Tìm điều kiện xác định của phương trình – https://thcsbevandan.edu.vn - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
VnHocTap. com trình làng đến các em học viên lớp 10 bài viết Tìm điều kiện xác định của phương trình, nhằm mục đích giúp các em học tốt chương trình Toán 10 .

tim-dieu-kien-xac-dinh-cua-phuong-trinh-2-1-8966624

tim-dieu-kien-xac-dinh-cua-phuong-trinh-2-2-5084901

Bạn đang đọc: Tìm điều kiện xác định của phương trình – https://thcsbevandan.edu.vn

tim-dieu-kien-xac-dinh-cua-phuong-trinh-2-3-7211072

Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

tim-dieu-kien-xac-dinh-cua-phuong-trinh-2-4-7870900

Xem thêm: Ảnh vú đẹp căng tròn xem BỎNG MẮT của các em gái còn trinh

tim-dieu-kien-xac-dinh-cua-phuong-trinh-2-5-8064219

tim-dieu-kien-xac-dinh-cua-phuong-trinh-2-6-8486273

Nội dung bài viết Tìm điều kiện xác định của phương trình:
Tìm điều kiện xác định của phương trình. Điều kiện xác định của phương trình (gọi tắt là điều kiện của phương trình) là những điều kiện cần của ẩn x để các biểu thức trong phương trình đều có nghĩa. Các dạng thường gặp: a) Điều kiện để biểu thức f(x) có nghĩa là f(x) ≥ 0; b) Điều kiện để biểu thức f(x) có nghĩa là f(x) khác 0; c) Điều kiện để biểu thức f(x) có nghĩa là f(x) > 0. BÀI TẬP DẠNG 1. Ví dụ 1. Tìm điều kiện của các phương trình sau: a) Điều kiện xác định của phương trình là x + 1 khác 0 ⇔ x khác −1. b) Điều kiện xác định của phương trình là x − 5 ≥ 0 ⇔ x ≥ 5. c) Điều kiện xác định của phương trình là x + 2 > 0 ⇔ x > −2. d) Điều kiện xác định của phương trình là x + 1 khác 0.
Ví dụ 2. Tìm điều kiện xác định của các phương trình sau: a) Điều kiện xác định của phương trình là: Vậy không có giá trị nào của x thỏa mãn cả hai điều kiện này. Ví dụ 3. Tìm điều kiện xác định rồi suy ra nghiệm của các phương trình sau: Thay x vào phương trình ta thấy thỏa mãn. Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là c) Điều kiện xác định của phương trình. Vậy không có x nào thỏa điều kiện xác định của phương trình nên phương trình vô nghiệm.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN. Bài 1. Tìm điều kiện xác định của các phương trình sau: a) Điều kiện xác định của phương trình là: x2 + 2x + 4 ≥ 0 ⇔ (x + 1)2 + 3 ≥ 0 (luôn đúng). Vậy phương trình xác định với mọi x ∈ R. b) Điều kiện xác định của phương trình là: x2 + 1 khác 0 (luôn đúng). Vậy phương trình xác định với mọi x Vậy không tồn tại giá trị của x để phương trình xác định. Bài 9. Tìm m để phương trình x xác định trên [−1; 1). Phương trình xác định khi x − m + 3 khác 0 ⇔ x khác m − 3. Để phương trình xác định trên [−1; 1) thì m − 3 thuộc [−1; 1) ⇔ m

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận