Tiến hóa lớn Sinh 12 | SGK Sinh lớp 12 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Lý thuyết :

tien-hoa-lon-sinh-12_1_1631958662-5450059

– Tiến hoá nhỏ: là quá trình biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể từ thế hệ này sang thế hệ khác dẫn đến hình thành loài mới

Bạn đang đọc: Tiến hóa lớn Sinh 12 | SGK Sinh lớp 12

– Tiến hoá lớn : là quy trình hình thành những nhóm phân loại trên loài ( họ, bộ, lớp … ) diễn ra trên qui mô lớn, trong thời hạn lịch sử dân tộc dài .

I. TIẾN HÓA LỚN VÀ VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG

– Tiến hóa lớn điều tra và nghiên cứu về quy trình hình thành những đơn vị chức năng phân loại trên loài và mối quan hệ tiến hóa giữa những loài giúp làm sáng tỏ sự phát sinh và tăng trưởng của hàng loạt sinh giới trên toàn cầu .- Sự phân loại đó dựa trên sự giống nhau về những đặc thù hình thái, hóa sinh và sinh học phân tử giúp tất cả chúng ta hoàn toàn có thể phác họa nên cây phát sinh chủng loại .- Dựa trên một số ít đặc thù chung nhất định : nhiều loài → chi ; nhiều chi → họ ; nhiều họ → bộ ; nhiều bộ → lớp …

tien-hoa-lon-sinh-12_2_1631958662-6552715

Xem thêm: Định lý pytago – Hướng dẫn giải bài tập Hình học lớp 7

– Tốc độ tiến hóa hình thành loài ở những nhóm sinh vật khác nhau là khác nhau- Nghiên cứu về tiến hóa lớn cho thấy 1 số ít khunh hướng tiến hóa khác nhau như :+ Các loài sinh vật đều được tiến hóa từ tổ tiên chung theo kiểu tiến hóa phân nhánh tạo nên một quốc tế sinh vật vô cùng phong phú. Sự phong phú về những loài có được là do tích góp dần những đặc thù thích nghi trong quy trình hình thành những loài+ Một số nhóm sinh vật đã tiến hóa theo hướng tăng dần mức độ tổ chức triển khai của khung hình từ đơn thuần đến phức tạp. Một số khác lại tiến hóa theo hướng đơn giản hóa mức độ tổ chức triển khai của khung hình thích nghi với thiên nhiên và môi trường. Một số nhóm sinh vật như những loài vi trùng, vẫn giữ nguyên cấu trúc đơn bào nhưng tiến hóa theo hướng đa dạng hóa những hình thức chuyển hóa vật chất thích nghi cao độ với những môi trường tự nhiên sống khác nhau .

II. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TIẾN HÓA

– Năm 1988, ông Borax và các cộng sự đã làm thí nghiệm với tảo lục đơn bào, Chlorella vulgaris. Họ đã nuôi tảo trong môi trường có loài thiên địch chuyên ăn tảo. Sau một vài thế hệ, trong môi trường đã xuất hiện các khối tế bào hình cầu và sau 20 thế hệ hầu hết các tập hợp hình cầu bao gồm 8 tế bào. Sau 100 thế hệ, các tập hợp 8 tế bào hình cầu chiếm tuyệt đại đa số. Như vậy dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên các tế bào đã có khả năng tập họp nhau lại để tránh sự tiêu diệt của kẻ thù. Đây được xem là bước đầu tiên tạo tiền đề cho sự hình thành các cơ thể đa bào.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

– Những thành tựu về sinh học phân tử và sinh học tăng trưởng cho tất cả chúng ta thấy chỉ cần đột biến ở 1 số ít gen điều hòa hoàn toàn có thể dẫn đến sự Open những đặc thù hình thái trọn vẹn mớiVí dụ : đột biến làm đóng mở những gen nhầm thời gian, nhầm vị trí cũng hoàn toàn có thể tạo nên những đặc thù hình thái không bình thường ( ruồi giấm 4 cánh, sự tăng trưởng không giống nhau của những cơ quan giống nhau trên khung hình tinh tinh và người )

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận