Tiến hóa nhỏ khác với tiến hóa lớn ở đặc điểm nào - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Đề bài

Nội dung chính

  • Khái niệm tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn
  • Kết quả của tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn
  • Video liên quan

Phân biệt tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn.

Bạn đang đọc: Tiến hóa nhỏ khác với tiến hóa lớn ở đặc điểm nào

Lời giải chi tiết

Phân biệt tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn .

Vấn đề Tiến hoá nhỏ Tiến hoá lớn
Nội dung Là quy trình biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể gốc đưa đến hình thành loài mới. Là quy trình hình thành những đơn vị chức năng trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành.
Quy mô, Thời gian Phạm vi phân bố tương đối hẹp, thời hạn lịch sử dân tộc tương đối ngắn. Quy mô to lớn, thời hạn địa chất rất dài.
Phương thức nghiên cứu và điều tra Có thể điều tra và nghiên cứu bằng thực nghiệm. Thường điều tra và nghiên cứu gián tiếp qua những dẫn chứng.

Loigiaihay.com

Trả lời chi tiết, chính xác câu hỏi “Khái niệm tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn” và phần kiến thức tham khảo là tài liệu cực hữu dụng bộ môn Sinh học 12 cho các bạn học sinh và các thầy cô giáo tham khảo.

Tiến hóa nhỏ:

Tiến hóa nhỏ là quy trình làm biến hóa cấu trúc di truyền của quần thể ( biến hóa tần số alen, thành phần kiểu gen của quần thể ) dưới ảnh hưởng tác động của những tác nhân tiến hóa ( quy trình đột biến, giao phối, tinh lọc tự nhiên ), được cách li sinh sản với quần thể gốc. Kết quả là Open loài mới .Bạn đang xem : Khái niệm tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn

Tiến hóa lớn:

  • Tiến hóa nhỏ khác với tiến hóa lớn ở đặc điểm nào

Tiến hóa lớn là quy trình đổi khác trên quy mô to lớn, trải qua hàng triệu năm, làm Open những đơn vị chức năng phân loại trên loài : chi, họ, bộ.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm về Tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn nhé

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

Tiến hóa nhỏ là quy trình làm biến hóa cấu trúc di truyền của quần thể ( đổi khác tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể ). Quần thể là đơn vị chức năng tiến hóa và quy trình tiến hóa nhỏ kết thúc khi loài mới Open. Quá trình này do những tác nhân tiến hóa ảnh hưởng tác động lên vốn gen của quần thể hiệu quả hình thành quần thể thích nghi và hình thành loài mới. Quá trình hình thành quần thể thích nghi là một quy trình lịch sử dân tộc, chịu sự chi phối của nhiều yếu tố : quy trình đột biến, quy trình giao phối. Quá trình hình thành loài mới là một quy trình lịch sử vẻ vang, cải biến thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng thích nghi, tạo ra kiểu gen mới cách li sinh sản với quần thể gốc. Quá trình hình thành loài mới diễn ra qua 3 quy trình tiến độ chính : – Sự hình thành những dạng mới trong loài – Sự xác lập loài mới – Sự kiên trì loài mới. Có 3 phương pháp hình thành loài : khác khu ; cùng khu : con đường sinh thái xanh, con đường sinh học, con đường đa bội hóa. Tiến hoá lớn là quy trình hình thành những nhóm phân loại trên loài ( chi, họ, bộ, lớp, ngành … ) diễn ra trên qui mô lớn, trong thời hạn lịch sử vẻ vang dài. Cơ sở nghiên cứu và điều tra tiến hóa lớn : – Nghiên cứu hóa thạch → lịch sử dân tộc hình thành những loài cũng như nhóm loài trong quá khứ. – Nghiên cứu phân loại sinh giới → những đơn vị chức năng phân loại như : loài, chi, bộ, họ, … dựa trên những đặc thù hình thái, hóa sinh và sinh học phân tử → giúp tất cả chúng ta hoàn toàn có thể phác họa nên cây phát sinh chủng loại. Đặc điểm của tiến hóa lớn : – Quá trình tiến hóa lớn diễn ra theo con đường phân li tính trạng : Từ một loài bắt đầu, hình thành nhiều nòi khác nhau rồi đến nhiều loài khác nhau. Trong quy trình tiến hóa có rất nhiều loài bị tàn phá. – Tốc độ tiến hóa diễn ra không đều ở những nhóm sinh vật : Ví dụ : những loài cá phổi phần nhiều không đổi khác suốt 150 triệu năm. Các loài động vật hoang dã có vú lại tiến hóa rất nhanh, tạo nên rất nhiều loài khác nhau. – Chiều hướng tiến hóa : Dưới công dụng của những tác nhân tiến hoá, đặc biệt quan trọng là của tinh lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng, sinh giới đã tiến hoá theo một số ít hướng đa phần sau đây : tiến hoá phân ly ( tạo nên quốc tế sinh vật phong phú, đa dạng chủng loại ) ; tiến hoá quy tụ ( những loài không có họ hàng với nhau nhưng có những đặc thù thích nghi giống nhau ) Đa số những nhóm loài tiến hoá theo kiểu tăng dần mức độ tổ chức triển khai khung hình từ đơn thuần đến phức tạp ( những loài động vật hoang dã có xương sống ). Một số khác lại tiến hoá theo kiểu đơn giản hoá tổ chức triển khai khung hình thích nghi với điều kiện kèm theo thiên nhiên và môi trường ( những loài kí sinh ).

Tiến hóa nhỏ Tiến hóa lớn
Nội dung Là quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể gốc đưa đến hình thành loài mới. Là quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành.
Quy mô, thời gian Phạm vi phân bố tương đối hẹp, thời gian lịch sử tương đối ngắn. Quy mô rộng lớn, thời gian địa chất rất dài.
Phương thức nghiên cứu Có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm. Chỉ có thể nghiên cứu gián tiếp bằng các bằng chứng tiến hóa.

Đăng bởi : Đại Học Đông Đô Chuyên mục : Lớp 12, Sinh Học 12 Phân biệt tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn là câu 2 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao. Bài tập thuộc Chương 2 ( Nguyên nhân và chính sách tiến hóa ), Bài 36 ( thuyết tiến hóa tân tiến ).

Khái niệm tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn

Tiến hóa nhỏ là quy trình làm biến hóa cấu trúc di truyền của quần thể ( đổi khác tần số alen, thành phần kiểu gen của quần thể ) dưới ảnh hưởng tác động của những tác nhân tiến hóa ( quy trình đột biến, giao phối, tinh lọc tự nhiên ), được cách li sinh sản với quần thể gốc. Kết quả là Open loài mới .
Tiến hóa lớn là quy trình biến hóa trên quy mô to lớn, trải qua hàng triệu năm, làm Open những đơn vị chức năng phân loại trên loài : chi, họ, bộ .
Ranh giới giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn là sự hình thành loài .

Kết quả của tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn

Kết quả của tiến hóa nhỏ là sự xuất hiện loài mới. Kết quả của tiến hóa lớn là xuất hiện các đơn vị phân loại trên loài: chi, họ, bộ.

Xem thêm: este – Wiktionary

Tiến hóa nhỏ khác với tiến hóa lớn ở đặc điểm nào

STT Vấn đề cần phân biệt Tiến hóa nhỏ Tiến hóa lớn
1 Nội dung Là quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể gốc đưa đến hình thành loài mới. Là quá trình hình thành các đơn vị trên loài như: chi, họ, bộ, lớp, ngành.
2 Quy mô, thời gian Phạm vi phân bố tương đối hẹp, thời gian lịch sử tương đối ngắn. Quy mô lớn, thời gian địa chất rất dài.
3 Phương pháp nghiên cứu Có thể nghiên cứu trực tiếp bằng thực nghiệm. Thường được nghiên cứu gián tiếp qua các bằng chứng tiến hóa vì không thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.
4 Phạm vi diễn ra Tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi 1 loài. Diễn ra trên phạm vi nhiều loài.
5 Mức độ nghiên cứu Đã nghiên cứu và hiểu được cơ chế tiến hóa hình thành loài mới. Chưa nghiên cứu sâu về tiến hóa lớn.

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận