Thế giới sống được sắp xếp theo các cấp to chức chỉnh như thế nào - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Bạn đang đọc: Thế giới sống được sắp xếp theo các cấp to chức chỉnh như thế nào

Trang chủ » Lớp 10 » Giải sgk sinh học 10Nội dung chính

 • Câu 1: Thế giới sống được tổ chức như thế nào? Nêu các cấp tổ chức sống cơ bản.
 • Lời giải các câu khác trong bài
 • Video liên quan

Câu 1: Thế giới sống được tổ chức như thế nào? Nêu các cấp tổ chức sống cơ bản.

Bài làm :

Câu 1:

 • Thế giới sống được tổ chức theo các cấp bậc với các đặc tính nổi trội.
 • Thế giới sống được tổ chức theo thứ bậc rất chặt chẽ, trong đó tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật. Ở mọi cấp tổ chức của thế giới sống, cấu trúc và chức năng luôn có quan hệ mật thiết với nhau. Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh và không ngừng tiến hóa.

 • Các cấp tổ chức sống cơ bản: tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái

=> Trắc nghiệm sinh học 10 bài 1 : Các cấp tổ chức của quốc tế sống

Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 1 trang 9 sgk sinh học 10, giải bài tập 1 trang 9 sinh học 10, sinh học 10 câu 1 trang 9, Câu 1 Bài 1 sinh học 10

Lời giải các câu khác trong bài

Bài 1. CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG

I. CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG

– Các cấp tổ chức của quốc tế sống : Nguyên tử à phân tử à bào quan à tế bào à mô à cơ quan à hệ cơ quan à khung hình à quần thể à quần xã à hệ sinh thái à sinh quyển. – Các cấp tổ chức sống chính : Tế bào, khung hình, quần thể, quần xã, hệ sinh thái. Học thuyết tế bào : Mọi khung hình sống đều được cấu trúc từ tế bào và các tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân loại tế bào. Thế giới sinh vật được tổ chức theo thứ bậc rất ngặt nghèo, trong đó tế bào là đơn vị chức năng tổ chức cơ bản của sự sống.

II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC CẤP TỔ CHỨC SỐNG

 1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc

Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc ngặt nghèo :

– Tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để thiết kế xây dựng nên tổ chức sống cấp trên. – Tổ chức sống cao hơn không chỉ có các đặc thù của tổ chức sống cấp thấp mà còn có những đặc tính nổi trội hơn.

Ví dụ : từng tế bào thần kinh chỉ có năng lực dẫn truyền xung thần kinh, nhưng tập hợp của khoảng chừng 1012 tế bào thần kinh tạo nên bộ não của con người với khoảng chừng 1015 đường liên hệ giữa chúng, đã cho con người có được trí mưu trí và trạng thái tình cảm mà ở mức độ từng tế bào không hề có được. Những đặc thù nổi trội đặc trưng cho quốc tế sống như : chuyển hóa vật chất và nguồn năng lượng, sinh sản, sinh trường và tăng trưởng, cảm ứng, năng lực tự kiểm soát và điều chỉnh, năng lực tiến hóa thích nghi với môi trường tự nhiên sống không có gì là siêu tự nhiên. Cấu trúc vật chất được gọi là khung hình sống được hình thành và tiến hóa do sự tương tác của vật chất theo các quy luật lí, hóa học và được tinh lọc tự nhiên sàng lọc qua hàng triệu triệu năm tiến hóa.

2. Hệ thống mở và tự điều chỉnh

– Hệ thống mở : Sinh vật ở mọi tổ chức đều không ngừng trao đổi vật chất và nguồn năng lượng với môi trường tự nhiên àsinh vật không chỉ chịu sự tác động ảnh hưởng của thiên nhiên và môi trường mà còn góp thêm phần làm biến hóa môi trường tự nhiên. – Mọi Lever tổ chức từ sống đến cao đều có các chính sách tự kiểm soát và điều chỉnh để bảo vệ duy trì và điều hòa sự cân đối trong mạng lưới hệ thống à mạng lưới hệ thống cân đối và tăng trưởng. Ví dụ : nồng độ các chất trong khung hình người luôn luôn được duy trì ở một mức độ nhất định, khi xảy ra mất cân đối sẽ có các chính sách điều hòa để đưa về trạng thái thông thường. Nếu khung hình không còn năng lực tự điều hòa thì khung hình sẽ phát sinh bệnh và hoàn toàn có thể dẫn đến tử trận .

3. Thế giới sống liên tục tiến hóa

– Thế giới sinh vật liên tục sinh sôi nảy nở và không ngừng tiến hóa. -. Sự sống được tiếp nối liên tục nhờ sự truyền thông tin trên ADN từ tế bào này sang tế bào khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhờ được thừa kế thông tin di truyền từ những sinh vật tổ tiên bắt đầu nên các sinh vật trên Trái Đất đều có những đặc thù chung. Tuy nhiên, sinh vật luôn có những chính sách phát sinh các biến dị di truyền và sự đổi khác không ngừng của điều kiện kèm theo ngoại cảnh luôn tinh lọc, giữ lại các dạng sống thích nghi với môi trường tự nhiên khác nhau. Vì thế, mặc dầu có chung một nguồn gốc nhưng các sinh vật luôn luôn tiến hóa tạo nên một quốc tế Sống vô cùng phong phú và phong phú và đa dạng .BÀI TẬP :

Câu 1: Cho các ý sau:

( 1 ) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc. ( 2 ) Là hệ kín, có tính vững chắc và không thay đổi. ( 3 ) Liên tục tiến hóa. ( 4 ) Là hệ mở, có năng lực tự kiểm soát và điều chỉnh. ( 5 ) Có năng lực cảm ứng và vân động. ( 6 ) Thường xuyên trao đổi chất với môi trường tự nhiên. Trong các ý trên, có mấy ý là đặc thù của các Lever tổ chức sống cơ bản ? A. 5 B. 3 C. 4 D. 2

 Đáp án :

A. 5 ( 1 ) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc. ( 2 ) Liên tục tiến hóa. ( 3 ) Là hệ mở, có năng lực tự kiểm soát và điều chỉnh. ( 4 ) Thường xuyên trao đổi chất với môi trường tự nhiên. ( 5 ) Có năng lực cảm ứng và vân động.

Câu 2: Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức sống là?

A. Trao đổi chất và nguồn năng lượng B. Sinh sản C. Sinh trưởng và tăng trưởng D. Khả năng tự kiểm soát và điều chỉnh và cân đối nội môi

Đáp án: D. Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi

Câu 3: Có các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống là?

( 1 ) Cơ thể. ( 2 ) tế bào ( 3 ) quần thể ( 4 ) quần xã ( 5 ) hệ sinh thái Các Lever tổ chức sống trên được sắp xếp theo đúng nguyên tắc thứ bậc là A. 2 → 1 → 3 → 4 → 5 B. 1 → 2 → 3 → 4 → 5 C. 5 → 4 → 3 → 2 → 1 D. 2 → 3 → 4 → 5 → 1

Đáp án : A. 2 → 1 → 3 → 4 → 5

Câu 4: “Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn” giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống?

A. Nguyên tắc thứ bậc. B. Nguyên tắc mở. C. Nguyên tắc tự kiểm soát và điều chỉnh. D. Nguyên tắc bổ trợ

Đáp án: A. Nguyên tắc thứ bậc

Câu 5: Cho các nhận định sau đây về tế bào:

( 1 ) Tế bào chỉ được sinh ra bừng cách phân loại tế bào. ( 2 ) Tế bào là nơi diễn ra mọi hoạt động giải trí sống. ( 3 ) Tế bào là đơn vị chức năng cấu trúc cơ bản của khung hình sống. ( 4 ) Tế bào có năng lực trao đổi chất theo phương pháp đồng nhất và dị hóa. ( 5 ) Tế bào có một hình thức phân loại duy nhất là nguyên phân. Có mấy nhận định và đánh giá đúng trong các nhận định và đánh giá trên ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Đáp án C. 4

( 1 ) Tế bào chỉ được sinh ra bừng cách phân loại tế bào. ( 2 ) Tế bào là nơi diễn ra mọi hoạt động giải trí sống. ( 3 ) Tế bào là đơn vị chức năng cấu trúc cơ bản của khung hình sống. ( 4 ) Tế bào có năng lực trao đổi chất theo phương pháp đồng điệu và dị hóa.

Câu 6: “Đàn voi sống trong rừng” thuộc cấp độ tổ chứng sống nào dưới đây?

A. Cá thể. B. Quần thể. C. Quần xã D. Hệ sinh thái

 Đáp án

B. Quần thể Câu 7 : Thế giới sống được tổ chức như thế nào ? Nêu các cấp tổ chức cơ bản.

Đáp án

Thế giới sống được tổ chức theo thứ bậc rất ngặt nghèo, trong đó tế bào là đơn vị chức năng cơ bản cấu trúc nên mọi khung hình sinh vật. Ở mọi cấp tổ chức của quốc tế sống, cấu trúc và tính năng luôn có quan hệ mật thiết với nhau. Các cấp tổ chức của quốc tế sống đều là những hệ mở, có năng lực tự kiểm soát và điều chỉnh và không ngừng tiến hóa. Các cấp tổ chức sống cơ bản của quốc tế sống : tế bào – » khung hình — > quần thể – » quần xã -> hệ sinh thái -> sinh quyển.

Bài 8 Đặc tính nổi trội là gì? Nêu một số ví dụ.

Đáp án

Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng tổ chức sống cấp trên.
Tổ chức sống cấp cao hơn không chỉ có các đặc điểm của tổ chức sống cấp thấp hơn mà còn có những đặc tính nổi trội mà tổ chức cấp thấp hơn không có được. Những đặc tính nổi trội ở mỗi cấp tổ chức được hình thành do sự tương tác của các bộ phận cấu thành. Những đặc điểm nổi trội đặc trưng cho thế giới sống như: trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng phát triển, cảm ứng, sinh sản…

Ví dụ: Từng tế bào thần kinh chỉ có khả năng dẫn truyền xung thần kinh, tập hợp của 1012 tế bào thần kinh tạo nên bộ não của con người với 1025 đường liên hệ giữa chúng, đã làm cho con người có được trí thông minh và trạng thái tình cảm mà ở mức độ từng tế bào không thể có được.

Bài 9 Nêu một số ví dụ về khả năng tự điều chỉnh của cơ thể người.

Đáp án

Mọi cấp tổ chức sống đều có các chính sách tự kiểm soát và điều chỉnh nhằm mục đích bảo vệ điều hòa, duy trì sự cân đối động trong mạng lưới hệ thống, để tổ chức sống hoàn toàn có thể sống sót và tăng trưởng.

Ví dụ 1: Tuyến giáp hoạt động mạnh, tiết nhiều hoocmôn tirôxin làm tăng cường chuyển hóa năng lượng, nhiệt độ cơ thể tăng, ngược lại tuyến giáp hoạt động kém, lượng hoocmôn tiết ra không đủ điều hòa thì chuyển hóa giảm, trẻ chậm lớn, trí não kém phát triển. Ví dụ 2: Nồng độ các chất trong cơ thể người luôn luôn được duy trì ở mức độ nhất định, khi xảy ra mất cân bằng sẽ có các cơ chế điều hòa để đưa về trạng thái bình thường. Nếu cơ thể không còn khả năng tự điều hòa sẽ phát sinh vật tật.

Bài 10 Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu nêu dưới đây.

Các loài sinh vật mặc dầu rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những đặc thù chung là vì : a ) Chúng sống trong những thiên nhiên và môi trường giống nhau. b ) Chúng đều được cấu trúc từ tế bào. c ) Chúng đều có chung một tổ tiên.

d) Tất cả các điều nêu trên đều đúng.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

Đáp án Đáp án đúng là c) Chúng đều có chung một tổ tiên.

Bài 11 Quan sát hình 1 và giải thích các khái niệm: mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái.

Trả lời:

– Mô là tập hợp các tế bào có cấu trúc tựa như nhau và cùng thực thi một tính năng tựa như. – Cơ quan là là tập hợp các mô, nhiều cơ quan phối hợp tạo thành các hệ cơ quan. – Cơ thể là tập hợp các cơ quan, hệ cơ quan và hoàn toàn có thể sống sót độc lập và có khá đầy đủ các đặc trưng sống. – Quần thể là 1 nhóm thành viên cùng loài cùng sinh sống trong 1 sinh cảnh, 1 khoảng chừng thời hạn xác lập, các thành viên của quần thể hoàn toàn có thể giao phối với nhau để tạo ra thế hệ sau. – Quần xã là tập hợp nhiều quần thể khác loài cùng chung sống trong 1 sinh cảnh, 1 khoảng chừng thời hạn xác lập. – Hệ sinh thái : gồm có các quần xã và sinh cảnh.

Câu 12: Thế giới sống được tổ chức như thế nào? Nêu các cấp tổ chức sống cơ bản.

Trả lời:

– Thế giới sống được tổ chức theo thứ bậc rất ngặt nghèo, trong đó tế bào là đơn vị chức năng cơ bản cấu trúc nên mọi khung hình sinh vật. Ở mọi cấp tổ chức của quốc tế sống, cấu trúc và tính năng luôn có quan hệ mật thiết với nhau. Các cấp tổ chức của quốc tế sống đều là những hệ mở, có năng lực tự kiểm soát và điều chỉnh và không ngừng tiến hóa. – Các cấp tổ chức sống cơ bản của quốc tế sống : tế bào → khung hình → quần thể → quần xã → hệ sinh thái → sinh quyển.

Câu 13: Đặc tính nổi bật của các cấp tổ chức sống là gì? Nêu một số ví dụ.

Trả lời:

– Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để kiến thiết xây dựng tổ chức sống cấp trên. Tổ chức sống cấp cao hơn không chỉ có các đặc thù của tổ chức sống cấp thấp hơn mà còn có những đặc tính nổi trội mà tổ chức cấp thấp hơn không có được. Những đặc tính nổi trội ở mỗi cấp tổ chức được hình thành do sự tương tác của các bộ phận cấu thành. Những đặc thù nổi trội đặc trưng cho quốc tế sống như : trao đổi chất và nguồn năng lượng, sinh trưởng tăng trưởng, cảm ứng, sinh sản … – Ví dụ : + Từng tế bào thần kinh chỉ có năng lực dẫn truyền xung thần kinh, tập hợp của 1012 tế bào thần kinh tạo nên bộ não của con người với 1025 đường liên hệ giữa chúng, đã làm cho con người có được trí mưu trí và trạng thái tình cảm mà ở mức độ từng tế bào không hề có được. + Cơ thể của con tôm được cấu trúc từ rất nhiều tế bào.

Câu 14: Nêu một số ví dụ về khả năng tự điều chỉnh của cơ thể người.

Trả lời:

Mọi cấp tổ chức sống đều có các chính sách tự kiểm soát và điều chỉnh nhằm mục đích bảo vệ điều hòa, duy trì sự cân đối động trong mạng lưới hệ thống, để tổ chức sống hoàn toàn có thể sống sót và tăng trưởng. – Ví dụ 1 : Tuyến giáp hoạt động giải trí mạnh, tiết nhiều hoocmôn tirôxin làm tăng cường chuyển hóa nguồn năng lượng, nhiệt độ khung hình tăng, ngược lại tuyến giáp hoạt động giải trí kém, lượng hoocmôn tiết ra không đủ điều hòa thì chuyển hóa giảm, trẻ chậm lớn, trí não kém tăng trưởng. – Ví dụ 2 : Nồng độ các chất trong khung hình người luôn luôn được duy trì ở mức độ nhất định, khi xảy ra mất cân đối sẽ có các chính sách điều hòa để đưa về trạng thái thông thường. Nếu khung hình không còn năng lực tự điều hòa sẽ phát sinh vật tật.

Câu 15: Hãy chọn câu trả lời đúng nêu dưới đây.

Các loài sinh vật mặc dầu rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những đặc thù chung là vì : a ) Chúng sống trong những thiên nhiên và môi trường giống nhau. b ) Chúng đều được cấu trúc từ tế bào. c ) Chúng đều có chung một tổ tiên. d ) Tất cả các điều nêu trên đều đúng.

Đáp án: C.

Câu 16. Trình bày các đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống?

Hướng dẫn trả lời:

 • Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc : cấp tổ chức nhỏ hơn làm nền tảng để thiết kế xây dựng nên tổ chức sống cấp trên ; tổ chức sống cấp trên vừa có đặc thù của tổ chức sống cấp dưới vừa có những đặc tính nổi trội mà tổ chức sống cấp dưới không có được ; những đặc thù nổi trội được hình thành do sự tương tác của các bộ phận cấu thành. Đặc tính nổi trội của các cấp tổ chức sống là : trao đổi chất và nguồn năng lượng, sinh sản, sinh trưởng và tăng trưởng, cảm ứng, năng lực tự kiểm soát và điều chỉnh, năng lực tiến hóa thích nghi với môi trường tự nhiên sống. Cấu trúc vật chất được gọi là khung hình sống được hình thành và tiến hóa do sự tương tác của vật chất theo các quy luật lí, hóa học và được tinh lọc tự nhiên sàng lọc qua hàng triệu năm tiến hóa .

 • Hệ thống mở và tự kiểm soát và điều chỉnh : sinh vật ở mọi Lever không ngừng trao đổi vật chất và nguồn năng lượng với thiên nhiên và môi trường. Do đó sinh vật không chỉ chịu ảnh hưởng tác động của môi trường tự nhiên mà còn góp thêm phần làm biến hóa môi trường tự nhiên. Mọi cấp tổ chức sống đều có năng lực tự kiểm soát và điều chỉnh để bảo vệ duy trì và điều hòa sự cân đối động trong mạng lưới hệ thống, giúp tổ chức sống hoàn toàn có thể sống sót và tăng trưởng .

 • Thế giới sống liên tục tiến hóa : dù cho quốc tế sống là phong phú, nhưng vẫn có những vật chứng về tính thống nhất của chúng. Sự sống không ngừng tiến hóa tạo nên một quốc tế sống vô cùng phong phú nhưng lại thống nhất .

Câu 17 Trình bày khái quát nhất các khái niệm sau: mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái và sinh quyển?

Hướng dẫn trả lời:

 • Mô : là tập hợp các tế bào giống nhau cùng phối hợp triển khai các công dụng nhất định .

 • Cơ quan : là tập hợp của nhiều mô khác nhau .

 • Hệ cơ quan : là tập hợp của nhiều cơ quan khác nhau cùng triển khai một tính năng nhất định .

 • Cơ thể : được cấu trúc từ các cơ quan và hệ cơ quan .

 • Quần thể : là một nhóm các thành viên cùng loài cùng sống trong 1 khu phân bổ xác lập, vào một thời gian nhất định .

 • Quần xã : gồm nhiều quần thể của các loài khác nhau .

 • Hệ sinh thái : gồm có quần xã và môi trường tự nhiên sống của chúng .

 • Sinh quyển : là hệ sinh thái lớn nhất gồm có tổng thể các quần xã của Trái Đất và sinh cảnh của chúng .

Câu 18 Tại sao lại gọi tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của các cơ thể sống?

Hướng dẫn trả lời:

Tế bào là đơn vị chức năng tổ chức cơ bản của các khung hình sống chính do :

 • Mọi khung hình sống đều được cấu trúc nên từ tế bào .

 • Tế bào có không thiếu các tín hiệu đặc trưng của sự sống như : TĐC, sinh trưởng, sinh sản, tăng trưởng, cảm ứng di truyền, biến dị …

Câu 1 9. Thế giới sống được tổ chức theo thứ bậc như thế nào?

Lời giải chi tiết

 • a ) Các cấp tổ chức chính của mạng lưới hệ thống sống :

 • * Tế bào là đơn vị chức năng tổ chức cơ bản của sự sống. Tất cả vi trùng, nguyên sinh vật, nấm, thực vật cũng như động vật hoang dã đều có cấu trúc tế bào. Các hoạt động giải trí sống đều diễn ra trong tế bào dù là của khung hình đơn bào hay đa bào .

 • * Cơ thể là cấp tổ chức sống riêng không liên quan gì đến nhau độc lập ( thành viên ) có cấu trúc từ một đến hàng trăm nghìn tỉ tế bào, sống sót và thích nghi với những điều kiện kèm theo nhất định của môi trường tự nhiên. Người ta phân biệt khung hình đơn bào và khung hình đa bào .

 • * Quần thể – loài : các thành viên thuộc cùng một loài tập hợp sống chung với nhau trong một vùng địa lí nhất định tạo nên cấp quần thể .

 • * Quần xã là Lever tổ chức gồm nhiều quần thể thuộc các loài khác nhau cùng chung sống trong một vùng địa lí nhất định. Trong quần xã có sự tương tác giữa các thành viên cùng loài hoặc khác loài và mối tương tác giữa các quần thể khác loài, chúng giữ được sự cân đối động trong mối tương tác lẫn nhau để cùng sống sót .

 • * Hệ sinh thái – sinh quyển : Tập hợp toàn bộ các quần xã sống trong khí quyển, thuỷ quyển, địa quyển tạo nên sinh quyển của Trái Đất. Sinh quyển gồm có nhiều hệ sinh thái khác nhau .

 • – Hệ sinh thái : Các sinh vật trong quần xã không riêng gì tương tác lẫn nhau mà còn tương tác với thiên nhiên và môi trường sống của chúng. Sinh vật và thiên nhiên và môi trường, chúng sống trong đó tạo nên một thể thống nhất được gọi là hệ sinh thái .

 • – Sinh quyển : Tập hợp tổng thể các hệ sinh thái trong khí quyển, thuỷ quyển, địa quyển tạo nên sinh quyển của Trái Đất. Đó là cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của mạng lưới hệ thống sống .

b ) Tương quan về cấu trúc và công dụng sống :

 • Cấp cao gồm có thành phần cấp thấp, hoạt động giải trí sống của cấp cao phụ thuộc vào vào mối tương tác trong hoạt động giải trí của các cấu thành cấp thấp .

Bài 20 : Tại sao xem tế bào là cấp tổ chức cơ bản của các khung hình sống ?

Lời giải chi tiết

Tế bào là cấp tổ chức cơ bản của sự sống, do tại tế bào là đơn vị chức năng cấu trúc và công dụng của toàn bộ khung hình sống và sự sống chỉ biểu lộ khi Open tổ chức tế bào. Các đại phân tử trong tế bào chưa sống. Chúng chỉ biểu lộ tính năng sống trong tổ chức tế bào. Bài 21 Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào ?

Trả lời:

Xem thêm: Định lý pytago – Hướng dẫn giải bài tập Hình học lớp 7

– Sinh vật hoàn toàn có thể lớn lên, sinh trưởng và sinh sản. – Sinh vật có năng lực cảm ứng để vấn đáp lại các kích thích của môi trường tự nhiên.

Bài viết gợi ý:

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận