Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX – Ngắn gọn nhất> - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bạn đang đọc: “>Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX – Ngắn gọn nhất>

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Câu 1 (trang 18 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

Những nét chính về tình hình lịch sử, xã hội, văn hóa:

– Đường lối văn nghệ của Đảng Cộng sản, sự chỉ huy của Đảng .
– Hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ lê dài suốt 30 năm .
– Nền kinh tế tài chính còn nghèo nàn và chậm tăng trưởng .
– Về văn hóa truyền thống : điều kiện kèm theo giao lưu bị hạn chế, nước ta đa phần tiếp xúc và chịu tác động ảnh hưởng của văn hóa truyền thống những nước xã hội chủ nghĩa .

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 18 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

Văn học Việt Nam từ 1945 đến 1975 hoàn toàn có thể chia làm 3 chặng :
– Chặng đường từ 1945 – 1954 .
– Chặng đường từ 1955 – 1964 .
– Chặng đường từ 1965 – 1975 .

* Chặng đường từ năm 1945 đến năm 1954:

– Một số tác phẩm trong những năm 1945 – 1946 đã phản ánh được không khí hồ hởi, vui sướng của nhân dân ta khi quốc gia vừa giành được độc lâp .
– Từ cuối năm 1946, văn học tập trung phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp .
– Truyện ngắn và ký : Đôi mắt và Nhật ký ở rừng của Nam Cao, Làng của Kim Lân, …
– Thơ ca đạt được nhiều thành tựu xuất sắc .
Tiêu biểu là những tác phẩm : Cảnh khuya, Cảnh rừng Việt Bắc, Rằm tháng giêng của Hồ Chí Minh ; Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm, Tây Tiến của Quang Dũng, đặc biệt quan trọng là tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu, …
– Một số vở kịch gây được sự quan tâm như Bắc Sơn, Những người ở lại của Nguyễn Huy Tưởng …

* Chặng đường từ năm 1955 đến năm 1964

– Văn xuôi lan rộng ra đề tài, bao quát được khá nhiều yếu tố .
+ Một số tác phẩm khai thác đề tài kháng chiến chống Pháp : Sống mãi với Thủ đô của Nguyễn Huy Tưởng, Cao điểm sau cuối của Hữu Mai …
+ Một số tác phẩm khai thác đề tài hiện thực đời sống trước Cách mạng tháng Tám : Tranh tối tranh sáng của Nguyễn Công Hoan, Mười năm của Tô Hoài, …
+ Viết về đề tài công cuộc kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội : Sông Đà của Nguyễn Tuân, Mùa lạc của Nguyễn Khải …
– Thơ ca tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ với những tập thơ : Gió lộng của Tố Hữu, Ánh sáng và phù sa của Chế Lan Viên …
– Kịch nói ở quá trình này cũng tăng trưởng. Tiêu biểu là những vở Một đảng viên của Học Phi, Ngọn lửa của Nguyễn Vũ … .

* Chặng đường từ năm 1965 đến năm 1975

– Chủ đề bao trùm của văn học là tôn vinh niềm tin yêu nước, ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng .
– Văn xuôi tập trung chuyên sâu phản ánh đời sống chiến đấu và lao động, khắc họa hình ảnh con người Việt Nam dũng mãnh, kiên cường, quật cường : Người mẹ cầm súng của Nguyễn Thi, Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành, Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng …
– Thơ những năm chống Mỹ cứu nước đạt được nhiều thành tựu xuất sắc. Thơ ca biểu lộ rất rõ khuynh hướng lan rộng ra và đào sâu vật liệu hiện thực ; đồng thời tăng cường sức khái quát, chất suy tưởng, chính luận. Nhiều tập thơ có tiếng vang như : Ra trận, Máu và hoa của Tố Hữu, Hoa ngày thường – Chim báo bão và Những bài thơ đánh giặc của Chế Lan Viên, Đầu súng trăng treo của Chính Hữu …
– Kịch cũng có những thành tựu đáng ghi nhận. Các vở kịch gây được tiếng vang : Quê hương Việt Nam và Thời tiết ngày mai của Xuân Trình, Đại đội trưởng của tôi của Đào Hồng Cẩm, …

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 18 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

Những đặc thù cơ bản của văn học Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975 :

* Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hóa, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước.

– Văn học phải là một thứ vũ khí, Giao hàng sự nghiệp cách mạng và kháng chiến .
– Quá trình hoạt động, tăng trưởng của nền văn học mới ăn nhịp với từng chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc bản địa, theo sát từng trách nhiệm chính trị của quốc gia .
– Các đề tài lớn :
+ Đề tài Tổ quốc .

+ Đề tài chủ nghĩa xã hội.

Xem thêm: Công thức tính thể tích khối nón chuẩn kèm ví dụ dễ hiểu

+ Hai đề tài có mối quan hệ mật thiết với nhau trong sáng tác của từng tác giả .

* Nền văn học hướng về đại chúng.

– Cảm hứng chủ yếu : Đất nước của nhân dân .
– Các nhà văn chăm sóc đến đời sống của người lao động, nỗi xấu số của người lao động nghèo trong xã hội cũ .
– Đặc điểm :
+ Những sáng tác ngắn gọn, nội dung dễ hiểu, chủ đề rõ ràng .
+ Quen thuộc với nhân dân, ngôn từ bình dị, dễ thuộc, dễ nhớ .

* Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. 

– Khuynh hướng sử thi:

+ Các tác phẩm phản ánh những yếu tố cơ bản nhất, có ý nghĩa sống còn với quốc gia .
+ Người cầm bút nhìn cuộc sống bằng con mắt có tầm bao quát lịch sử vẻ vang, dân tộc bản địa và thời đại .
+ Tác phẩm tiêu biểu vượt trội : Đất nước đứng lên, Rừng xà nu – Nguyên Ngọc, Người mẹ cầm súng – Nguyễn Thi, thơ ca của Tố Hữu …
– Cảm hứng lãng mạn :
+ Trong những năm có cuộc chiến tranh, dù có những chồng chất, khó khăn vất vả và hi sinh nhưng lòng người vẫn tràn trề mơ ước và hướng tới tương lai .
+ Ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng, và tin yêu vào tương lai tươi đẹp của dân tộc bản địa .
+ Tác động đến cảm hứng lãng mạn, nâng đỡ con người Việt Nam vượt lên mọi thử thách, gian lao .
– Khuynh hướng sử thi phối hợp với khuynh hướng lãng mạn làm cho văn học quy trình tiến độ này thấm nhuần ý thức sáng sủa và cung ứng được nhu yếu phản ứng của quy trình hoạt động và tăng trưởng cách mạng .

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 18 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

Văn học từ sau 1975 đến hết thế kỷ XX phải thay đổi vì :
– Chiến tranh kết thúc, quốc gia thống nhất, quốc gia bước vào thời kỳ mới – thời kỳ độc lập, tự do và thống nhất quốc gia. Tuy nhiên, từ năm 1975 đến 1985, quốc gia lại gặp những khó khăn vất vả, thử thách nhất là những khó khăn vất vả về kinh tế tài chính. Tình hình đó yên cầu quốc gia phải thay đổi .
– Đại hội Đảng lần thứ sáu năm 1986 chỉ rõ thay đổi là nhu yếu bức thiết, là yếu tố có ý nghĩa sống còn với cả dân tộc bản địa
+ Kinh tế : từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường xu thế xã hội chủ nghĩa .
+ Văn hóa cũng có điều kiện kèm theo tăng trưởng : có điều kiện kèm theo tiếp xúc thoáng đãng với nhiều nước trên quốc tế. văn học dịch, báo chí truyền thông và những phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ .
→ Đòi hỏi văn học phải thay đổi tương thích với nguyện vọng của nhà văn và người đọc .
– Từ năm 1986, với công cuộc thay đổi do Đảng Cộng sản đề xướng và chỉ huy, kinh tế tài chính nước ta từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường, văn hóa truyền thống nước ta có điều kiện kèm theo tiếp xúc thoáng rộng với nhiều nước trên quốc tế. Văn học dịch, báo chí truyền thông và những phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo khác tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ. Thúc đẩy nền văn học cũng phải thay đổi tương thích với nguyện vọng của nhà văn và người đọc cũng như quy luật tăng trưởng khách quan của nền văn học .

Câu 5

Video hướng dẫn giải

Câu 5 (trang 18 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

Những thành tựu khởi đầu của văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỷ XX :
– Thơ ca : có những tác phẩm không ít tạo được sự chú ý quan tâm của người đọc : Tự hát của Xuân Quỳnh, Ánh trăng của Nguyễn Duy …
– Văn xuôi : một số ít cây bút đã thể hiện ý thức muốn thay đổi cách viết về cuộc chiến tranh, cách tiếp cận hiện thực đời sống như Mùa lá rụng trong vườn của Ma Văn Kháng, Thời xa vắng của Lê Lựu, những tuyển tập truyện ngắn Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành và Bến quê của Nguyễn Minh Châu, …
– Từ năm 1986, văn học chính thức bước vào chặng đường thay đổi. Gắn bó hơn, update hơn những yếu tố của đời sống hằng ngày. Các tập truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa và Cỏ lau của Nguyễn Minh Châu, Tướng về hưu của Nguyễn Huy Thiệp ; tiểu thuyết Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Tường …
– Phóng sự Open, đề cập tới những yếu tố bức xúc của đời sống .
– Kch nói tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ. Những vở kịch như : Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ, Mùa hè ở biển của Xuân Trình, … là những vở tạo được sự quan tâm .

Luyện tập

Câu hỏi (trang 19 SGK Ngữ văn 10 tập 2)

– Giải thích quan điểm : câu nói nhằm mục đích nhấn mạnh vấn đề đặc thù nền văn học hầu hết hoạt động theo hướng cách mạng hóa, gắn bó thâm thúy với vận mệnh chung của quốc gia và mối quan hệ tác động ảnh hưởng qua lại giữa văn học với kháng chiến .
– Chứng minh, phản hồi : Đó là một quan điểm trọn vẹn xác đáng
+ Văn học, văn nghệ Giao hàng, cổ vũ trào lưu đấu tranh của nhân dân ta. Văn nghệ xem kháng chiến cũng là một mặt trận

+ Kháng chiến, đem đến cho văn học những sự thay đổi lớn về đề tài, hình tượng nhân vật. Văn học, nghệ thuật là tấm gương phản chiếu những vấn đề lớn lao, trọng đại của đất nước.

Xem thêm: Phân biệt 8 biện pháp tu từ đã học và cách ghi nhớ

Loigiaihay.com

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận