Thành phần nào sau đây làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Phân tử nào sau đây được dùng làm khuôn cho quá trình dịch mã?

Phân tử nào sau đây được dùng làm khuôn cho quá trình dịch mã ?

A. ADN.

Bạn đang đọc: Thành phần nào sau đây làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã

Nội dung chính

 • Phân tử nào sau đây được dùng làm khuôn cho quá trình dịch mã?
 • Trắc nghiệm: Làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã là?
 • Giải thích của giáo viên Top lời giải vì sao chọn đáp ánC
 • Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về dịch mã
 • Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề
 • Tham khảo giải bài tập hay nhất
 • Loạt bài Lớp 12 hay nhất
 • Video liên quan

B. rARN.

C. tARN.

D. mARN.

Làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã là trách nhiệm của A. tARN
B. mARN
C. Mạch mã gốc
D. Mạch mã hóa

Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, trong đó các tARN mang các axit amin tương ứng đặt đúng vị trí trên mARN trong ribôxôm để tổng hợp nên chuỗi pôlipeptit.

Câu hỏi: Phân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã

A. mARN
B. ADN
C. rARN
D. tARN

Đáp án A.

Giải thích: Trong quá trình dịch mã, phân tử mARN được sử dụng làm khuôn cho quá trình dịch mã -> Đáp án A

B sai vì ADN không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã, nó chỉ làm khuôn để tổng hợp nên mARN, chính mARN mới tham gia trực tiếp cho quá trình dịch mã .
C sai vì rARN là thành phần cấu trúc của riboxom tham gia vào dịch mã .
D sai vì tARN mang những bộ ba đối mã đến khớp với bộ ba mã sao trên mARN theo đúng nguyên tắc bổ trợ.

Trong sinh học phân tử và di truyền học, dịch mã là quá trình trong đó ribosome trong tế bào chất hoặc mạng lưới nội chất tổng hợp protein sau quá trình phiên mã từ DNA đến RNA trong nhân. Vậy làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã là gì?. Hãy cùng Top tài liệu tìm hiểu câu trả lời ở bài viết sau đây nhé!

Trắc nghiệm: Làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã là?

A.Mạch mã gốc .
B.Mạch mã hoá
C.mARN
D.tARN

Trả lời:

Đáp án đúng: C. mARN

Làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã là nhiệm vụ của mARN.

Giải thích của giáo viên Top lời giải vì sao chọn đáp ánC

Dịch mãlà quá trình tổng hợp prôtêin, trong đó những tARN mang những axit amin tương ứng đặt đúng vị trí trên mARN trong ribôxôm để tổng hợp nên chuỗi pôlipeptit. Chính vì thế mARN có trách nhiệm làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã
Vậy thành phần tham gia vào quá trình dịch mãlà gì ? Hãy theo dõi bài viết phần tiếp theo của bài viết để giải đáp vướng mắc này !
– Mạch khuôn mARN có trách nhiệm mang thông tin mã hóa aa ( axit amin ) và làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã
– Nguyên liệu gồm 20 loại aa tham gia vào quá trình trổng hợp chuỗi polipeptit .
– tARN và riboxom hoàn hảo ( tiểu phần bé, tiểu phấn lớn link với nhau )
– Các loại enzyme hình thành link gắn aa với nhau và aa với tARN .

Như vậy, toàn bộ thông tin trên cho thấy làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã là nhiệm vụ của mARN

= > Chọn đáp án C .

>>> Xem thêm: Dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về dịch mã

Câu 1:Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?

A. ADN
B. mARN
C. tARN
D. Riboxom

Đáp án: A

– Thành phần không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã là ADN .

– Trong quá trình dịch mã, mARN là mạch khuôn (mARN là vật chất trung gian truyền thông tin di truyền từ ADN nằm trong nhân cho prôtêin nằm ở tế bào chất); tARN tham gia vận chuyển đặc hiệu axit amin – nguyên liệu cho quá trình dịch mã; ribôxôm là “nhà máy” tổng hợp prôtêin.

Xem thêm: Công thức tính thể tích khối nón chuẩn kèm ví dụ dễ hiểu

Câu 2: Mô tả nào dưới đây đúng về quá trình dịch mã?

A.Quá trình dịch mã chỉ kết thúc khi tARN mang bộ ba đối mã đến khớp với một trong những bộ ba kết thúc là 3 ’ UAG5 ’ ; 3 ’ UAA5 ’ ; 3 ’ UGA5 ’ trên mARN .
B.Quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit chỉ thực sự được mở màn khi tARN có bộ ba đối mã là 5 ’ XAU3 ’ link được với bộ ba khởi đầu trên mARN .
C.Quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit chỉ thực sự được khởi đầu khi tARN có bộ ba đối mã là 5 ’ AUG3 ’ link được với bộ ba khởi đầu trên mARN .
D.Quá trình dịch mã chỉ kết thúc khi tARN mang bộ ba đối mã đến khớp với một trong những bộ ba kết thúc 3 ’ GAU5 ’ ; 3 ’ AAU5 ’ ; 3 ’ AUG5 ’ trên mARN .

Đáp án: B

A – sai chiều những bộ ba kết thúc
D – sai những bộ ba kết thúc thì không có bộ ba đối mã
C – 5 ’ AUG 3 ’ là bộ ba mã sao mang tín hiệu khởi đầu dịch mã trên mARN, không phải bộ ba đối mã

Câu 3. Giai đoạn hoạt hoá axit amin của quá trình dịch mã nhờ năng lượng từ sự phân giải:

A. Lipit
B. ADP
C. ATP
D. Glucozo

Đáp án: C

ATP phân phối nguồn năng lượng cho những hoạt động giải trí sống trong tế bào

Câu 4. Khi nói về cơ chế dịch mã ở sinh vật nhân thực, nhận định nào sau đây không đúng?

A.Khi ribôxôm tiếp xúc với mã UGA thì quá trình dịch mã dừng lại .
B.mỗi phân tử mARN hoàn toàn có thể tổng hợp được từ một đến nhiều chuỗi pôlipeptit cùng loại .
C.Khi dịch mã, ribôxôm di dời theo chiều 3 ’ → 5 ’ trên phân tử mARN .
D.Axit amin mở màn trong quá trình dịch mã là mêtionin .

Đáp án: C

Nhận định không đúng là : C.Khi dịch mã, ribôxôm di dời theo chiều 3 ’ → 5 ’ trên phân tử mARN .
Điều này là sai. Khi dịch mã, chiều mà riboxom di dời là chiều 5 ’ – 3 ’ trên mARN
Thành phần nào sau đây làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã6582 điểm QueNgocHai Phân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã A. mARN B. ADN C. rARND. tARN Tổng hợp câu vấn đáp ( 1 ) Phân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã A. mARN B. ADN C. rARN D. tARN Đáp án A. Giải thích : Trong quá trình dịch mã, phân tử mARN được sử dụng làm khuôn cho quá trình dịch mã -> Đáp án A B sai vì ADN không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã, nó chỉ làm khuôn để tổng hợp nên mARN, chính mARN mới tham gia trực tiếp cho quá trình dịch mã.

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

 • Dưới đây là list những sự kiện xảy ra trong quá trình giảm phân I. Nó không theo đúng thứ tự. 1. Nhiễm sắc thể tương đương trao đổi chéo. 2. Nhiễm sắc thể tương đương dãn xoắn 3. Nhiễm sắc thể tương đương xếp thành hai hàng ở mặt phẳng xích đạo 4. Nhiễm sắc thể tương đương phân ly tới những cực trái chiều 5. Nhiễm sắc thể tương đương tiếp hợp với nhau Đúng trình tự của những sự kiện này là gì ? A. 13425 B. 15342 C. 51342 D. 51432
 • Dựa vào sự kiên nào trong giảm phân để nhận biết có đột biến cấu trúc NST xảy ra ? A. Sự sắp xếp của những NST tương đương ở mặt phẳng phân bào trong kì giữa lần phân bào I B. Sự trao đổi chéo của những cặp NST tương đương ở kì đầu lần phân bào I C. Sự tiết hợp những cặp NST tương đương ở kì đầu lần phân bào I D. Sự co ngắn, đóng xoắn ở kì đầu lần phân bào I
 • Trong một quần thể ngẫu phối, khởi đầu có cấu trúc di truyền : 0,49 AA + 0,42 Aa + 0,09 aa. Nếu năng lực thích nghi của kiểu gen AA và Aa kém hơn so với kiểu gen aa thì tỉ lệ của kiểu gen di hợp Aa sẽ đổi khác như thế nào trong những thế hệ tiếp theo của quần thể ? A. Ở tiến trình đầu tăng dần, sau đó giảm dần. B. Liên tục giảm dần qua những thế hệ. C. Liên tục tăng dần qua những thế hệ. D. Ở tiến trình đầu giảm dần, sau đó tăng dần .
 • Cho những dẫn chứng sau, có bao nhiêu dẫn chứng chứng tỏ loài người và vượn người có chung nguồn gốc : 1. Biết biểu lộ cảm hứng vui, buồn, khó chịu, … biết dùng cành cây để lấy thức ăn. 2. Chu kỳ kinh nguyệt từ 28 – 30 ngày. 3. Thời gian mang thai là 270 – 275 ngày. 4. Nếp nhăn ở não người rất tăng trưởng dẫn đến tăng cao diện tích quy hoạnh võ não, não người có vùng cử động nói và hiểu lời nói. 5. Không có đuôi. 6. Có thể đứng thằng bằng 2 chân. A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
 • Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen không thuần chủng ? A. AAbbEE B. AABBee C. AABbEE D. aaBBEE
 • Ở người, kiểu gen lao lý nhóm máu A ; kiểu gen lao lý nhóm máu B ; kiểu gen pháp luật nhóm máu AB ; kiểu gen pháp luật nhóm máu O. Tại một nhà hộ sinh, người ta nhầm lẫn 2 đứa trẻ sơ sinh với nhau. Trường hợp nào sau đây không cần biết nhóm máu của người cha mà vẫn hoàn toàn có thể xác lập được đứa trẻ nào là con của người mẹ nào ? A. Hai người mẹ có nhóm máu A và nhóm máu B, hai đứa trẻ có nhóm máu B và nhóm máu A. B. Hai người mẹ có nhóm máu AB và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu O và nhóm máu AB. C. Hai người mẹ có nhóm máu A và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu O và nhóm máu A. D. Hai người mẹ có nhóm máu B và nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu B và nhóm máu O .
 • Cho những dẫn chứng sau : ( 1 ) Tất cả khung hình từ đơn bào đến đa bào đều được cấu trúc từ tế bào. ( 2 ) Cánh dơi và cánh bướm là cơ quan tựa như. ( 3 ) Ruột thừa ở người và manh tràng ở động vật hoang dã ăn cỏ là cơ quan tương đương. ( 4 ) Mọi tế bào đều có cấu trúc tương tự như nhau. ( 5 ) Mọi loài trên toàn cầu đều sử dụng chung một bộ mã di truyền. ( 6 ) Gai xương rồng có nguồn gốc từ lá. ( 7 ) Hoa bắp là loài hoa đơn tính, nhưng có dấu tích của hoa lưỡng tính. ( 8 ) Trong quy trình tiến độ tăng trưởng phôi, có những quy trình tiến độ giống nhau của người và những loài động vật hoang dã khác. Có bao nhiêu dẫn chứng chứng tỏ sinh giới có chung một nguồn gốc ? A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
 • Trật tự phân bổ những gen tính theo đơn vị chức năng trao đổi chéo trên nhiễm sắc thể số 2 của ruồi giấm là : 0 – Râu cụt ; 48,5 – Mình đen ; 65,6 – Cánh cụt ; 13 – Cánh teo ; 54,5 – Mắt tía ; 107,5 – Thân đốm. Đột biến hòn đảo 50 – 70 trên nhiễm sắc thể số 2. Trật tự phân bổ những gen trên nhiễm sắc thể sau đột biến theo chiều từ phải sang trái là : A. Thân đốm – mình đen – cánh teo – râu cụt. B. Râu cụt – cánh teo – mình đen – cánh cụt – mắt tía – thân đốm. C. Râu cụt – cánh teo – mình đen – thân đốm. D. Thân đốm – mắt tía – cánh cụt – mình đen – cánh teo – râu cụt .
 • Cây chủng loại phát sinh của bộ Linh trưởng cho ta thấy mối quan hệ họ hàng giữa Người và một số loài vượn người. Cây chủng loại được thiết lập chủ yếu dựa vào bằng chứng nào? A. Tế bào. B. Hình thái giải phẫu so sánh C. Quá trình phát triển phôi. D. Phân tử.

  Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

 • Có bao nhiêu nguyên do dẫn đến diễn thế sinh thái xanh ? A. 1 nguyên do. B. 2 nguyên do. C, 3 nguyên do. D. 4 nguyên do .

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 12 hay nhất

xem thêm

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận