Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ? - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Câu hỏi:

 

Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ?

A.Nhất thiết phải có cacbon, th ­ ường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P …
B.Gồm có C, H và những nguyên tố khác .

C.Bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

Bạn đang đọc: Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ?

D.Th ­ ường có C, H hay gặp O, N, sau đó đến halogen, S, P .

Đáp án đúng A.

Thành phần những nguyên tố trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon, th ­ ường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P … hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, cacbua … .

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A

 

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon ( trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, cacbua … ). Khác với hợp chất vô cơ, trong thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon, hay gặp hidro, oxi, nito, sau đó là đến halogen, lưu huỳnh .
– Phân loại hợp chất hữu cơ
Hidrcacbon là loại hợp chất hữu cơ đơn thuần nhất, trong thành phần phân tử chỉ chứa hai nguyên tố là cacbon và hidro .
– Hidrocacbon mạch hở :
+ Hidrocacbon no : Ankan
+ Hidrocacbon không no có một nối đôi : Anken

+ Hidrcacbon không no có hai nối đôi: Ankadien

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

– Hidrocacbon mạch vòng :
+ Hidrocacbon no : xicloankan
+ Hidrocacbon mạch vòng : Aren
– Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp chất mà trong phân tử ngoài C, H ra còn có 1 số ít hay nhiều nguyên tố khác như O, N, S, halogen …
– Dẫn xuất halogen : R – X ( R là gốc hidrocacbon )
– Hợp chất chứa nhóm chức : OH – : ancol ; – O – : ete ; – COOH : axit … …
Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ
– Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa C, hay có H thường gặp O ngoài những còn có halogen, N, P …

– Liên kết chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

– Các hợp chất hữu cơ thường dễ bay hơi, dễ cháy, kém bền nhiệt .
– Các phản ứng trong hoá học hữu cơ thường chậm, không trọn vẹn, xảy ra theo nhiều hướng thường phải đun nóng và có xúc tác .
Hợp chất hữu cơ hoàn toàn có thể có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc do những phản ứng tự tạo và nó có ở xung quanh ta trong hầu hết những loại lương thực thực phẩm, khung hình người, khung hình sinh vật và trong những loại vật dụng .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận