So sánh hai phân số: (-3)/8 và (-5)/24; (-2)/(-5) và 3/(-5); (-5)/4 và 23/(-20) - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Với giải Bài 1 trang 15 Toán lớp 6 Chân trời phát minh sáng tạo cụ thể được biên soạn bám sát nội dung bài học kinh nghiệm Toán lớp 6 Bài 3 : So sánh phân số giúp học viên thuận tiện xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 6. Mời những bạn đón xem :

Giải bài tập Toán lớp 6 Bài 3: So sánh phân số – Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 15 Toán lớp 6 Tập 2: So sánh hai phân số.

a) So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24  và  So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24;

b) So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24  và  So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24;

Bạn đang đọc: So sánh hai phân số: (-3)/8 và (-5)/24; (-2)/(-5) và 3/(-5); (-5)/4 và 23/(-20)

c) So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24  và  So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24;

d) So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24  và  So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24 .

Lời giải:

a) So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24 và .

Mẫu số chung : 24 .

Ta thực hiện: So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24 và giữ nguyên phân số So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24.

Vì −9 .

Do đó So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24  .

Vậy So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24  .

b) So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24  và  So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24

Cách 1 : ( Đưa hai phân số về cùng mẫu dương rồi so sánh tử số của hai phân số đó ) .
Đưa hai phân số về cùng mẫu dương, ta được :

So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24

Vì −2 > −3  nên So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24

Vậy So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24 > So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24.

Cách 2 : ( So sánh hai phân số đó với 0 và vận dụng đặc thù bắc cầu ) .

Ta có: So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24 > 0 (phân số có tử số và mẫu số cùng dấu)

Và  So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24

Áp dụng tính chất bắc cầu, ta suy ra: So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24>So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24  .

Vậy So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24 > So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24.

c) So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24  và  So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24

Cách 1 : ( Đưa hai phân số về cùng mẫu dương rồi so sánh tử số của hai phân số đó ) .

Ta có: So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24.

Mẫu số chung của hai phân số So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24 và So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24 là 20.

Xem thêm: Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo Full Tiếng Việt Bản Đẹp | Truyện Mới

Ta thực hiện: So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24.

Vì 6 > −7  nên So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24 hay So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24.

Vậy So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24.

Cách 2 : ( So sánh hai phân số đó với 0 và vận dụng đặc thù bắc cầu ) .

Ta có: So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24 > 0 (phân số có tử số và mẫu số cùng dấu)

So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24

Áp dụng tính chất bắc cầu, ta suy ra: So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24 > So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24  .

Vậy So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24 > So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24.

d) So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24  và  So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24

Ta có: So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24

Mẫu số chung của hai phân số So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24 là 20.

Ta thực hiện: So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24và giữ nguyên phân số So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24.

Vì −25 hay So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24.

Vậy So sánh hai phân số. a) (-3)/8 và (-5)/24 .

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Hoạt động khám phá 1 trang 13 Toán lớp 6 Tập 2: Do dịch bệnh Covid-19, trung bình mỗi tháng trong 3 tháng cuối năm 2020…

Thực hành 1 trang 13 Toán lớp 6 Tập 2: So sánh -4-5 và 2-5…

Hoạt động khám phá 2 trang 13 Toán lớp 6 Tập 2: Đưa hai phân số -4-15 và -2-9 về dạng hai phân số có mẫu dương rồi quy đồng…

Thực hành 2 trang 14 Toán lớp 6 Tập 2: So sánh: -718 và 5-12…

Thực hành 3 trang 14 Toán lớp 6 Tập 2: Viết số nguyên dưới dạng phân số rồi so sánh…

Hoạt động khám phá 3 trang 14 Toán lớp 6 Tập 2: Thực hiện quy đồng mẫu số ba phân số…

Thực hành 4 trang 14 Toán lớp 6 Tập 2: So sánh: a) -2110 và 0; b) 0 và -5-2; c) -2110 và -5-2…

Vận dụng trang 14 Toán lớp 6 Tập 2: Bạn Nam rất thích ăn sô cô la. Mẹ Nam có một thanh sô cô la, mẹ cho Nam chọn…

Xem thêm: Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo Full Tiếng Việt Bản Đẹp | Truyện Mới

Bài 2 trang 15 Toán lớp 6 Tập 2: Tổ 1 gồm 8 bạn có tổng chiều cao là 115 dm. Tổ 2 gồm 10 bạn có tổng chiều cao là 138 dm…

Bài 3 trang 15 Toán lớp 6 Tập 2: a) So sánh -115 với -74 với –2 bằng cách viết –2 ở dạng phân số có mẫu số thích hợp…

Bài 4 trang 15 Toán lớp 6 Tập 2: Sắp xếp các số 2; 5-6; 35; -1; -25; 0 theo thứ tự tăng dần…

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận