Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 27: Ôn tập bài hát Ca-chiu-sa & Tập đọc nhạc: TĐN số 8> - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
 • Soạn mỹ thuật lớp 7 Tiết 28: Ôn tập TĐN số 8; Nhạc lí: Gam trưởng – Giọng trưởng & Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi
  Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 28 : Ôn tập TĐN số 8 ; Nhạc lí : Gam trưởng – Giọng trưởng và Âm nhạc chiêm ngưỡng và thưởng thức : Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường tất cả chúng ta đi
 • Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 29: Học hát bài Tiếng ve gọi hè & Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca
  Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 29 : Học hát bài Tiếng ve gọi hè và Bài đọc thêm : Xuất xứ một bài ca
 • Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 30: Ôn tập bài hát Tiếng ve gọi hè & TĐN số 9
  Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 30 : Ôn tập bài hát Tiếng ve gọi hè và TĐN số 9
 • Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 31: Ôn tập bài hát Tiếng ve gọi hè; Ôn tập TĐN số 9 & Âm nhạc thưởng thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít ngườiGiải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 31: Ôn tập bài hát Tiếng ve gọi hè; Ôn tập TĐN số 9 & Âm nhạc thưởng thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người

  Bạn đang đọc: “>Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 27: Ôn tập bài hát Ca-chiu-sa & Tập đọc nhạc: TĐN số 8>

 • Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 26: Học hát bài Ca-chiu-sa & Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng
  Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 26 : Học hát bài Ca-chiu-sa và Bài đọc thêm : Bản hành khúc cách mạng
 • Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 24: Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa, Ôn tập TĐN số 7 & Âm nhạc thưởng thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
  Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 24 : Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa, Ôn tập TĐN số 7 và Âm nhạc chiêm ngưỡng và thưởng thức : Vài nét về âm nhạc mần nin thiếu nhi Nước Ta
 • Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 23: Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa & Tập đọc nhạc: TĐN số 7
  Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 23 : Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa và Tập đọc nhạc : TĐN số 7
 • Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 22: Học hát bài Khúc ca bốn mùa & Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
  Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 22 : Học hát bài Khúc ca bốn mùa và Bài đọc thêm : Tiếng sáo Nước Ta
 • Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 21: Ôn tập tập đọc nhạc & Âm nhạc thưởng thức: Một số thể loại bài hát
  Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 21 : Ôn tập tập đọc nhạc và Âm nhạc chiêm ngưỡng và thưởng thức : Một số thể loại bài hát
 • Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 20: Ôn tập bài hát Đi cắt lúa & Tập đọc nhạc: TĐN số 6
  Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 20 : Ôn tập bài hát Đi cắt lúa và Tập đọc nhạc : TĐN số 6
 • Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 19: Học hát bài Đi cắt lúa & Nhạc lí: Sơ lược về quãngGiải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 19: Học hát bài Đi cắt lúa & Nhạc lí: Sơ lược về quãng

  Xem thêm: Top 18 khi em mỉm cười rất đẹp tập 12 mới nhất 2022 – Thanh lý bàn ghế văn phòng Đại Kim,Hoàng Mai, Hà Nội với giá hủy diệt

 • Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 12: Ôn tập bài hát Khúc hát chim sơn ca & Nhạc lý: Cung và nửa cung, dấu hoá
  Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 12 : Ôn tập bài hát Khúc hát chim sơn ca và Nhạc lý : Cung và nửa cung, dấu hoá
 • Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 10: Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình – TĐN số 4
  Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 10 : Ôn tập bài hát : Chúng em cần tự do – TĐN số 4
 • Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 9: Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình – TĐN số 4 – Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa”
  Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 9 : Ôn tập bài hát : Chúng em cần tự do – TĐN số 4 – Bài đọc thêm : Hội xuân “ Sắc bùa ”
 • Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 8: Học hát Chúng em cần hoà bình
  Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 8 : Học hát Chúng em cần hoà bình
 • Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 6: Nhạc lí: Nhịp lấy đà; TĐN số 3 & Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ phương Tây
  Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 6 : Nhạc lí : Nhịp lấy đà ; TĐN số 3 và Âm nhạc thường thức : Sơ lược về một số ít nhạc cụ phương Tây
 • Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 5: Ôn tập bài hát: Lí cây đa – Nhạc lí: Nhịp 4/4 – TĐN số 2
  Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 5 : Ôn tập bài hát : Lí cây đa – Nhạc lí : Nhịp 4/4 – TĐN số 2
 • Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 4: Học bài hát: Lí cây đa & Bài đọc thêm Hội LimGiải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 4: Học bài hát: Lí cây đa & Bài đọc thêm Hội Lim

  Xem thêm: Con Tim Rung Động 2 Chap 149.2 Tiếng Việt – TimTruyen

 • Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 3: Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng
  Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 3 : Ôn tập bài hát : Mái trường mến yêu – Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 1 – Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng
 • Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 2: Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu- Tập đọc nhạc: TĐN số 1- Bài đọc thêm: Cây đàn bầu
  Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 2 : Ôn tập bài hát : Mái trường mến yêu – Tập đọc nhạc : TĐN số 1 – Bài đọc thêm : Cây đàn bầu
 • Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 1: Học hát bài Mái trường mến yêu & Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học
  Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 1 : Học hát bài Mái trường mến yêu và Bài đọc thêm : Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận