Sinh học 10 Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

A. Lý thuyết

1. Quá trình tổng hợp

– Vi sinh vật có thời gian phân đôi ngắn nên quá trình hấp thu, chuyển hoá, tổng hợp các chất của tế bào diễn ra rất nhanh.
– Vi sinh vật có khả năng tự tổng hợp các thành phần tế bào của chính mình như: prôtêin, polisaccarit, lipit và axít nucleic … từ các hợp chất đơn giản hấp thụ từ môi trường.

+ Tổng hợp protein: aa (liên kết peptit) → chuỗi polipeptit → protein
+ Tổng hợp polysaccarit:

Bạn đang đọc: Sinh học 10 Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

 • VK và tảo : cần hợp chất khởi đầu ADP-glucozơ được tạo thành từ glucozơ-1-P .
 • Phương trình : ( Glucozơ ) n + ADP-glucozơ → ( Glucozơ ) n + 1 + ADP .

+ Tổng hợp lipit: Glyxeron + các axit béo → lipit
+ Tổng hợp axit nucleic:

 • Bazơ nitơ
 • Đường 5C → nucleotit → axit nucleic
 • H3PO4

– ​ Ứng dụng :

 • Sản xuất những aa quý : axit glutamic, lysin …
 • Sản xuất những protein đơn bào giàu dinh dưỡng
 • Sản xuất kháng sinh
 • Sản xuất thức ăn chăn nuôi

2. Quá trình phân giải

a. Phân giải prôtêin và ứng dụng

– Quá trình phân giải các prôtêin phức tạp thành các axit amin diễn ra bên ngoài tế bào nhờ vsv tiết prôtêaza ra môi trường. Các axit amin này được vsv hấp thu và phân giả đểtạo thành năng lượng cho hoạt động sống của tế bào.
+ Ứng dụng: phân giải prôtêin của cá và đậu tương để làm nước mắm, nước chấm …

b. Phân giải polisccharit và ứng dụng

+ Lên men êtilic: Tinh bột Nấm (đường hoá) Glucôzơ Nấm men rượu Êtanol + CO2
+ Ứng dụng: sản xuất rượu, bia, làm nở bột mì
+ Lên men lactic:

 • Tinh bột Vi khuẩn lactic đồng hình Axit lactic
 • Tinh bột Vi khuẩn lactic dị hình Axit lactic + CO2 + Êtanol + Axit axêtic …

+ Ứng dụng : làm sữa chua, muối chua, ủ chua những loại rau quả, thức ăn gia súcc. Phân giải xenlulôzơ- Vi sinh vât có năng lực tiết ra hệ enzim phân giải xenlulôzơ để phân giải xác thực vật làm cho đất giàu dinh dưỡng và tránh ô nhiễm thiên nhiên và môi trường .

hinh2023_120vi20sinh20vat20phan20giai20chat20huu20co20tren20thuc20an-4527380

Hình 23.1 Vi sinh vật phân giải chất hữu cơ trên thực phẩm

3. Mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải

– Tổng hợp và phân giải là 2 quá trình ngược chiều nhau, nhưng thống nhất trong hoạt động sống của tế bào.
– Con người đã sử dụng mặt có lợi và hạn chế mặt có hại của quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật → phục vụ cho đời sống và bảo vệ môi trường.

B. TRẢ LỜI CÂU HỎI SGK

Câu 1 trang 94 SGK Sinh học 10: Vi khuẩn lam tổng hợp protein của mình từ nguồn cacbon và nito ở đâu? Kiểu dinh dưỡng của chúng là gì?

Lời giải 

Xem thêm: Hiện tượng quang phát quang là gì? lân quang, huỳnh quang

Vi khuẩn lam tổng hợp protein cho mình bằng sử dụng nguồn cacbon do quá trình quang tự dưỡng, sử dụng diệp lục a là chính. Nguồn nito là nitrogenaza cố định và thắt chặt nito phân tử diễn ra chủ trong tế bào dị hình .

Câu 2 trang 94 SGK Sinh học 10: 

Điền sự sai khác của hai quá trình lên men vào bảng sau :

Đặc điểm Lên men lactic Lên men rượu
Loại vi sinh vật
Sản phẩm
Nhận biếtLời giải

Đặc điểm Lên men lactic Lên men rượu
Loại vi sinh vật Vi khuẩn lactic đồng hình hoặc dị hình Nấm men rượu, ngoài những hoàn toàn có thể có một số ít nấm mốc và vi trùng .
Sản phẩm – Lên men đồng hình : phần nhiều chỉ có axit lactic .- Lên men dị hình : axit lactic CO2, êtilic và axit hữu cơ khác . – Nấm men : rượi êtilic CO2- Vi khuẩn, nấm mốc : rượu, CO2, những chất hữu cơ khác .
Nhận biết Có mùi chua Có mùi rượu

Câu 3 trang 94 SGK Sinh học 10: Tại sao khi để quả vải chín 3-4 ngày có mùi chua.

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


Lời giải

Để quả vải chín 3-4 ngày sẽ có vị chua vì dịch quả vải chứa rất nhiều đường. Ở vỏ quả nấm men xâm nhập vào trong quả và xảy ra quá trình lên men, chúng chuyển hóa đường thành rượu và từ rượu thành axit ( có mùi chua ) .46aa967637e21e2a7f7bbef5196a663c-9270476

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận