Toán lớp 5 trang 118 Mét khối - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Toán lớp 5 trang 118 Mét khối

Bạn đang đọc: Toán lớp 5 trang 118 Mét khối

Toán lớp 5 trang 118 Mét khối

Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 118 Mét khối hay, cụ thể sẽ giúp học viên biết cách làm bài tập Toán lớp 5 .

Giải Toán lớp 5 trang 118 Mét khối – Cô Lê Thị Thúy (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 trang 118 Bài 1: a) đọc các số đo: 15m3; 205m3; Toán lớp 5 trang 118 Mét khốim3; 0,911 m3

b ) Viết những số đo thể tích : bảy nghìn hai trăm mét khối ; bốn trăm mét khối ; một phần tám mét khối ; không phảy không năm mét khối .

Phương pháp giải
Để đọc ( hoặc viết ) những số đo diện tích quy hoạnh ta đọc ( hoặc viết ) số đo thể tích trước rồi đọc ( hoặc viết ) tên đơn vị chức năng đo thể tích sau .

Lời giải:

a ) 15 m3 : mười lăm mét khối
205 m3 : hai trăm linh năm mét khối

Toán lớp 5 trang 118 Mét khốim3: hai mươi lắm phần trăm mét khối

0,911 m3 : không phảy chín trăm mười một mét khối .

b) 7200m3; 400m3; Toán lớp 5 trang 118 Mét khốim3; 0,05 m3

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 trang 118 Bài 2: a) viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề – xi – mét khối:

1 cm3 ; 5,216 cm3 ; 13,8 cm3 ; 0,22 cm3 .
b ) viết những số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là xăng – xi – mét khối :

1dm3; 1,969dm3; Toán lớp 5 trang 118 Mét khốim3; 19,54m3.

Ghi chú : CTGT bỏ câu ( a ) của câu này .

Phương pháp giải
– 1 m3 = 1000 dm3, do đó để đổi 1 số ít từ đơn vị chức năng mét khối sang đơn vị chức năng đề-xi-mét khối, ta nhân số đó với 1000 .
– 1 dm3 = 1000 cm3, do đó để đổi 1 số ít từ đơn vị chức năng xăng-ti-mét khối sang đơn vị chức năng đề-xi-mét khối, ta chia số đó cho 1000 .
– 1 m3 = 1 000 000 cm3, do đó để đổi 1 số ít từ đơn vị chức năng mét khối sang đơn vị chức năng xăng-ti-mét khối, ta nhân số đó với 1 000 000 .

Lời giải:

a ) 1 cm3 = 1/1000 dm3 ( hoặc 0,001 dm3 )
5,216 cm3 = 5216 dm3
13,8 cm3 = 13800 dm3
0,22 cm3 = 220 dm3
b ) 1 dm3 = 1000 cm3
1,969 dm3 = 1969 cm3

Toán lớp 5 trang 118 Mét khốim3 = 250000cm3

19,54 m3 = 19540000 cm3

Quảng cáo

Nói thêm : khi đổi số đo thể tích, cứ mỗi lần chuyển sang đơn vị chức năng liền sau ta dịch dấu phẩy sang phải 3 chữ số .
ví dụ : 19,54 m3 = … cm3 ( ? )
từ m3 đến cm3 ta phải chuyển sang đơn vị chức năng kết tiếp 2 lần :
m3 → dm3 → cm3
vậy ta phải dịch dấu phảy sang phải :
3 x 2 = 6 ( chữ số )
19,54 → 19540, → 19540000 ,
Do đó : 19,54 m3 = 19540000 cm3 .

Giải Toán lớp 5 trang 118 Bài 3: Người ta làm một cái hộp dạng hình chữ nhật bằng bìa. Biết rằng hộp đó có chiều dài 5dm, chiều rộng 3dm và chiều cao 2dm. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1dm3 để đầy cái hộp đó?

Toán lớp 5 trang 118 Mét khối

Phương pháp giải
– Lần lượt xếp những hộp hình lập phương có cạnh 1 dm vào trong thùng, sau khi xếp 2 lớp hình lập phương cạnh 1 dm thì vừa đầy hộp .
– Tính số hình lập phương có trong 1 lớp :
5 × 3 = 15 hình lập phương .
– Tình số hình lập phương cần xếp để đầy thùng = số hình lập phương có trong 1 lớp × 2 .

Lời giải:

Sau khi xếp đầy hộp ta được 2 lớp hình lập phương 1 dm3 .
Mỗi lớp có số hình lập phương 1 dm3 là :
5 × 3 = 15 ( hình )
Số hình lập phương 1 dm3 để xếp đầy hộp là :
15 × 2 = 30 ( hình )
Đáp số : 30 hình .

Bài giảng: Mét khối – Cô Phan Giang (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 5 :
Xem thêm giải thuật bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết cụ thể khác :

1. Thể tích của một hình

Thể tích của một hình Xăng-ti-mét khối, Đề-xi-mét khối, Mét khối lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5

Xem thêm: Sống Lại Chỉ Để Yêu Em Lần Nữa – Nhất Cá Tiểu Bình Cái

2. Xăng-ti-mét khối. Đề- xi-mét khối. Mét khối

Để đo thể tích người ta hoàn toàn có thể dùng những đơn vị chức năng : xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối, mét khối .

Thể tích của một hình Xăng-ti-mét khối, Đề-xi-mét khối, Mét khối lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5

Nhận xét:

– Mỗi đơn vị chức năng đo thể tích gấp 1000 lần đơn vị chức năng bé hơn nối tiếp .

– Mỗi đơn vị đo thể tích bằng Thể tích của một hình Xăng-ti-mét khối, Đề-xi-mét khối, Mét khối lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5  đơn vị bé hơn tiếp liền.

Thể tích của một hình Xăng-ti-mét khối, Đề-xi-mét khối, Mét khối lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5

Câu 1: Xăng-ti-mét khối được viết tắt là:

A. cm

B. cm2

C. cm3

D. m3


Hiển thị đáp án

Xăng-ti-mét khối được viết tắt là cm3.

Câu 2: Đề-xi-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1dm. Đúng hay sai?

A. Đúng
B. Sai

Hiển thị đáp án

Đề-xi-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1dm.

Vậy phát biểu trên là đúng .

Câu 3: Trong các đơn vị sau, đơn vị nào dùng để đo thể tích?

A. m3

B. dm3

C. cm3

D. A, B, C đều đúng

Hiển thị đáp án

Để đo thể tích người ta có thể dùng những đơn vị: xăng-ti-mét khối (cm3), đề-xi-mét khối (dm3), mét khối (m3), …

Vậy cả A, B, C đều đúng .

Câu 4: Bạn Hà nói: “25dm3 đọc là hai mươi lăm đề-xi-mét”. Hà nói đúng hay sai?

A. Đúng
B. Sai

Hiển thị đáp án

Hà đã đọc sai tên đơn vị đo thể tích. 25dm3 đọc là hai mươi lăm đề-xi-mét khối.

Vậy Hà nói chưa đúng .

Câu 5: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ chấm:

Bài tập Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối Toán lớp 5 có lời giải

Thể tích hình A … thể tích hình B .
A. Lớn hơn
B. Nhỏ hơn
C. Bằng

Hiển thị đáp án
Hình A có 3 hình lập phương nhỏ, hình B cũng có 3 hình lập phương nhỏ .
Vậy thể tích hình A bằng thể tích hình B .

Câu 6: Cho hai hình C và D như hình vẽ:

Bài tập Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối Toán lớp 5 có lời giải

Hình nào có thể tích lớn hơn ?
A. Hình C
B. Hình D
C. Thể tích hai hình bằng nhau

Hiển thị đáp án
Hình C có hai lớp, mỗi lớp có 6 hình lập phương nhỏ .
Hình C có số hình lập phương nhỏ là :
6 × 2 = 12 ( hình )
Hình D có hai lớp, mỗi lớp có 8 hình lập phương nhỏ .
Hình D có số hình lập phương nhỏ là :
8 × 2 = 16 ( hình )
Ta có 12 Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống:

3 dm3 = Bài tập Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối Toán lớp 5 có lời giải cm3


Hiển thị đáp án

Ta có: 1dm3 = 1000cm3, mà 1000 × 3 = 3000 nên 3dm3 = 3000cm3.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 3000 .

Câu 8: Chọn đáp án đúng nhất:

35000 dm3 = … cm3

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :
A. 3,5
B. 35
C. 350
D. 3500

Hiển thị đáp án

Ta có: 1cm3 = 1000dm3.

Nhẩm : 35000 : 1000 = 35 .

Vậy 35000dm3 = 35cm3.

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Xem thêm: Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo Full Tiếng Việt Bản Đẹp | Truyện Mới

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 5Để học tốt Toán 5 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận