tập căn bậc 2 lớp 9 | Bán Máy Nước Nóng – Banmaynuocnong - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Bài tập tổng hợp về Căn bậc hai có lời giải chi tiết

Bài tập tổng hợp về Căn bậc hai có giải thuật chi tiết cụ thể

Bài 1: Tìm x để các căn thức bậc hai sau có nghĩa

bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-4094818

Bài 2: Rút gọn các biểu thức sau:

Bạn đang đọc: Tổng hợp bài tập căn bậc 2 lớp 9 | Bán Máy Nước Nóng – Banmaynuocnong

bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-1-9160088

Bài 3: Giải các phương trình sau:

bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-2-9886197

Bài 4: Chứng minh rằng:

√ 2 + √ 6 + √ 12 + √ 20 + √ 30 + √ 42 Bài 5: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-3-7501920

Bài 6: Rút gọn biểu thức A

bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-4-4705619

Bài 7: Cho biểu thức bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-5-1274738

a ) Rút gọn biểu thức M ;
b ) Tìm những giá trị của x để M = 4 .

Bài 8: Tìm giá trị nhỏ nhất của mỗi biểu thức:

bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-6-8770059

Bài 9: Tìm x, để

bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-7-5265632

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài 1:

a ) x bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-8-9254995

Bài 2:

a ) √ 10 – 3 b ) √ 5 – 2

c) 6 – 2x – |x – 3|= Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-10-8381479

Bài 3:

a ) x = 3 hoặc x = 7
b ) x = 1

bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-11-6923677

Bài 4:

√ 2 + √ 6 + √ 12 + √ 20 + √ 30 + √ 42 Bài 5:

a ) Giá trị lớn nhất của A là √ 3 khi x = 0

b) Giá trị lớn nhất của B là 2 khi x = 1/3

Xem thêm: Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo Full Tiếng Việt Bản Đẹp | Truyện Mới

c ) Giá trị lớn nhất của C là 6 khi x = – 50%

Bài 6:

ĐKXĐ : x ≠ 0

bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-12-2490211

Với x ≥ 2, A trở thành :

bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-13-2238295

Với 0 bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-14-2455302

Với x bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-15-9592060

Vậy

bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-16-4289768

Bài 7:

bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-17-4436934

Nếu x ≥ 3 thì M = 5 x – ( x – 3 ) = 4 x + 3
Nếu x Bài 8:

a ) Giá trị nhỏ nhất của A = 3/5 khi x = 1

bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-18-6406400

Vậy Giá trị nhỏ nhất của B là 2, đạt được khi bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-19-7837564

⇔ 3 ≤ x ≤ 11

Bài 9:

bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-20-8346015

Vì vế trái không âm nên vế phải bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-21-3470999

Do x2 + 1 > 0 ∀ x ∈ R nên 2 x + 1 ≥ 0 ⇔ x ≥ – 50%

bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-22-9285809

⇔ 2 x + 1 = ( x2 + 1 ) ( 2 x + 1 )
⇔ ( 2 x + 1 ) [ 1 – ( x2 + 1 ) ] = 0

bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-23-7097289

Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

Vậy bai-tap-can-bac-hai-can-thuc-bac-hai-24-6065596

Chuyên đề Toán 9 : vừa đủ Lý thuyết và những dạng bài tập có đáp án khác :

  • Lý thuyết Căn bậc hai
  • Dạng 1: So sánh căn bậc hai số học
  • Dạng 2: Tìm điều kiện để √A có nghĩa
  • Dạng 3: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai (dạng √(A2))
  • Dạng 4: Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức chứa căn
  • Bài tập tổng hợp về Căn bậc hai có lời giải chi tiết

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại banmaynuocnong.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận