Tìm Giới Hạn Quang Điện Của Kim Loại Khi Biết Công Thức Tính Giới Hạn Quang Điện - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Hiện tượng quang điện. Công thức tính giới hạn quang điện. Vật Lý 11. Bài tập vận dụng và hướng dẫn chi tiết.

Bạn đang xem: Công thức tính giới hạn quang điện

Làm bài tập

Phát biểu:

– Hiện tượng ánh sáng làm bật electron ra khỏi mặt sắt kẽm kim loại được gọi là hiện tượng kỳ lạ quang điện.

– Định luật về giới hạn quang điện: Ánh sáng kích thích chỉ có thể làm bật electron ra khỏi một kim loại khi bước sóng của nó ngắn hơn hoặc bằng giới hạn quang điện của kim loại đó.

Bạn đang đọc: Tìm Giới Hạn Quang Điện Của Kim Loại Khi Biết Công Thức Tính Giới Hạn Quang Điện

Trong đó:

λ : bước sóng của ánh sáng kích thích ( m ) λ0 : giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại ( m )

Bước sóng của ánh sáng đơn sắc:

Các ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong khoảng chừng từ 380 nm ( ứng với màu tím trên quang phổ ) đến chừng760nm ( ứng với màu đỏ ) là ánh sáng nhìn thấy được ( khả kiến ).

Bảng bước sóng của ánh sáng nhìn thấy trong chân không:

imager_1_41447_700-2658572

Giới hạn quang điện của một số kim loại:

imager_2_41447_700-9303398

Ánh sáng nhìn thấy hoàn toàn có thể gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện ngoài ở sắt kẽm kim loại kiềm.

Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook
Hoặc chia sẽ link trực tiếp :http://smarthack.vn/cong-thuc-hien-tuong-quang-dien-va-gioi-han-quang-dien-172

Biến số liên quan

Bước sóng của ánh sáng. Bước sóng của ánh sáng .λ
Khái niệm : Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng trong chân không xác lập .Đơn vị tính : m.
Giới hạn quang điện của kim loại – vật lý 12 Giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại – vật lý 12λ0

Khái niệm: Giới hạn quang điện của một kim loại là bước sóng dài nhất của ánh sáng kích thích để hiện tượng quang điện có thể xảy ra.

Đơn vị tính:m.

Advertisement

Các công thức liên quan

Lượng tử năng lượng. Mối liên hệ giữa bước sóng ánh sáng và năng lượng.AdvertisementLượng tử nguồn năng lượng. Mối liên hệ giữa bước sóng ánh sáng và nguồn năng lượng .ε = hf = hcλ

Phát biểu: Lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định và bằnghf, trong đóflà tần số của ánh sáng bị hấp thụ hay được phát ra; cònhlà một hằng số.

Chú thích:

ε : nguồn năng lượng ( J ) h : hằng số Planck vớih = 6.625.10 – 34J. s f : tần số của ánh sáng đơn sắc ( Hz ) λ : bước sóng của ánh sáng đơn sắc ( m ) c = 3.108 m / s : vận tốc của ánh sáng trong chân không

Thuyết lượng tử ánh sáng:

Xem thêm: Ví dụ quần thể sinh vật là gì

– Ánh sáng được tạo thành bởi những hạt gọi là photon. – Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần sốf, những photon đều giống nhau, mỗi photon mang nguồn năng lượng bằnghf. – Trong chân không, photon bay với tốc độc = 3.108 m / sdọc theo những tia sáng. – Mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hay hấp thụ một photon.

– Photon chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. Không có photon đứng yên.

Xem thêm: ” Lưỡng Quyền Là Gì ? Xem Tướng Lưỡng Quyền Đoán Vận Mệnh, Tính Cách

Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng.
Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng.

Phát biểu:

– Ánh sáng có thực chất điện từ. – Ánh sáng vừa có đặc thù sóng, vừa có đặc thù hạt : Ánh sáng có lưỡng tính sóng hạt.
Công thoát.Công thoát .A = hcλ0

Khái niệm: Muốn cho electron bứt ra khỏi mặt kim loại phải cung cấp cho nó một công để “thắng” các liên kết. Công này gọi là công thoát.

Chú thích:

A : công thoát ( J ) h : hằng số Planck vớih = 6.625.10 – 34J. s λ0 : bước sóng của ánh sáng đơn sắc ( m ) c : vận tốc ánh sáng trong chân không, c = 3.108 m / s
Hiện tượng quang điện trong- vật lý 12Hiện tượng quang điện trong – vật lý 12Điều kiện để có hiện tượng kỳ lạ là : λ ≤ λ0 hay f ≥ f0 = Ah

Phát biểu: Hiện tượng ánh sáng giải phóng các electron liên kết để cho chúng trở thành các electron dẫn đồng thời tạo ra các lỗ trống cùng tham gia vào quá trình dẫn điện, gọi là hiện tượng quang điện trong.

Hiện tượng quang điện trong xảy ra so với một số ít chất bán dẫn như Ge, Si, PbS, PbSe, PbTe, CdS, CdSe, CdTe, … có đặc thù đặc biệt quan trọng sau đây : Là chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu ánh sáng thích hợp. Các chất này còn được gọi làchất quang dẫn.

Năng lượng kích hoạt và giới hạn quang dẫn của một số chất:

imager_3_41447_700-8528561

So sánh hiện tượng Quang điện ngoài và hiện tượng Quang điện trong:

– Giống nhau:

+ Đều là hiện tượng kỳ lạ electron ở dạng link trở thành electron tự do ( giải phóng electron link trở thành electron dẫn ) dưới tính năng của phôtôn ánh sáng, tham gia vào quy trình dẫn điện. + Điều kiện để có hiện tượng kỳ lạ làλ ≤ λ0.

– Khác nhau:

+ Hiện tượng quang điện ngoài:

Các quang electron bị bật ra khỏi sắt kẽm kim loại. Chỉ xảy ra với sắt kẽm kim loại. Giới hạn quang điệnλ0nhỏ thường thuộc vùng tử ngoại trừ kiềm và kiềm thổ ( ánh sáng nhìn thấy ).

+ Hiện tượng quang điện trong:

Các electron liên kết bị bứt ra vẫn ở trong khối bán dẫn.

Xem thêm: este – Wiktionary

Chỉ xảy ra với chất bán dẫn. Giới hạn quang điệnλ0dài ( lớn hơn của sắt kẽm kim loại, thường nằm trong vùng hồng ngoại ).
Advertisement

Các chủ đề liên quan

Bài 1: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng. Vấn đề 1: Vận dụng các định luật quang điện – sự truyền photon. Vấn đề 10: Bài toán liên quan tới chuyển động của electron trong điện trường – theo phương bất kì. Vấn đề 2: Vận dụng các định luật quang điện – điều kiện xảy ra quang điện. Vấn đề 3: Vận dụng các định luật quang điện – công thức Einstein. Vấn đề 4: Vận dụng các định luật quang điện – tế bào quang điện. Vấn đề 5: Vận dụng các định luật quang điện – Điện thế cực đại của vật dẫn trung hòa đặt cô lập. Vấn đề 6: Vận dụng các định luật quang điện – quãng đường đi được tối đa trong điện trường cản. Vấn đề 7: Bài toán liên quan tới chuyển động của electron trong từ trường đều – theo phương vuông góc. Vấn đề 8: Bài toán liên quan tới chuyển động của electron trong điện trường – dọc theo đường sức điện. Vấn đề 9: Bài toán liên quan tới chuyển động của electron trong điện trường – vuông góc đường sức điện. Bài 2: Hiện tượng quang điện trong.
Advertisement

Chuyên mục: AdvertisementBài 1 : Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng. Vấn đề 1 : Vận dụng những định luật quang điện – sự truyền photon. Vấn đề 10 : Bài toán tương quan tới hoạt động của electron trong điện trường – theo phương bất kỳ. Vấn đề 2 : Vận dụng những định luật quang điện – điều kiện kèm theo xảy ra quang điện. Vấn đề 3 : Vận dụng những định luật quang điện – công thức Einstein. Vấn đề 4 : Vận dụng những định luật quang điện – tế bào quang điện. Vấn đề 5 : Vận dụng những định luật quang điện – Điện thế cực lớn của vật dẫn trung hòa đặt cô lập. Vấn đề 6 : Vận dụng những định luật quang điện – quãng đường đi được tối đa trong điện trường cản. Vấn đề 7 : Bài toán tương quan tới hoạt động của electron trong từ trường đều – theo phương vuông góc. Vấn đề 8 : Bài toán tương quan tới hoạt động của electron trong điện trường – dọc theo đường sức điện. Vấn đề 9 : Bài toán tương quan tới hoạt động của electron trong điện trường – vuông góc đường sức điện. Bài 2 : Hiện tượng quang điện trong. AdvertisementChuyên mục : trò chơi Tiếng Việt

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận