Tổng hợp 50 bài tập sóng âm Lý 12 từ căn bản đến nâng cao “chất” nhất - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
28 Tháng 10, 2020

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 nắm vững kiến thức sóng âm, dưới đây là trọn bộ bài tập sóng âm lớp 12. Bộ bài tập gồm 3 phần: Phần 1 là các bài tập lý thuyết, Phần 2 là bài tập tính toán và phần thứ 3 là các câu hỏi được trích trong đề thi thử.

Ngoài ra em có thể tải thêm file PDF bài tập TẠI ĐÂY

bài tập sóng âm

Bạn đang đọc: Tổng hợp 50 bài tập sóng âm Lý 12 từ căn bản đến nâng cao “chất” nhất

Thuộc phần thứ hai của chương trình Vật lý lớp 12 : Sóng cơ học, sóng âm là chuyên đề chiếm tỉ trọng cao trong những đề thi minh họa chính thức cũng như đề thi thử. Để sẵn sàng chuẩn bị tốt nhất cho bài thi trung học phổ thông Quốc gia, em hãy bắt tay ngay vào việc rèn luyện nhé !

1, Nhắc lại lý thuyết căn bản liên quan đến các bài tập sóng âm.

a ) Định nghĩa sóng âm : Sóng âm là gì

Sóng âm là những sóng cơ truyền trong những thiên nhiên và môi trường rắn, lỏng, khí
Vận tốc truyền âm trong môi trường tự nhiên chất rắn lớn hơn chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí
Chú ý rằng sóng âm không truyền được trong chân không

Xem thêm:  Sóng âm là gì? Tổng hợp lý thuyết và bài tập “xử gọn” kiến thức

b ) Đặc trưng của âm

Bao gồm đặc trưng sinh lí và đặc trưng vật lí

+ Đặc trưng vật lí: Đồ thị dao động âm, tần số và mức cường độ âm. Đây sẽ là 3 nội dung chính thường gặp trong các dạng bài tập sóng cơ luyện thi đại học chuyên đề sóng âm

Những đặc trưng vật lí của sóng âm sẽ tạo nên những đặc trưng sinh lí tương ứng của sóng âm như sau :
+ Âm sắc : Các âm sắc khác nhau sẽ có đồ thị giao động âm khác nhau nên chúng sẽ mang âm sắc khác nhau
+ Độ cao : Tần số càng lớn âm nghe càng cao
+ Độ to : Mức cường độ âm càng lớn âm càng to

c ) Phân loại sóng âm

Hạ âm : Những sóng âm có tần số dưới 16 Hz
Âm nghe được : những sóng âm có tần số từ 16 Hz trở lên cho đến dưới 20000 Hz
Siêu âm : những sóng âm có tần số cao hơn 20000 Hz
Trọn bộ bài tập sóng âm ôn thi THPT Quốc gia môn Lý-3

d ) Âm cơ bản và họa âm

Khi nhạc cụ phát ra âm có tần số f0 ( gọi là âm cơ bản ) thì nó cũng đồng thời phát ra những họa âm thứ hai, thứ ba có tần số tương ứng là 2 f0, 3 f0, …

2, Bài tập sóng âm phần lý thuyết căn bản

Bài tập số 1 : Một sóng âm truyền trong một môi trường tự nhiên. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là bao nhiêu dB ?
A, 50 dB
B, 20 dB
C, 100 dB
D, 10 dB
Đáp án : B. 20 dB

bài tập sóng âm phần lý thuyết số 2: Khi mức cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm tăng thêm 70 dB thì cường độ âm tại điểm đó tăng thêm:

A, 10 7 lần
B, 10 6 lần
C, 10 5 lần
D, 10 3 lần
Đáp án : A. 10 7 lần
Bài tập số 3 : Một sóng âm có tần số 450 Hz Viral trong không khí với vận tốc 360 m / s. Coi thiên nhiên và môi trường không hấp thụ sóng âm. Trên một phương truyền sóng, hai điểm cách nhau 2,4 m luôn giao động
A, cùng pha với nhau
B, lệch sóng nhau
C, ngược pha nhau
Đáp án : A. cùng pha với nhau

bài tập sóng âm phần lý thuyết số 4: Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào của nguồn âm?

A, Pha xê dịch
B, Tần số
C, Cường độ âm
D, Biên độ
Đáp án : B. Tần số
Bài tập số 5 : Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm
A, chỉ nhờ vào vào biên độ
B, chỉ nhờ vào vào tần số
C, chỉ nhờ vào vào cường độ âm
D, nhờ vào vào tần số và biên độ
Đáp án : D, phụ thuộc vào vào tần số và biên độ

bài tập sóng âm phần lý thuyết số 6: Chọn câu trả lời đúng trong những đáp án dưới đây về sóng siêu âm:

A, truyền được trong chân không
B, không truyền được trong chân không
C, truyền được trong không khí và truyền nhanh hơn trong nước
D, truyền trong nước nhanh hơn trong sắt
Đáp án : B, không truyền được trong chân không

Trọn bộ bài tập sóng âm ôn thi THPT Quốc gia môn Lý-2Sóng âm không truyền được trong chân không

Bài tập số 7 : Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì
A, tần số và bước sóng đều biến hóa
B, tần số đổi khác, còn bước sóng không đổi khác
C, tần số không biến hóa, còn bước sóng đổi khác
D, tần số và bước sóng đều không đổi khác
Đáp án : C, tần số không đổi khác, còn bước sóng đổi khác

bài tập sóng âm phần lý thuyết số 8: Tại một điểm, đại lượng đo bằng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là

A, cường độ âm
B, độ cao của âm
C, độ to của âm
D, mức cường độ âm

Đáp án: A. cường độ âm

Xem thêm: Công thức tính thể tích khối nón chuẩn kèm ví dụ dễ hiểu

Bài tập số 9 : Khi nói về sự truyền âm, phát biểu nào sau đây đúng ?
A, Sóng âm truyền trong không khí với vận tốc nhỏ hơn trong chân không
B, Trong một môi trường tự nhiên, vận tốc truyền âm không nhờ vào vào nhiệt độ của thiên nhiên và môi trường
C, Sóng âm không hề truyền được trong những môi trường tự nhiên rắn và cứng như đá, thép
D, Ở cùng một nhiệt độ, vận tốc truyền âm trong nước lớn hơn vận tốc truyền âm trong không khí
Đáp án : D. Ở cùng một nhiệt độ, vận tốc truyền âm trong nước lớn hơn vận tốc truyền âm trong không khí

bài tập sóng âm phần lý thuyết số 10: Hai âm có cùng độ cao là hai âm có cùng

A, biên độ
B, cường độ âm
C, mức cường độ âm
D, tần số
Đáp án : D, tần số

3, Bài tập sóng âm phần tính toán

Bài tập số 11 : Xét điểm M ở trong thiên nhiên và môi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua. Mức cường độ âm tại M là L ( dB ). Nếu cường độ âm tại điểm M tăng lên 100 lần thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng
A, 100 L ( dB )
B, L + 100 ( dB )
C, 20L ( dB )
D, L + 20 ( dB )
Đáp án : D. L + 20 ( dB )

Bài tập sóng âm phần tính toán số 12: Trên một đường thẳng cố định trong một môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm và không phản xạ âm, một máy thu ở cách nguồn âm một khoảng d thu được âm có mức cường độ âm là L. Khi dịch chuyển máy thu ra xa nguồn âm thêm 9m thì mức cường độ âm thu được là L – 20 dB. Khoảng cách d là:

A, 1 m
B, 9 m
C, 8 m
D, 10 m
Đáp án : A, 1 m
Bài tập số 13 : Một sóng âm có tần số xác lập truyền trong không khí và trong nước với tốc độ lần lượt là 330 m / s và 1452 m / s. Khi sóng âm đó truyền từ trong nước ra không khí thì bước sóng của nó sẽ
A, giảm 4,4 lần
B, giảm 4 lần
C, tăng 4,4 lần
tăng 4 lần
Đáp án : A. giảm 4,4 lần

Bài tập số 14 – Bài tập về mức cường độ âm

Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N ( nguồn điểm ) một khoảng chừng NA = 1 m, có mức cường độ âm là L ( A ) = 90 dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0 = 0,1 n W / mét vuông Cường độ âm đó tại điểm A là :
A, I A = 0,1 n W / mét vuông
B, I A = 0,1 m W / mét vuông
C, I A = 0,1 W / mét vuông
D, I A = 0,1 GW / mét vuông
Đáp án : C, I A = 0,1 W / mét vuông

4, Tổng hợp các bài tập sóng âm trích trong đề thi minh họa kì thi THPT Quốc gia

Bài tập số 15 : Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 50 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M bao nhiêu lần
A, 10000 lần
B, 1000 lần
C, 40 lần
D, 2 lần
Đáp án : A. 10000 lần
Bài tập số 16 : Một nguồn điểm O phát sóng âm có hiệu suất không đổi trong một thiên nhiên và môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số r2 / r1 bằng :
A, 4
B, ½
C, ¼
D, 2

Câu 16 bài tập trắc nghiệm sóng âm có đáp án: D. 2

 

Bài tập số 17 : Một sóng âm truyền trong thép với tốc độ 5000 m / s. Nếu độ lệch của sóng âm đó ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau 1 m trên cùng một phương truyền sóng là π / 2 thì tần số của sóng bằng :
A, 1000 Hz
B, 1250 Hz
C, 5000 Hz
D, 2500 Hz
Đáp án : B. 1250 Hz
Bài tập số 18 : để ước đạt độ sâu của giếng cạn nước, một người dùng đồng hồ đeo tay bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng, sau 3 s thì người đó nghe thấy tiếng hòn đá đập vào đáy giếng. Giả sử vận tốc truyền âm trong không khí là 330 m / s, lấy g = 9,9 m / s 2 Độ sâu ước đạt của giếng là
A, 43 m
B, 45 m
C, 39 m
D, 41 m

Đáp án: D. 41 m

Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

Để làm được những bài tập sóng âm trong chương trình Vật lý lớp 12, các em cần nhớ được những công thức liên quan đến cường độ âm, mức cường độ âm, tần số,… Nắm vững những công thức này các em sẽ giải được nhanh các bài tập tính toán liên quan đến sóng âm.

Mọi thông tin xin mời liên hệ:

  • Sách CCBook – Đọc là đỗ
  • Địa chỉ: Số 10 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Hotline: 024.3399.2266
  • Email: [email protected]

Nguồn : ccbook.vn

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận