Số lượng tế bào con, số NST cần cung cấp, số thoi vô sắc xuất hiện (hoặc bị phá hủy) qua nguyên phân - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
cackinguyenphan-6066932bài tập sinh học dạng này các bạn cần xem tính số NST, số crômatit và số tâm động qua các kì của nguyên phân. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập tiếp theo: dạng bài tập về tính số lượng tế bào con, số NST cần cung cấp, số thoi vô sắc xuất hiện (bị phá huỷ) qua nguyên phân. Trước tiên các bạn cần hiểunhớ một số công thức sau

Để làm tốtdạng này các bạn cần xem lý thuyết về nguyên phân trước. Ngoài ra có thể xem thêm dạng bài tập về. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập tiếp theo: dạng bài tập về tính số lượng tế bào con, số NST cần cung cấp, số thoi vô sắc xuất hiện (bị phá huỷ) qua nguyên phân. Trước tiên các bạn cầnvàmột số công thức sau

  • Số tế bào sinh ra qua nguyên phân:

+ Một tế bào qua k lần nguyên phân sẽ hình thành USD 2 ^ k USD tế bào con .
+ a tế bào đều nguyên phân k lần, số tế bào con được tạo thành là : USD a. 2 ^ k USD tế bào .

  • Số NST đơn môi trường cần cung cấp:

+ Một tế bào lưỡng bội (2n NST) qua k lần nguyên phân, số NST đơn môi trường nội bào cần cung cấp: $2^k.2n-2n =  (2^k-1)2n$.

Bạn đang đọc: Số lượng tế bào con, số NST cần cung cấp, số thoi vô sắc xuất hiện (hoặc bị phá hủy) qua nguyên phân

+ Vậy, a tế bào có 2 n NST đều nguyên phân k lần, thiên nhiên và môi trường cần cung cấp số NST là : USD a. ( 2 ^ k-1 ) 2 n USD .

  • Số thoi vô sắc xuất hiện, bị phá hủy:

+ Thoi vô sắc Open ở kì trước, bị phân hủy trọn vẹn vào kì cuối. Vậy có bao nhiêu thoi vô sắc Open sẽ có bấy nhiêu thoi vô sắc bị tàn phá+ Một tế bào nguyên phân k lần, số thoi vô sắc Open hoặc bị hủy là USD 2 ^ k – 1 USD+ Vậy, a tế bào đều nguyên phân k lần, số thoi vô sắc Open ( bị hủy hoại ) qua quy trình là : USD a. ( 2 ^ k – 1 ) $ thoi .

Ví dụ 1: 

Xem thêm: Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Hợp tử của một loài trải qua nguyên phân liên tục 3 lần. Ở lần sau đó người ta đếm được 256 nhiễm sắc thể ( NST ) đơn đang phân li về hai cực của những tế bào .a. Các tế bào đang ở kì nào của nguyên phân ?b. Bộ NST lưỡng bội của loài bằng bao nhiêu ?

Hướng dẫn gải:

a. Các tế bào đang ở kỳ nào?

+ Các NST đơn đang phân li về hai cực, suy ra tế bào đang ở kì sau của nguyên phân.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

b. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của loài?

+ Sau 3 lần nguyên phân tiếp tiếp, một tế bào ban đấu sẽ tạo USD 2 ^ 3 = 8 $ tế bào liên tục nguyên phân .

+ Số NST chứa trong mỗi tế bào là: 256 : 8 = 32 (NST đơn)

+ Vậy, số NST đơn trong bộ lưỡng bội của loài là 32 : 2 = 16 (NST)

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận