Sơ đồ tư duy bài 1 sinh học 11 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Hệ thống lý thuyết Sinh 11 qua Sơ đồ tư duy bài 1 Sinh học lớp 11 chi tiết, đầy đủ nhất. Tổng hợp loạt bài hướng dẫn lập Sơ đồ tư duy Sinh 11 hay, ngắn gọn

Nội dung chính

  • SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ
  • I. Rễ là cơ quan hấp thụ nước và ion khoáng
  • II. Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây
  • III. Ảnh hưởng của các tác nhân môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây
  • IV. Sơ đồ tư duy Sinh 11 bài 1
  • Sơ đồ tư duy Sinh học 11: Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
  • Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
  • Video liên quan

SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ

Sơ đồ tư duy sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Nước là dung môi hòa tan nhiều muối khoáng. Trong môi trường nước, muối khoáng phân li thành các ion. Sự hấp thụ các ion khoáng luôn gắn với quá trình hấp thụ nước.

Bạn đang đọc: Sơ đồ tư duy bài 1 sinh học 11

I. Rễ là cơ quan hấp thụ nước và ion khoáng

1. Hình thái của hệ rễ:

– Tuỳ từng loại môi trường tự nhiên, rễ cây có những hình thái khác nhau để thích nghi với tính năng hấp thụ nước và muối khoáng

2. Rễ cây phát triển nhanh bề mặt hấp thụ:

– Rễ cây tăng trưởng đâm sâu, lan toả hướng đến nguồn nước trong đất .
– Rễ sinh trưởng liên tục hình thành nên số lượng khổng lồ những lông hút, làm tăng mặt phẳng tiếp xúc giữa rễ và đất giúp rễ cây hấp thụ ion khoáng và nước đạt hiệu suất cao cao nhất .
Ví dụ, cây lúa sau khi cấy 4 tuần đã có hệ rễ với tổng chiều dài gần 625 km và tổng diện tích quy hoạnh mặt phẳng xê dịch 285 mét vuông, đa phần do tăng số lượng lông hút .
– Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng đa phần qua miền lông hút .
– Lông hút rất dễ gãy và tiêu biến ở môi trường tự nhiên quá ưu trương, quá axit hay thiếu oxi .

II. Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây

1. Hấp thụ nước và ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút:

a. Hấp thụ nước
– Sự xâm nhập của nước từ đất vào tế bào lông hút theo chính sách thụ động ( chính sách thẩm thấu ) : nước chuyển dời từ môi trường tự nhiên nhược trương ( ít ion khoáng, nhiều nước ) sang môi trường tự nhiên ưu trương ( nhiều ion khoáng, ít nước )
– Dịch của tế bào rễ là ưu trương so với dung dịch đất là do 2 nguyên do :
+ Quá trình thoát hơi nước ở lá đóng vai trò như cái bơm hút
+ Nồng độ những chất tan cao do được sinh ra trong quy trình chuyển hoá vật chất
b. Hấp thụ ion khoáng
– Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ cây theo 2 chính sách :
+ Cơ chế thụ động : 1 số ít ion khoáng đi từ đất vào tế bào lông hút theo chính sách thụ động ( đi từ nơi có nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp )
+ Cơ chế dữ thế chủ động : 1 số ít ion khoáng mà cây có nhu yếu cao ( ion kali ) chuyển dời ngược chiều gradien nồng độ, xâm nhập vào rễ theo chính sách dữ thế chủ động, yên cầu phải tiêu tốn nguồn năng lượng .

2. Dòng nước và ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ:

– Theo 2 con đường : gian bào và tế bào chất .
+ Con đường gian bào : đi theo khoảng trống giữa những tế bào và những bó sợi xenlulôzơ bên trong thành tề bào. Con đường này đi đến nội bì đai Caspari ( đai này kiểm soát và điều chỉnh dòng luân chuyển vào trung trụ )
+ Con đường tế bào chất : đi xuyên qua tế bào chất của những tế bào

III. Ảnh hưởng của các tác nhân môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây

– Các yếu tố ngoại cảnh như : áp suất thẩm thấu của dung dịch đất, độ pH, độ thoáng của đất … tác động ảnh hưởng đến sự hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ .
– Ảnh hưởng của nhiệt độ : Khi nhiệt độ giảm thì sự hút nước của rễ giảm. Về mùa lạnh, khi nhiệt độ thấp, cây bị héo vì rễ không hút được nước
– Ảnh hưởng của ôxi : Khi nồng độ ôxi trong đất giảm thì sự hút nước giảm .
– Ảnh hưởng của độ pH của dung dịch đất. Độ pH tác động ảnh hưởng đến nồng độ của những chất trong dung dịch đất và khi sự chênh lệch giữa nồng độ dung dịch đất và dịch tế bào thấp thì sự hút nước sẽ yếu .

IV. Sơ đồ tư duy Sinh 11 bài 1

Xem tại : https://toploigiai.vn/tom-tat-ly-thuyet-sinh-hoc-11-bai-1-bang-so-do-tu-duy

Tóm tắt Lý thuyết bằng Sơ đồ tư duy Sinh học 11 Bài 1 hay nhất. Hệ thống kiến thức Sinh học 11 Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ qua Lập sơ đồ tư duy và bài tập trắc nghiệm.


Sơ đồ tư duy Sinh học 11: Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Câu 1. Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion muối khoáng hầu hết qua
A. miền lông hút. B. miền chóp rễ .
C. miền sinh trưởng. D. miền trưởng thành .
Câu 2. Lông hút rất dễ gẫy và sẽ tiêu biến ở thiên nhiên và môi trường
A. quá ưu trương, quá axit hay thiếu oxi .
B. quá nhược trương, quá axit hay thiếu oxi .
C. quá nhược trương, quá kiềm hay thiếu oxi .
D. quá ưu trương, quá kiềm hay thiếu oxi .
Câu 3. Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo chính sách
A. thẩm thấu. B. cần tiêu tốn nguồn năng lượng .
C. nhờ những bơm ion. D. dữ thế chủ động .
Câu 4. Sự hấp thụ ion khoáng thụ động của tế bào rễ cây nhờ vào vào
A. hoạt động giải trí trao đổi chất. B. chênh lệch nồng độ ion .
C. phân phối nguồn năng lượng. D. hoạt động giải trí thẩm thấu .
Câu 5. Trong những đặc thù sau :
( 1 ) Thành phần tế bào mỏng dính, không có lớp cutin mặt phẳng .
( 2 ) Thành tế bào dày .
( 3 ) Chỉ có một không bào TT lớn .
( 4 ) Áp suất thẩm thấu lớn .
Tế bào lông hút ở rễ cây có bao nhiêu đặc thù ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4 .
Câu 6. Phần lớn những ion khoáng xâm nhập vào rễ theo chính sách dữ thế chủ động, diễn ra theo phương pháp luân chuyển từ nơi có

A. nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp, cần tiêu tốn ít năng lượng.

Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

B. nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp .
C. nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao, không yên cầu tiêu tốn nguồn năng lượng .
D. nồng độ thấp đến nơn có nồng độ cao, yên cầu phải tiêu tốn nguồn năng lượng .
Câu 7. Trong những phát biểu sau :
( 1 ) Lách vào kẽ đất hút nước và ion khoáng cho cây .
( 2 ) Bám vào kẽ đất làm cho cây đứng vững chãi .
( 3 ) Lách vào kẽ đất hở giúp cho rễ lấy được oxi để hô hấp .
( 4 ) Tế bào lê dài, lách vào những kẽ đất làm cho bộ rễ lan rộng .
Có bao nhiêu phát biểu đúng về vai trò của lông hút ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4 .
Câu 8. Trong những nguyên do sau :
( 1 ) Các phân tử muối ngay sát mặt đất gây khó khăn vất vả cho những cây con xuyên qua mặt đất .
( 2 ) Cân bằng nước trong cây bị tàn phá .
( 3 ) Thế năng nước của đất là quá thấp .
( 4 ) Hàm lượng oxi trong đất quá thấp .
( 5 ) Các ion khoáng ô nhiễm so với cây .
( 6 ) Rễ cây thiếu oxi nên cây hô hấp không thông thường .
( 7 ) Lông hút bị chết .
Cây trên cạn ngập úng lâu sẽ chết do những nguyên do :
A. ( 1 ), ( 2 ) và ( 6 ) B. ( 2 ), ( 6 ) và ( 7 ) C. ( 3 ), ( 4 ) và ( 5 ) D. ( 3 ), ( 5 ) và ( 7 )
Câu 9. Trong rễ, bộ phận quan trọng nhất giúp cây hút nước và muối khoáng là
A. miền lông hút. B. miền sinh trưởng .
C. miền chóp rễ. D. miền trưởng thành .
Câu 10. Trong những giải pháp sau :
( 1 ) Phơi ải đất, cày sâu, bừa kĩ .
( 2 ) Tưới nước rất đầy đủ và bón phân hữu cơ cho đất .
( 3 ) Giảm bón phân vô cơ và hữu cơ cho đất .
( 4 ) Vun gốc và xới đất cho cây .
Có bao nhiêu giải pháp giúp cho bộ rễ cây tăng trưởng ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4 .
Câu 11. Điều không đúng với sự hấp thụ thụ động những ion khoáng ở rễ là những ion khoáng
A. hòa tan trong nước và vào rễ theo dòng nước .
B. hút bám trên mặt phẳng của keo đất và trên mặt phẳng rễ, trao đổi với nhau khi có sự tiếp xúc giữa rễ và dung dịch đất ( hút bám trao đổi ) .
C. thẩm thấu theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp .
D. khếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp .
Câu 12. Sự hấp thụ khoáng thụ động của tế bào không nhờ vào vào :
( 1 ) Hoạt động trao đổi chất. ( 2 ) Sự chênh lệch nồng độ ion .
( 3 ) Năng lượng. ( 4 ) Hoạt động thẩm thấu .
Có bao nhiêu đánh giá và nhận định đúng ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4 .
Câu 13. Cho những đặc thù sau :
( 1 ) Thành tế bào mỏng mảnh, không có lớp cutin → dễ thấm nước .
( 2 ) Không bào TT nhỏ → tạo áp suất thẩm thấu cao .
( 3 ) Không bào TT lớn → tạo áp suất thẩm thấu cao .
( 4 ) Có nhiều ti thể → hoạt động giải trí hô hấp mạnh → tạo áp suất thẩm thấu lớn .
Những đặc thù cấu trúc của lông hút tương thích với công dụng hút nước là :
A. ( 1 ), ( 3 ) và ( 4 ) B. ( 1 ), ( 2 ) và ( 3 )
C. ( 2 ), ( 3 ) và ( 4 ) D. ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) và ( 4 )
Câu 14. Các ion khoáng :
( 1 ) Khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp .
( 2 ) Hòa tan trong nước và vào rễ theo dòng nước .
( 3 ) Hút bám trên mặt phẳng những keo đất và trên mặt phẳng rễ, trao đổi với nhau khi có sự tiếp xúc rễ và dung dịch đất ( hút bám trao đổi ) .

(4) Được hấp thụ mang tính chọn lọc và ngược với građien nồng độ nên cần thiết phải tiêu tốn năng lượng.

Xem thêm: 10 năm 3 tháng 30 ngày – Wikipedia tiếng Việt

Những đặc thù của quy trình hấp thụ thụ động là :
A. ( 1 ), ( 2 ) và ( 3 ) B. ( 1 ), ( 3 ) và ( 4 ) C. ( 2 ), ( 3 ) và ( 4 ) D. ( 1 ), ( 2 ) và ( 4 )

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận