Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: Bài tập và Lý thuyết chuyên đề - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Chuyên đề tính chất của dãy tỉ số bằng nhau là một bài học quan trọng nằm trong chương trình toán lớp 7. Học sinh cần nắm vững tỉ lệ thức tính chất dãy tỉ số bằng nhau cũng như lý thuyết và các bài toán tính chất dãy tỉ số bằng nhau… Trong nội dung bài viết dưới đây, DINHNGHIA.VN sẽ chia sẻ những kiến thức tổng hợp về chủ đề trên, cùng tìm hiểu nhé!

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau toán 7

Định nghĩa tỉ lệ thức là gì?

Định nghĩa về Tỉ lệ thức đặc thù dãy tỉ số bằng nhau :

Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số:

Bạn đang đọc: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: Bài tập và Lý thuyết chuyên đề

( frac { a } { b } = frac { c } { d } )

Một số tính chất của tỉ lệ thức

  • Nếu ( frac { a } { b } = frac { c } { d } ) thì ( ad = bc ) .
  • Nếu ( ad = bc ) và ( a, b, c, d neq 0 ) thì ( frac { a } { b } = frac { c } { d } ; frac { a } { c } = frac { b } { d } ; frac { d } { b } = frac { c } { a } ; frac { d } { c } = frac { b } { a } )

Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Xét tỉ lệ thức ( frac { a } { b } = frac { c } { d } ). Gọi giá trị chung của những tỉ số đó là k, ta có :
( frac { a } { b } = frac { c } { d } = k ( 1 ) ) .
Suy ra : ( a = kb ; c = kd )
Ta có :
( frac { a + c } { b + d } = frac { kb + kd } { b + d } = frac { k ( b + d ) } { b + d } = k ( 2 ) ) ( ( b + d neq 0 ) )
( frac { a-c } { b-d } = frac { kb-kd } { b-d } = frac { k ( b-d ) } { b-d } = k ( 3 ) ) ( ( b-d neq 0 ) )
Từ ( ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) ), suy ra :
( frac { a } { b } = frac { c } { d } = frac { a + c } { b + d } = frac { a-c } { b-d } )
( ( b neq d ) và ( b neq – d ) )
Tính chất trên còn được lan rộng ra cho dãy tỉ số bằng nhau :
Chẳng hạn :
Từ dãy tỉ số bằng nhau : ( frac { a } { b } = frac { c } { d } = frac { e } { f } )
suy ra : ( frac { a } { b } = frac { c } { d } = frac { e } { f } = frac { a + c + e } { b + d + f } = frac { a-c+e } { b-d+f } )
( với điều kiện kèm theo những tỉ số đều có nghĩa )
Mở rộng : ( frac { a } { b } = frac { c } { d } = frac { ma + nc } { mb + nd } = frac { ma-nc } { mb-nd } )

***Lưu ý:

Khi nói những số ( x, y, z ) tỉ lệ với những số ( a, b, c ) nghĩa là ta có ( frac { x } { a } = frac { y } { b } = frac { z } { c } ) .
Cũng hoàn toàn có thể viết : ( x : y : z = a : b : c )

Các bài toán tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Dạng 1: Tìm hai số x, y biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số

Phương pháp giải:

  • Để tìm hai số x, y khi biết tổng ( x + y = s ) và tỉ số ( frac { x } { y } = frac { a } { b } ), ta làm như sau :

Ta cso : ( frac { x } { y } = frac { a } { b } Rightarrow frac { x } { a } = frac { y } { b } )
Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có :
( frac { x } { a } = frac { y } { b } = frac { x + y } { a + b } = frac { s } { a + b } )
Từ đó : ( x = frac { s } { a + b } a )
( y = frac { s } { a + b } b )

  • Để tìm hai số x, y khi biết hiệu ( x-y = p ) và tỉ số ( frac { x } { y } = frac { a } { b } ), ta làm như sau :

Ta có : ( frac { x } { y } = frac { a } { b } Rightarrow frac { x } { a } = frac { y } { b } )
Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có :
( frac { x } { a } = frac { y } { b } = frac { x-y } { a-b } = frac { p } { a-b } )
Từ đó : ( x = frac { p } { a-b } a )
( y = frac { p } { a-b } b )

Dạng 2: Chia một số thành các phần tỉ lệ với các số 

Phương pháp giải: 

Giả sử chia số P. thành 3 phần ( x, y, z ) tỉ lệ với những số ( a, b, c )
ta làm như sau :
Ta có : ( frac { x } { a } = frac { y } { b } = frac { z } { c } = frac { x + y + z } { a + b + c } = frac { P } { a + b + c } )
Từ đó suy ra :
( x = frac { P } { a + b + c } a ; y = frac { P } { a + b + c } b ; z = frac { P } { a + b + c } c )

Dạng 3: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng

Phương pháp giải:

Ta có: (frac{x}{y}=frac{a}{b}Rightarrow frac{x^{2}}{xy}=frac{a}{b})

Xem thêm: Định lý pytago – Hướng dẫn giải bài tập Hình học lớp 7

hay ( frac { x ^ { 2 } } { P } = frac { a } { b } Rightarrow x ^ { 2 } = frac { aP } { b } ) .
Từ đó ta tìm được x và y .

Dạng 4: Chứng minh đẳng thức từ một tỉ lệ thức cho trước

Phương pháp giải :
Áp dụng đặc thù tỉ lệ thức và đặc thù dãy tỉ số bằng nhau .

Dạng 5: Bài toán cụ thể về tỉ lệ thức 

Phương pháp giải :

  • Bước 1 : Xác định mối quan hệ giữa những yếu tố của đề bài .
  • Bước 2 : Lập tỉ lệ thức .
  • Bước 3 : Áp dụng đặc thù của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán .

Bài tập áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Bài 55 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1)

Tìm hai số ( x, y ) biết ( x : 2 = y : ( – 5 ) ) và ( x-y = – 7 ) .

Cách giải: 

tinh-chat-cua-day-ti-so-bang-nhau-1-5032746

Bài 57 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1)

Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với những số ( 2 ; 4 ; 5 ). Tính số viên bi của mỗi bạn biết rằng ba bạn có 44 viên bi .

Cách giải: 

tinh-chat-cua-day-ti-so-bang-nhau-2-5589032

Bài 64 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1):

Số học sinh bốn khối ( 6 ; 7 ; 8 ; 9 ) tỉ lệ với những số ( 9 ; 8 ; 7 ; 6 ). Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học viên khối 7 là 70 học viên. Tìm số học viên mỗi khối .

Cách giải: 

tinh-chat-cua-day-ti-so-bang-nhau-3-9412111

Như vậy, bài viết trên đây của DINHNGHIA.VN đã giúp bạn tổng hợp lý thuyết, bài tập cũng như các bài toán tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Hy vọng với những kiến thức trong bài viết sẽ hữu ích với bạn trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu của bản thân về chủ đề tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Chúc bạn luôn học tốt!

Xem thêm >>> Số hữu tỉ là gì? Tập hợp Q các số hữu tỉ – Toán học lớp 7

Xem thêm >>> Định nghĩa tam giác cân, tam giác vuông cân – Toán lớp 7

Tu khoa lien quan

  • đặc thù dãy tỉ số bằng nhau nâng cao
  • một số ít bài toán về đặc thù của dãy tỉ số bằng nhau

2.4
/
5
(
10
bầu chọn

)

Xem thêm: Định lý pytago – Hướng dẫn giải bài tập Hình học lớp 7

Please follow and like us :

follow_subscribe-7638554 fbshare_bck-2485083
Tweet

fb-share-icon

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận