Tính tích có hướng – tích vô hướng – tích hỗn hợp bắng máy tính FX – 570es plus – Đề Thi Mẫu - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

doc16x16-5027610

3 trang

Bạn đang đọc: Tính tích có hướng – tích vô hướng – tích hỗn hợp bắng máy tính FX – 570es plus – Đề Thi Mẫu

|

Chia sẻ: minhhong95

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

| Lượt xem: 4369

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

| Lượt tải : 0download-8930282

Bạn đang xem nội dung tài liệu Tính tích có hướng – tích vô hướng – tích hỗn hợp bắng máy tính FX – 570es plus, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

TÍNH TÍCH CÓ HƯỚNG – TÍCH VÔ HƯỚNG – TÍCH HỖN HỢP
BẮNG MÁY TÍNH fx – 570ES PLUS
-----------------------------
Bài toán: Cho 3 vec tơ 
Tính: 1) 
 2) 
1:COMP	2: CMPLS
3: STAT	4: BASE – N 
5: EQN	6: MATRIX
7: TABLE	8: VECTOR
 3) 
Thực hiện theo các bước sau:
Bước 1. Nhập số liệu:
Mở máy – Bấm MODE (Màn hình xuất hiện) 
Vector?
1: VctA	2: VctB
3: VctC
Bấm số 8
VctA (m)	m?
1 : 3	2 : 2
Bấm số 1 
Bấm số 1 ( tọa độ không gian ) Nhập tọa độ của vectơ 
 2 = 1 = 3 =
1: Dim	2: Data
Bấm SHIFT 5
Vector?
1: VctA	2: VctB
3: VctC
Bấm số 1
VctB (m)	m?
1 : 3	2 : 2
Bấm số 2 
Bấm số 1 Nhập tọa độ của vectơ 
 -1= 5 = -3 =
1: Dim	2: Data
Bấm SHIFT 5
Vector?
1: VctA	2: VctB
3: VctC
Bấm số 1
VctC (m)	m?
1 : 3	2 : 2
Bấm số 3 
Bấm số 1 Nhập tọa độ của vectơ 
 -2 = 0 = 4 =
 - Bấm AC - Hoàn thành bước 1
Bước 2. Tìm kết quả theo yêu cầu của bài toán
1: Dim	2: Data
3: VctA	4: VctB
5: VctC	6: VctAns
7: Dot
1a. Tính: 
Bấm SHIFT 5
VctA 	
	 0
Bấm số 3
1: Dim	2: Data
3: VctA	4: VctB
5: VctC	6: VctAns
7: Dot
Bấm SHIFT 5
VctA VctB 	
	 0
Bấm số 4
Ans
	-18 3 11 ] 	
	 -18
Bấm dấu =
 Khi đó: 
1: Dim	2: Data
3: VctA	4: VctB
5: VctC	6: VctAns
7: Dot
1b. Tính: 
Bấm SHIFT 5
VctB 	
	 0
Bấm số 4
1: Dim	2: Data
3: VctA	4: VctB
5: VctC	6: VctAns
7: Dot
Bấm SHIFT 5
VctB VctC 	
	 0
Bấm số 5
Ans
	20 10 10 ] 	
	 20
Bấm dấu =
 Khi đó: 
1: Dim	2: Data
3: VctA	4: VctB
5: VctC	6: VctAns
7: Dot
1c. Tính: 
Bấm SHIFT 5
VctA 	
	 0
Bấm số 3
1: Dim	2: Data
3: VctA	4: VctB
5: VctC	6: VctAns
7: Dot
Bấm SHIFT 5
VctA VctC 	
	 0
Bấm số 5
Ans
	 4 -14 2 ] 	
	 4
Bấm dấu =
 Khi đó: 

File đính kèm :

  • doc16x16-7699704Tinh Tich co huong bang may tinh.doc

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận