Toán lớp 4 trang 116,117 Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 116,117 Quy đồng mẫu số những phân số ( tiếp theo ) hay, chi tiết cụ thể giúp học viên thuận tiện xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 4. Mời những bạn đón xem :

Giải bài tập Toán lớp 4 Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 trang 116 Bài 1: Quy đồng các phân số:

a) 79 và 23              

Bạn đang đọc: Toán lớp 4 trang 116,117 Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

b ) 410 và 1120
c ) 925 và 1675 .

Lời giải

a ) 23 = 2 × 33 × 3 = 69 và giữ nguyên số 79 .
b ) 410 = 4 × 210 × 2 = 820 và giữ nguyên phân số 1120 .
c ) 925 = 9 × 325 × 3 = 2775 và giữ nguyên phân số 1675 .
Nói thêm : Khi quy đồng mẫu số hai phân số của phân số này chia hết cho mẫu của phân sso kia, ta hoàn toàn có thể làm như sau :

 Lấy mẫu số lớn làm mẫu số chung (MSC).

 Tìm thương của MSC và mẫu của phân số kia.

 Lấy thương đó nhân với tử số và mẫu số của phân số kia.

Giải Toán lớp 4 trang 117 Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số:

a ) 47 và 512
b ) 38 và 1924
c ) 2122 và 711 .
d ) 815 và 1116
e ) 425 và 72100
g ) 1760 và 45

Lời giải

a ) 47 = 4 × 127 × 12 = 4884 512 = 5 × 712 × 7 = 3584
b ) 38 = 3 × 38 × 3 = 924 Giữ nguyên phân số 1924 .

c) 711=7×211×2=1422;       giữ nguyên phân số 2122.

Xem thêm: Con Tim Rung Động 2 Chap 149.2 Tiếng Việt – TimTruyen

d ) 815 = 8 × 1615 × 16 = 128240 1116 = 11 × 1516 × 15 = 16520
e ) 425 = 4 × 425 × 4 = 16100 giữ nguyên phân số 72100 .
( hoặc : 72100 = 72 : 4100 : 4 = 1825 và giữ nguyên phân số 425 ; nhưng cách này không nhu yếu với mọi học viên ) .
g ) 45 = 4 × 125 × 12 = 4860 giữ nguyên phân số 1760 .

Giải Toán lớp 4 trang 117 Bài 3: Viết các phân số lần lượt bằng 56;98 và có mẫu số chung là 24.

Lời giải

Lấy mẫu số chung chia cho từng mẫu số để tìm thương. Sau đó nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thương tương ứng .
56 = 5 × 46 × 4 = 2024 ;
98 = 9 × 38 × 3 = 2724

Lý thuyết Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

1. Cách quy đồng mẫu số các phân số:

Nếu mẫu số của phân số thứ hai mà chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất thì ta hoàn toàn có thể quy đồng mẫu số hai phân số như sau :

– Lấy mẫu số chung là mẫu số của phân số thứ hai.

– Tìm thừa số phụ bằng cách lấy mẫu số thứ hai chia cho mẫu số thứ nhất.

– Nhân cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với thừa số phụ tương ứng.

– Giữ nguyên phân số thứ hai.

Chú ý: Ta thường lấy mẫu số chung là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 và cùng chia hết cho tất cả các mẫu.

2. Ví dụ

Quy đồng mẫu số hai phân số 76 và 512 .
Ta thấy mẫu số của phân số 512 chia hết cho mẫu số của phân số 76 ( 12 : 6 = 2 ) .

Chọn mẫu số chung là 12.

Xem thêm: Ảnh vú đẹp căng tròn xem BỎNG MẮT của các em gái còn trinh

Ta hoàn toàn có thể quy đồng đồng mẫu số hai phân số 76 và 512 như sau :
76 = 7 × 26 × 2 = 1412 và giữ nguyên phân số 512 .
Vậy quy đồng đồng mẫu số hai phân số 76 và 512 được hai phân số 1412 và 512 .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận