Tính giá trị của biểu thức phân số lớp 4 và cách giải - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Tính giá trị của biểu thức phân số lớp 4 và cách giải50 bài tập Tính giá trị của biểu thức phân số lớp 4 gồm những dạng bài tập có giải pháp giải đơn cử và những bài tập nổi bật từ cơ bạn dạng đến nâng cao giúp học viên biết cách làm Tính giá trị của biểu thức phân số lớp 4. Ở bên cạnh có là 12 bài tập vận dụng để học viên ôn luyện dạng Toán 4 này .

Tính giá trị của biểu thức phân số lớp 4 và cách giải

I/ Lý thuyết

Bạn đang đọc: Tính giá trị của biểu thức phân số lớp 4 và cách giải

Thứ tự thực thi phép tính :
Khi thực thi những phép tính trong biểu thức, ta triển khai từ trái qua phải .
Nếu biểu thức có dấu ngoặc, ta triển khai những phép toán trong ngoặc trước .
Nếu biểu thức gồm những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực thi phép toán nhân, chia trước sau đó mới đến phép toán cộng, trừ .

II/ Những dạng bài tập

II.1/ Dạng 1: Tìm giá trị của biểu thức thường thì

1. Phương pháp giải

Thứ tự triển khai phép tính :
Khi thực thi những phép tính trong biểu thức, ta triển khai từ trái qua phải .
Nếu biểu thức có dấu ngoặc, ta triển khai những phép toán trong ngoặc trước .
Nếu biểu thức gồm những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta triển khai phép toán nhân, chia trước sau đó mới đến phép toán cộng, trừ .

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tính:

a ,
13+29+427
b ,
23+16−712

Lời giải:

a ,

13+29+427=927+627+427=9+6+427
b ,
23 + 16 − 712 = 812 + 212 − 712 = 8 + 2 − 712 = 312 = 14

Ví dụ 2: Tính:

a ,
4:95:103
b ,
12×34:65

Lời giải:

a ,
4 : 95 : 103 = 4 × 59 : 103 = 209 × 310 = 20 × 39 × 10 = 10 × 2 × 33 × 3 × 10 = 23
b ,
12 × 34 : 65 = 38 × 56 = 3 × 58 × 6 = 3 × 58 × 3 × 2 = 516

II.2/ Dạng 2: Tính nhanh

1. Phương pháp giải

Sử dụng đặc thù cơ bạn dạng của phân số, đặc thù của phép cộng và phép nhân phân số để nhóm những phân số và tính một cách hợp lý .

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tính nhanh:

a ,
34+25+14+35
b ,
23×34×45×56

Lời giải:

a ,
34 + 25 + 14 + 35 = 34 + 14 + 25 + 35 = 44 + 55 = 1 + 1 = 2
b ,
23 × 34 × 45 × 56 = 2 × 3 × 4 × 53 × 4 × 5 × 6 = 2 × 3 × 4 × 53 × 4 × 5 × 2 × 3 = 13

Ví dụ 2: Tính nhanh:

a ,
45×37+45×47
b ,
25+69+34+35+13+14

Lời giải:

a ,
45 × 37 + 45 × 47 = 45 × 37 + 47 = 45 × 77 = 45 × 1 = 45
b ,
25 + 69 + 34 + 35 + 13 + 14 = 25 + 23 + 34 + 35 + 13 + 14
= 25 + 35 + 23 + 13 + 34 + 14 = 55 + 33 + 44 = 1 + 1 + 1 = 3

III. Bài tập áp dụng

1. Bài tập có lời giải

Bài 1: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

59+137+1513+87+49+1113

Lời giải:

59+137+1513+87+49+1113

=(59+49)+(137+87)+(1513+1113)=1+3+2=6

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

3×15×812×6×5

Lời giải:

3×15×812×6×5=3×3×5×4×23×4×2×3×5=1

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện nhất:

A=3200+8200+13200+18200+…+193200+198200

Lời giải:

A=3200+8200+13200+18200+…+193200+198200=3+8+13+18+…+193+198200

Dãy số 3 ; 8 ; 13 ; …. ; 198 có số số hạng là :
( 198 – 3 ) : 5 + 1 = 40 ( số hạng )
Tổng dãy số 3 ; 8 ; 13 ; … ; 198 là :
( 198 + 3 ) x 40 : 2 = 4020

⇒A=4020200=20110

Bài 4: Tính nhanh:

A=(1−12)×(1−13)×(1−14)×(1−15)×(1−16)×(1−17)×(1−18)

Lời giải:

A=(1–12)×(1–13)×(1–14)×(1–15)×(1–16)×(1–17)×(1–18)=12×23×34×45×56×67×78=1

Bài 5: Tính nhanh:

Xem thêm: Định lý pytago – Hướng dẫn giải bài tập Hình học lớp 7

A=(1+12)×(1+13)×(1+14)×(1+15)×(1+16)

Lời giải:

A=(1+12)×(1+13)×(1+14)×(1+15)×(1+16)   =32×43×54×65×76=72

Bài 6: Tính nhanh:

137512×327213×51257×213685×57327

Lời giải:

zyro-image-1657073076-5985654

Bài 7: Tính nhanh:

23231818×727272696969

Lời giải:

zyro-image-1-1657073098-4667609

Bài 8: Tính nhanh:

(1−34)×(1−37)×(1−310)×(1−313)×(1−316)

Lời giải:

zyro-image-2-1657073110-4935187

Bài 9: Tính nhanh:

(1+12)×(1+13)×…×(1+12020)

Lời giải:

zyro-image-3-1657073119-9525951

Bài 10: Tính nhanh:

A=(1−12)×(1−13)×(1−14)×…×(1−199)+(1−47)×(1−411)×(1−415)×…×(1−499)

Lời giải:

(1−12)×(1−13)×(1−14)×…×(1−199)

=
12×23×34×…×9899
=
199

(1−47)×(1−411)×(1−415)×…×(1−499)

=37×711×1115×…×9599=399=133

A=199+133=499

2. Bài tập áp dụng

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:

a ,
2324−14−212
b ,
5354−46−127

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

a ,
92+132−42+12
b ,
83−73−43+123

Bài 3: Tính:

a ,
12−14+38
b ,
13+89−2527
c ,
34−75+310

Bài 4: Tính:

a ,
35+14−32−75
b ,
3−53−2−75
c ,
54−12+38
d ,
1−15−1−23

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức:

a ,
16+110+115:16+110−115
b ,
12−13+14−15:14−15

Bài 6: Tính nhanh:

a ,
47×56+47×16
b ,
59×14+49×312
c ,
20062005×34−34×12005

Bài 7: Tính nhanh:

a ,
15×21214343+15×222222434343
b ,
16×25+44×10029×96+142×48
c ,
1994×1993−1992×19931992×1993+1994×7+1986

Bài 8: Tính nhanh:

a ,
399×45+55×3991995×1996−1991×1995
b ,
1996×1995−9961000+1996×1994
c ,
637×527−189526×637+448
d ,
677×874+251678×874−623

Bài 9: Tính nhanh:

a ,
12×1213+13×1213+14×1213
b ,
1−12×1−13×1−14×1−15

Bài 10: Tính giá trị của biểu thức: 

a4-1634281202-2079871

Bài 11: Tính tổng:

710 + 91100 + 37100 + 5491000 + 7281000

Bài 12: Tính nhanh:

a ,
137512×327213×51257×213685×57327
b ,
23231818×727272696969

Xem thêm những dạng Toán lớp 4 hay, chọn lọc khác:

Biểu đồ lớp 4 và cách giải

Biểu thức lớp 4 và cách giải

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

Những bài toán về cấu trúc số lớp 4 và cách giải

Những phép toán với phân số lớp 4 và cách giải

Dấu hiệu chia hết lớp 4 và cách giải

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận