Tìm m để hàm số có tiệm cận ngang tiệm cận đứng – Toán Thầy Định - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Tìm m để hàm số có tiệm cận ngang tiệm cận đứng là một trong các dạng toán về đường tiệm cận. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các em học sinh cách làm dạng toán này.

TÌM M ĐỂ HÀM SỐ CÓ TIỆM CẬN NGANG

Hàm số y = f ( x ) muốn có tiệm cận ngang thì cần thỏa mãn nhu cầu đủ những điều kiện kèm theo sau :
+ Tập xác lập có chứa những điểm vô cực. Tức là tập xác lập của hàm số cần có những tập con có dạng ( a ; + ∞ ) hoặc ( − ∞ ; a ) .

+Một trong các giới hạn của hàm số f(x) khi x tiến tới âm vô cực hoặc dương vô cực phải là giá trị hữu hạn.

Bạn đang đọc: Tìm m để hàm số có tiệm cận ngang tiệm cận đứng – Toán Thầy Định

Vì vậy với những bài toán tìm điều kiện kèm theo của m để hàm số có tιệm cận ngang ta cần tìm m thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo nêu trên .

Ví dụ:

Tìm m để hàm sau có tiệm cận ngang :

tc3acm-m-c491e1bb83-hc3a0m-se1bb91-cc3b3-tie1bb87m-ce1baadn-6932450

Lời giải:

Trước hết điều kiện kèm theo xác lập của hàm số là mx² + 1 ≥ 0. Vì vậy muốn tập xác lập chứa vô cực thì m ≥ 0 .

le1bb9di-gie1baa3i-1744416

Đề thi Online có giải: [7-8] Định m để đồ thị hàm số có đường tiệm cận thỏa mãn điều kiện cho trước

Bộ đề thi Online các dạng có giải chi tiết: Tiệm cận Hàm số

TÌM M ĐỂ HÀM SỐ CÓ TIỆM CẬN ĐỨNG

Hàm số y = f ( x ) muốn có tiệm cận đứng thì cần thỏa mãn nhu cầu đủ những điều kiện kèm theo sau :
+ Có những điểm mà hàm số không xác lập. Đồng thời sống sót lân cận trái hoặc phải của điểm đó là tập con của tập xác lập của hàm số f ( x ) .
+ Tồn tại tối thiểu 1 số lượng giới hạn một bên tại những điểm nêu trên bằng vô cực .

Với bài toán tìm m để đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng ta cần tìm m thỏa mãn các điều kiện trên. Đối với hàm số phân thức thường chúng ta sẽ tìm điều kiện để mẫu có nghiệm và nghiệm của mẫu không là nghiệm của tử số.

Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

Ví dụ:

Cho hàm số

toc3a1n-the1baa7y-c491e1bb8bnh-tie1bb87m-ce1baadn-5624816

Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số đã cho có 2 đường tiệm cận đứng .

Lời giải:

Nhận thấy mẫu là tam thức bậc 2 có tối đa 2 nghiệm. Tử là nhị thức bậc nhất có nghiệm x = 1 .
Do đó nhu yếu bài toán tương tự với mẫu phải có 2 nghiệm phân biệt khác 1 .
Hay m² − 4 > 0 và 1 + 2 m + 4 ≠ 0. Giải 2 điều kiện kèm theo trên ta được tập những giá trị của m thỏa mãn nhu cầu là :
( − ∞ ; − 5/2 ) U ( − 5/2 ; − 2 ) U ( 2 ; + ∞ )

Chúc các em thành công!

»»»Xem thêm: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

»»»Xem thêm: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

»»»Xem thêm: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Hàm số –

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận