Thuyết tiến hóa hiện đại - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post


Sự ra đời của thuyết tiến hóa tổng hợp

thuyết tiến hóa hiện đạivì nó kết hợp cơ chế tiến hóa bằng CLTN của học thuyết Đacuyn với các thành tựu di truyền học và đặc biệt là di truyền học quần thể.

  • Các học thuyết tiến hóa cổ điển

Thuyết tiến hóa hiện đại được hình thành vào những năm 40 của thế kỷ XX ; gọi làvì nó tích hợp chính sách tiến hóa bằng CLTN của học thuyết Đacuyn với những thành tựu di truyền học và đặc biệt quan trọng là di truyền học quần thể .


Học thuyết tiến hóa hiện đại xem quần thể là đơn vị tiến hóa, gồm hai nội dung là tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn

tien-hoa-nho-tien-hoa-lon-4218897+ Tiến hóa nhỏ (tiến hóa vi mô): là sự tiến hóa ở cấp độ loài, là quá trình làm biến đổi tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể (dưới tác động của các nhân tố tiến hóa), đến một lúc nào đó dẫn đến sự cách ly sinh sản của quần thể đó với quần thể gốc thì loài mới xuất hiện.là sự tiến hóa ở Lever loài, là quy trình làm biến hóa tần số những alen và thành phần kiểu gen của quần thể ( dưới tác động ảnh hưởng của những tác nhân tiến hóa ), đến một lúc nào đó dẫn đến sự cách ly sinh sản của quần thể đó với quần thể gốc thì loài mới Open .

Tiến hóa nhỏ diễn ra trong một không gian hẹp (loài) và thời gian tương đối ngắn nên có thể kiểm chứng bằng thực nghiệm. Quá trình tiến hóa nhỏ kết thúc khi loài mới xuất hiện.

Bạn đang đọc: Thuyết tiến hóa hiện đại

+ Tiến hóa lớn: (tiến hóa vĩ mô): là quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài như Chi, bộ, họ, lớp, ngành… Tiến hóa lớn được xem là hệ quả của tiến hóa nhỏ, diễn ra theo cùng cơ chế, tuy nhiên tiến hóa nhỏ cũng có nét đặc thù không có ở tiến hóa lớn.

cac-don-vi-phan-loai-tren-loai-3163853Tiến hóa lớn diễn ra trên một quy mô to lớn và trong một thời hạn lịch sử vẻ vang lâu dài hơn làm Open những đơn vị chức năng trên loài. Sự hình thành loài mới được xem là ranh giới giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn .


Đơn vị tiến hóa cơ sở

+ Quần thể được xem là đơn vị chức năng tiến hóa cơ sở ( nghĩa là tổ chức triển khai nhỏ nhất của loài mà ở đó quy trình tiến hóa diễn ra ) vì nó là đơn vị chức năng thực trong tự nhiên và là đơn vị chức năng sinh sản của loài .
+ Quần thể là đơn vị chức năng tiến hóa, có nghĩa là loài mới được hình thành từ quần thể của loài cũ .


Cơ sở đề xuất học thuyết:

+ Harris (1970) trên 59 mẫu biến dị của phân tử hêmôglôbin trong máu người thì thấy có 43 mẫu đột biến không gây ảnh hưởng rõ rệt về mặt sinh lý đối với cơ thể, ít ra là ở thể dị hợp.

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

+ Kimura ( 1971 ) dựa trên những nghiên cứu và điều tra về những đổi khác trong cấu trúc của những phân tử prôtêin đã đề xuất kiến nghị ý niệm đại đa số những đột biến ở Lever phân tử là trung tính .


Nội dung cơ bản của học thuyết

+ Đại đa số những đột biến ở Lever phân tử là trung tính .
+ Sự tiến hóa diễn ra bằng sự cũng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính, không tương quan với tác động ảnh hưởng của tinh lọc tự nhiên .

+ Theo tác giả đó là nguyên lí cơ bản của sự tiến hóa ở cấp độ phân tử; sự cũng cố ngẫu nhiên các đột biến trung tính tạo khả năng cho sự tiến hóa ở cấp độ phân tử diễn ra nhanh hơn.
Đánh giá học thuyết

Xem thêm: Công thức tính diện tích, thể tích hình trụ như thế nào?

he-nhom-mau-abo-1730494
+ Loại đột biến phân tử đã được di truyền học phân tử xác nhận ( Ví dụ : Sự phong phú trong cấu trúc của những đại phân tử prôtêin, sự đa hình cân đối trong quần thể ) .

  • Các tác nhân tiến hóa

+ Thuyết tiến hóa trung tính chỉ đề cập tới sự tiến hóa ở cấp phân tử và không cho rằng mọi đột biến điều trung tính. Vì vậy, thuyết tiến hóa bằng những đột biến trung tính không phủ nhận mà chỉ bổ trợ cho thuyết tiến hóa bằng con đường tinh lọc tự nhiên đào thải những đột biến có hại .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận