TÀI KHOẢN 153 – CÔNG CỤ, DỤNG CỤ (Thông tư 200/2014/TT-BTC) - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Ngày đăng: 2020 – 04-14 17:20:45 – Số lần xem: 7610

Nguyên tắc kế toán

Bạn đang đọc: TÀI KHOẢN 153 – CÔNG CỤ, DỤNG CỤ (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

a ) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình dịch chuyển tăng, giảm những loại công cụ, dụng cụ của doanh nghiệp. Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ những tiêu chuẩn về giá trị và thời hạn sử dụng pháp luật so với TSCĐ. Vì vậy công cụ, dụng cụ được quản trị và hạch toán như nguyên vật liệu, vật tư. Theo pháp luật hiện hành, những tư liệu lao động sau đây nếu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ thì được ghi nhận là công cụ, dụng cụ :
– Các đà giáo, ván khuôn, công cụ, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất xây lắp ;
– Các loại vỏ hộp bán kèm theo sản phẩm & hàng hóa có tính tiền riêng, nhưng trong quy trình dữ gìn và bảo vệ sản phẩm & hàng hóa luân chuyển trên đường và dự trữ trong kho có tính giá trị hao mòn để trừ dần giá trị của vỏ hộp ;
– Những dụng cụ, đồ nghề bằng thuỷ tinh, sành, sứ ;
– Phương tiện quản trị, vật dụng văn phòng ;
– Quần áo, giày dép chuyên dùng để thao tác, …
b ) Kế toán nhập, xuất, tồn dư công cụ, dụng cụ trên thông tin tài khoản 153 được thực thi theo giá gốc. Nguyên tắc xác lập giá gốc nhập kho công cụ, dụng cụ được thực thi như lao lý so với nguyên vật liệu, vật tư ( xem lý giải ở TK 152 ) .
c ) Việc tính giá trị công cụ, dụng cụ tồn dư cũng được triển khai theo một trong ba giải pháp sau :
– Nhập trước – Xuất trước ;
– Thực tế đích danh ;
– Bình quân gia quyền .
d ) Kế toán cụ thể công cụ, dụng cụ phải thực thi theo từng kho, từng loại, từng nhóm, từng thứ công cụ, dụng cụ. Công cụ, dụng cụ xuất dùng cho sản xuất, kinh doanh thương mại, cho thuê phải được theo dõi về hiện vật và giá trị trên sổ kế toán cụ thể theo nơi sử dụng, theo đối tượng người tiêu dùng thuê và người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vật chất. Đối với công cụ, dụng cụ có giá trị lớn, quý và hiếm phải có thể thức dữ gìn và bảo vệ đặc biệt quan trọng .
đ ) Đối với những công cụ, dụng cụ có giá trị nhỏ khi xuất dùng cho sản xuất, kinh doanh thương mại phải ghi nhận hàng loạt một lần vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại .
e ) Trường hợp công cụ, dụng cụ, vỏ hộp luân chuyển, vật dụng cho thuê xuất dùng hoặc cho thuê tương quan đến hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại trong nhiều kỳ kế toán thì được ghi nhận vào thông tin tài khoản 242 “ giá thành trả trước ” và phân chia dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại .
g ) Công cụ, dụng cụ tương quan đến những thanh toán giao dịch bằng ngoại tệ được triển khai theo pháp luật tại Điều 69 – hướng dẫn giải pháp kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái .

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ

Xem thêm: Ảnh vú đẹp căng tròn xem BỎNG MẮT của các em gái còn trinh

Bên Nợ:

– Trị giá thực tiễn của công cụ, dụng cụ nhập kho do mua ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn ;
– Trị giá công cụ, dụng cụ cho thuê nhập lại kho ;
– Trị giá thực tiễn của công cụ, dụng cụ thừa phát hiện khi kiểm kê ;
– Kết chuyển trị giá thực tiễn của công cụ, dụng cụ tồn dư cuối kỳ ( trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn dư theo giải pháp kiểm kê định kỳ ) .

Bên Có:

– Trị giá thực tiễn của công cụ, dụng cụ xuất kho sử dụng cho sản xuất, kinh doanh thương mại, cho thuê hoặc góp vốn ;
– Chiết khấu thương mại khi mua công cụ, dụng cụ được hưởng ;
– Trị giá công cụ, dụng cụ trả lại cho người bán hoặc được người bán giảm giá ;
– Trị giá công cụ, dụng cụ thiếu phát hiện trong kiểm kê ;
– Kết chuyển trị giá trong thực tiễn của công cụ, dụng cụ tồn dư đầu kỳ ( trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn dư theo chiêu thức kiểm kê định kỳ ) .

Số dư bên Nợ:

– Trị giá thực tiễn của công cụ, dụng cụ tồn dư .

Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ có 4 tài khoản cấp 2.

– Tài khoản 1531 – Công cụ, dụng cụ: Phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động các loại công cụ, dụng cụ.

– Tài khoản 1532 – Bao bì luân chuyển: Phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động các loại bao bì luân chuyển sử dụng cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bao bì luân chuyển là các loại bao bì sử dụng nhiều lần, cho nhiều chu kỳ sản xuất, kinh doanh. Trị giá của bao bì luân chuyển khi xuất dùng được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán.

– Tài khoản 1533 – Đồ dùng cho thuê: Phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động các loại công cụ, dụng cụ doanh nghiệp chuyên dùng để cho thuê. Chỉ hạch toán vào tài khoản này những công cụ, dụng cụ doanh nghiệp mua vào với mục đích cho thuê, trường hợp không phân biệt được thì hạch toán vào tài khoản 1531. Trường hợp cho thuê công cụ, dụng cụ dùng trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thì ngoài việc hạch toán trên tài khoản cấp 1 còn phải hạch toán chuyển công cụ, dụng cụ trên tài khoản cấp 2.

Xem thêm: 99+ Hình Avatar Mèo Cặp cute và Cực Chất Cho Các Couple | TTTVM – Thamtrangtraivinamilk

– Tài khoản 1534 – Thiết bị, phụ tùng thay thế: Phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động các loại thiết bị, phụ tùng thay thế không đủ tiêu chuẩn của TSCĐ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trị giá của thiết bị, phụ tùng thay thế khi xuất dùng được ngay một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh hoặc phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh nếu được sử dụng như công cụ, dụng cụ.

Sơ đồ hạch toán tài khoản

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận