Sinh học 12 Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân – Học hỏi Net - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Di truyền liên kết với giới tính

1.1.1. NST giới tính và cơ chế tế bào học xác định giới tính bằng NST

a. NST giới tính

sinh-hoc-12-bai-12-di-truyen-lien-ket-voi-gioi-tinh-va-di-truyen-ngoai-nhan_60c1fcfeb24c5-6815979

– NST giới tính là loại NST có chứa gen quy định giới tính  và các gen khác

Bạn đang đọc: Sinh học 12 Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân – Học hỏi Net

– Mỗi NST giới tính có 2 đoạn :

 • Đoạn không tương đồng chứa các gen đặc trưng cho từng NST
 • Đoạn tương đồng chứa các lôcút gen giống nhau

b. Một số cơ chế tế bào học xác định giới tính bằng NST

+ Kiểu XX, XY

 • Con cái  XX, con đực XY: động vật có vú, ruồi giấm, người
 • Con cái XY, con đực XX : chim, bướm, cá, ếch nhái

+ Kiểu XX, XO :

 • Con cái XX, con đực XO: châu chấu, rệp, bọ xit
 • Con cái XO, con đực XX : bọ nhậy

sinh-hoc-12-bai-12-di-truyen-lien-ket-voi-gioi-tinh-va-di-truyen-ngoai-nhan_60c1fcff1eae2-2248643

1.1.2. Di truyền liên kết với giới tính

a. Gen trên NST X

– Phép lai thuận nghịch: là 2 phép lai trong đó có sự hoán đổi kiểu hình của cặp bố mẹ giữa lai thuận và lai nghịch. Mục đích để đánh giá sự ảnh hưởng của giới tính đến sự hình thành 1 tính trạng nào đó.
Ví dụ: lai thuận : bố mắt đỏ x mẹ mắt trắng; lai nghịch : bố mắt trắng x mẹ mắt đỏ

– Thí nghiệm :

sinh-hoc-12-bai-12-di-truyen-lien-ket-voi-gioi-tinh-va-di-truyen-ngoai-nhan_60c1fcff7228e-1558604

– Nhận xét

 • Kết quả phép lai thuận, nghịch là khác nhau
 • Có sự phân li không đồng đều ở 2 giới
 • Dựa vào phép lai thuận: mắt đỏ là tính trạng trội, mắt trắng là tính trạng lặn. Một gen quy định một tính trạng
 • Quy ước gen: A: mắt đỏ; a: mắt trắng

– Giải thích

 • Gen quy định tính trạng màu mắt chỉ có trên NST X mà không có alen tương ứng trên NST Y
 • Cá thể đực (XY) chỉ cần 1 gen lặn a nằm trên X đã biểu hiện ra kiểu hình mắt trắng
 • Cá thể cái (XX) cần 2 gen lặn a mới cho kiểu hình mắt trắng

– Cơ sở tế bào học

sinh-hoc-12-bai-12-di-truyen-lien-ket-voi-gioi-tinh-va-di-truyen-ngoai-nhan_60c1fcffa4f25-7670034

– Sơ đồ lai

 • Quy ước : A  mắt đỏ; a  mắt trắng
 •  Phép lai thuận
P. : Ruồi ♀ XAXA mắt đỏ x Ruồi ♂ XaY mắt trắng
GP : XA ( downarrow ) ½ Xa : ½Y
F1 : ½ XAXa : ½ XAY
( 100 % ruồi mắt đỏ )
♀ F1 x ♂ F1 : XAXa x XAY
GF1 : ½ XA : ½ Xa ( downarrow ) ½ XA : ½Y
F2 : ¼ XAXA : ¼ XAXa : ¼ XAY : ¼ XaY
50 % ruồi ♀ mắt đỏ ; 25 % ruồi ♂ mắt đỏ ; 25 % ruồi ♂ mắt trắng .
P. : Ruồi ♀ XaXa mắt trắng x Ruồi ♂ XAY mắt đỏ
GP : Xa ( downarrow ) ½ XA : ½Y
F1 : ½ XAXa : ½ XaY
( 50 % ruồi ♀ mắt đỏ : 50 % ruồi ♂ mắt trắng )
♀ F1 x ♂ F1 : XAXa x XaY
GF1 : ½ XA : ½ Xa ( downarrow ) ½ Xa : ½Y
F2 : ¼ XAXa : ¼ XaXa : ¼ XAY : ¼ XaY
25 % ruồi ♀ mắt đỏ ; 25 % ruồi ♀ mắt trắng : 25 % ♂ mắt đỏ ; 25 % ruồi ♂ mắt trắng .

– Kết luận
+ ​ Gen lao lý tính trạng chỉ có trên NST X mà không có trên Y nên thành viên đực chỉ cần có 1 alen lặn nằm trên X là đã bộc lộ thành kiểu hình
+ Gen trên NST X di truyền theo quy luật di truyền chéo

 • Gen trên X của bố truyền cho con gái, con trai nhận gen trên X từ mẹ
 • Tính trạng được biểu hiện không đều ở cả 2 giới

– Một số bệnh di truyền ở người do:

Xem thêm: Phân biệt 8 biện pháp tu từ đã học và cách ghi nhớ

+ Gen lặn trên NST X : mù màu, máu khó đông …
+ Gen trên NST Y

 • Tính trạng do gen nằm trên NST Y chỉ biểu hiện ở 1 giới
 • Di truyền thẳng (cha truyền cho con trai)
 • Ví dụ:

 sinh-hoc-12-bai-12-di-truyen-lien-ket-voi-gioi-tinh-va-di-truyen-ngoai-nhan_60c1fd00eee1c-6777142

– Nhận xét

 • ​NST X có những gen mà trên Y không có hoặc trên Y có những gen mà trên X không có
 • Gen ở đoạn không tương đồng trên NST Y thì tính trạng do gen này quy định chỉ được biểu hiện ở 1 giới
 • Gen nằm trên NST Y di truyền thẳng

– Ý nghĩa của hiện tượng kỳ lạ di truyền liên kết với giới tính : ​ ​ Dựa vào tính trạng liên kết với giới tính để sớm phân biệt đực, cái và kiểm soát và điều chỉnh tỉ lệ đực, cái tuỳ thuộc vào tiềm năng sản xuất

1.2. Di truyền ngoài nhân

– Ở tế bào nhân thực không chỉ có những gen nằm trên NST trong nhân tế bào mà còn có những gen nằm trong ti thể và lục lạp ngoài tế bào chất
– Do khối tế bào chất ở giao tử cái lớn gấp nhiều lần ở giao tử đực, sau khi thụ tinh hợp tử lại tăng trưởng trong trứng. Nên hệ gen ngoài tế bào chất ở khung hình con có được trọn vẹn là di truyền từ mẹ
– Thí nghiệm :

 • Lai thuận: P: (cái) Xanh lục x (đực) Lục nhạt → F1: 100% Xanh lục
 • Lai nghịch: P: (cái) Lục nhạt x (đực) Xanh lục → F1: 100% Lục nhạt

– Nhận xét : Cả 2 phép lai thuận và nghịch đều thu được F1 luôn có KH giống cha mẹ
– Giải thích : Khi thụ tinh, giao tử đực chỉ truyền nhân mà không truyền TBC cho trứng, do vậy những gen nằm trong TBC ( trong ty thể hoặc lục lạp ) chỉ được mẹ truyền cho qua TBC của trứng

sinh-hoc-12-bai-12-di-truyen-lien-ket-voi-gioi-tinh-va-di-truyen-ngoai-nhan_60c1fd0166901-4608087

– Kết luận

 • Tế bào chất có vai trò nhất định trong sự di truyền các tính trạng từ thế hệ trước đến thế hệ sau
 • Tính trạng di truyền ngoài nhân di truyền theo dòng mẹ (không tuân theo quy luật di truyền)

2. Bài tập minh họa

2.1. Phương pháp giải bài tập về di truyền liên kết với giới tính

Bước 1: Qui ước gen 

– Bước 2: Xét từng cặp tính trạng 

+ 3/1 → Kiểu gen : XAXa x XAY
+ 1/1 → Kiểu gen :

 • XAXa x XaY  (tính trạng lặn xuất hiện ở 2 giới)
 • XaXa x XAY  (tính trạng lặn xuất hiện ở cá thể XY)

Bước 3: Xét cả 2 cặp tính trạng ở đời sau xuất hiện tỉ lệ khác thường

Bước 4: Xác định kiểu gen của P hoặc F1 và tính tần số hoán vị gen

 • Xác định kiểu gen của ♀(P) dựa vào ♂ (F1) 
 • Xác định kiểu gen của ♂(P) dựa vào ♀ (F1)
 • Tần số hoán vị gen bằng tổng  % của các cá thể chiếm tỉ lệ thấp 

Bước 5: Viết sơ đồ lai 

2.2. Dạng 1: Bài toán thuận: Biết KH P, gen liên kết trên NST- GT → xác định kết quả phép lai

Phép lai giữa một chim hoàng yến ♂ màu vàng với một chim ♀ màu xanh sinh ra toàn bộ chim ♂ có màu xanh và toàn bộ chim ♀ có màu vàng. Hãy lý giải những hiệu quả này ?

Hướng dẫn giải

– Màu sắc lông là tính trạng liên kết với giới tính và giới ♂ là giới đồng giao tử. Chúng ta thấy có sự độc lạ về kiểu hình giữa giới ♂ và giới ♀ cho thấy có sự liên kết với giới tính. Vì toàn bộ những thành viên của mỗi giới giống nhau về kiểu hình nên cha mẹ không hề là dị hợp tử. Ta lập phép lai theo cách thường thì ( A : xanh ; a : vàng ) :
XAXA ( xanh ) x XaY ( vàng ) → XAXa, XAY ( toàn bộ xanh )
– Trong trường hợp này thì cả chim trống và chim mái đều có màu xanh, vì chim ♀ con là XAXa và chim ♂ con là XAY. Kết quả này không tương thích với tác dụng thực tiễn. Do vậy, hoàn toàn có thể có sai lầm đáng tiếc khi tất cả chúng ta đã cho rằng giới ♀ là giới đồng giao tử. Vì giới ♂ là giới đồng giao tử nên phép lai giờ đây sẽ là :
ZAW ( ♀ xanh ) x ZaZa ( ♂ vàng ) → ZaW ( ♀ vàng ) : ZAZA ( ♂ xanh )

2.3. Dạng 2: Bài toán nghịch: Biết KH P, gen liên kết trên NST-GT và kết quả phép lai → XĐ KG P

Câu 1: Ở 1 giống gà, các gen xác định lông trắng và lông sọc vằn nằm trên NST X. Tính trạng sọc vằn là trội so với tính trạng lông trắng. Tại 1 trại gà khi lai gà mái trắng với gà trống sọc vằn thu đc đời con bộ lông sọc vằn ở cả gà mái và gà trống. Sau đó, người ta lai những cá thể thu được từ phép lai trên với nhau và thu được 594 gà trống sọc vằn 607 gà mái trắng và sọc vằn. Xác định KG bố mẹ và con cái thế hệ thứ 1 và 2?

Hướng dẫn giải

– Quy ước :

 • A sọc vằn > a lông trắng.Gà trống có KG XX, gà mái có KG XY
 • Gà trống sọc vằn có KG XAXA hoặc XAXa
 • Gà mái lông trắng có KG XaY
 • F1 thu đc toàn bộ gà có lông sọc vằn → Ptc

P: XAXA x XaY

G: XA               Xa, Y

F1: XAXa : XAY

F1 x F1: XAXa x XAY

GF1: XA, Xa                XA, Y

F2: XAXA : XAXa : XaY : XAY

Câu 2: Một thí nghiệm lai giữa ruồi giấm cái thân xám, mắt đỏ với ruồi giấm đực thân đen, mắt trắng thu được toàn bộ ruồi F1 thân xám, mắt đỏ. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2 phân li theo tỉ lệ:

– Ruồi cái : 75 % thân xám, mắt đỏ : 25 % thân đen, mắt đỏ
– Ruồi đực : 37,5 % thân xám, mắt đỏ : 37,5 % thân xám, mắt trắng : 12,5 % thân đen, mắt đỏ : 12,5 % thân đen, mắt trắng
Biện luận để xác lập quy luật di truyền chi phối những tính trạng trên. Viết kiểu gen của F1. Biết rằng mỗi gen lao lý một tính trạng ?

Hướng dẫn giải

– Xét tính trạng sắc tố thân : Biểu hiện ở đực và cái như nhau ⇒ gen pháp luật tính trạng nằm trên NST thường .
+ Mặt khác ở F2 : thân xám : thân đen = 3/4 : 1/4 ⇒ tuân theo quy luật phân li, trội trọn vẹn .
+ Quy ước alen A : xám ; alen a : đen

 • Xét tính trạng màu mắt : Ở F2 : mắt đỏ : mắt trắng = 3 : 1, tính trạng mắt trắng chỉ có ở giới đực ⇒ tính trạng màu mắt do gen pháp luật nằm trên NST giới tính X ⇒ tuân theo quy luật di truyền liên kết với giới tính ( trội trọn vẹn ) ⇒ tỉ lệ phân li ở F2 : 1/2 ♀ mắt đỏ : 1/4 ♂ mắt đỏ : 1/4 ♂ mắt trắng

+ Quy ước alen B : mắt đỏ ; alen b : mắt trắng

 • Kiểu gen của F1 là: AaXBXb; AaXBY
 • Xét tỉ lệ phân li của tính trạng màu sắc thân và tính trạng màu mắt ở F2: (3/4 thân xám: 1/4 thân đen)(1/2 ♀ mắt đỏ: 1/4 ♂ mắt đỏ: 1/4 đực mắt trắng) phù hợp với kết quả thí nghiệm ⇒ hai tính trạng này di truyền tuân theo quy luật phân li độc lập

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1: Kết quả thí nghiệm trên khác gì với kết quả thí nghiệm lai thuận nghịch của Menđen?

Câu 2: Từ thí nghiệm di truyền theo dòng mẹ ta có thể rút ra nhận xét gì?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Phương pháp lai nào giúp xác định một gen nằm trên NST thường hay NST giới tính?

A. Phân tích hiệu quả lai nhờ thống kê Phần Trăm
B. Hoán đổi vị trí của những thành viên bô mẹ trong những thí nghiệm lai
C. Lai nghiên cứu và phân tích
D. Lai trở lại đời con với những thành viên thế hệ cha mẹ

Câu 2: Dấu hiệu đặc trưng để nhận biết gen di truyền trên NST giới tính Y là

A. không phân biệt được gen trội hay gen lặn
B. luôn di truyền theo dòng bố
C. chỉ bộc lộ ở con đực
D. được di truyền ở giới dị giao tử

Câu 3: Phát biểu nào sau đây chưa đúng?

A. Plasmit ở vi trùng chứa gen ngoài NST
B. Đột biến gen hoàn toàn có thể xảy ra ở cả gen trong nhân và gen trong tế bào chất
C. Di truyền qua NST do gen trong nhân lao lý
D. Gen trong tế bào chất có vai trò chính trong sự di truyền

Câu 4: Một ruồi giấm cái mắt đỏ mang một gen lặn mắt trắng nằm trên NST X giao phối với một ruồi giấm đực mắt đỏ sẽ cho ra F1 như thế nào?

A. 50 % ruồi cái mắt trắng

B. 75% ruồi mắt đỏ, 25% ruồi mắt trắng ở cả đực và cái

Xem thêm: Phân biệt 8 biện pháp tu từ đã học và cách ghi nhớ

C. 100 % ruồi đực mắt trắng
D. 50 % ruồi đực mắt trắng

4. Kết luận

Sau khi học xong bài này những em cần vấn đáp được những câu hỏi sau :

 • Trình bày được các thí nghiệm và cơ sở tế bào học của di truyền liên kết với giới tính
 • Nêu được ý nghĩa của di truyền liên kết với giới tính
 • Trình bày được đặc điểm của di truyền ngoài NST (di truyền ở ti thể và lục lạp)
 • Nêu được cơ chế xác định giới tính bằng NST
 • Giải thích được nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về cách thức di truyền của gen trên NST thường và NST giới tính

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận