Sau good là gì - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Giới thiệu cơ bản về vị trí của các từ loại trong câu

Sau good là gì

Thông báo:Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Giới thiệu:

Sau good là gì

Để viết được một câu, ta cần biết vị trí của các từ loại trong câu, ví dụ: tính từ đi trước hay sau danh từ, động từ đứng ở đâu trong câu.

Bạn đang đọc: Sau good là gì

Bài viết này sẽ ra mắt vị trí cơ bản những từ loại trong câu nhằm mục đích giúp những bạn hoàn toàn có thể viết câu và cho dạng đúng của từ loại trong câu .

Vị trí:

A. Danh từ:

Đứng sau tính từ :A new watch ; a good book .Sau a / an / the / some / any / no / this / that / these / those và sau những tính từ chiếm hữu .Thes e chairs, his house, my friend .Đứng trước động từ khi ở vị trí chủ ngữ, sau động từ khi ở vị trí tân ngữ .The little girl is singing a tuy nhiên. ( Cô bé đang hát ) .Sau giới từ :We went to school in the morning. ( Sáng nay chúng tôi đã lên trường ) .Đứng trước tính từ .Xem thêm bài viết tại : Noun + tính từ ( tính từ đi sau danh từ )

B. Tính từ:

Trước danh từ :Beautiful flowers, urgly girl .Sau ” Tobe ” và động từ nối Linking verb .Thes e oranges taste sweet. ( Những trái cam này ngọt ) .

Phân biệt các loạivisa du lịch tại Úcđể biết thời hạn hiệu lực của visa.

Các động từ dùng với tính từ gọi là động từ tình thái ( tức động từ chỉ trạng thái, tình cảm ), động từ tình thái đi với tính từ vì những động từ này đều thuộc về những giác quan, cảm xúc của con người, dễ bị mất đi .Look : trông có vẻ như ( giác quan thị giác ) .Feel : cảm thấy ( nhận thức )Grow / become / turn : trở nên ( nhận thức )Seem : có vẻ như ( cảm xúc ) .Appear : có vẻ như .Sound : nghe có vẻ như .Remain / stay : vẫn cứ .She looks beautiful in white. ( Nhìn cô ấy thật đẹp trong màu trắng ) .

Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

Đây là cảm hứng của bạn, cảm hứng dễ bị biến hóa theo thời hạn .

C. Động từ:

Đứng sau chủ ngữ :She worked hard. ( Mẹ tôi thao tác khó khăn vất vả ) .Sau trạng từ chỉ tần suất ( Adverb of Frequency ) nếu là động từ thường .Các trạng từ chỉ tần suất thường gặp :Always : luôn luônUsually : thường thườngOften : thườngSometimes : Đôi khiSeldom : Hiếm khiNever : Không khi nàoHe usually goes to school in the afternoon. ( Anh ấy thường đi học vào buổi chiều ) .Nếu là động từ ” Tobe “, trạng từ sẽ đi sau động từ ” Tobe ” .It’s usually hot in summer. ( Mùa hè trời thường nóng ) .

D. Trạng từ:

Trạng từ chỉ thể cách ( Adverb of manner )Đứng sau động từ thường, nếu động từ có tân ngữ thì đứng sau tân ngữ .She drivescarefully. ( Cô ấy lái xe cẩn trọng ) .V + A.of MShe drives her car carefully .V + O + A of MĐứng trước tính từ, quá khứ phân từ và phó từ khác .It is very amusing story. ( Đó là một câu truyện đáng kinh ngạc ) .Adv / AdjHe ran very fast. ( Anh ấy chạy rất nhanh ) .Adv / Adv

She was warmly welcomed.(Cô ấy được chào đón nồng nhiệt).

Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

Adv Past participle

Vị trí của các từ loại trong câu được biên soạn bởi trường Anh ngữ SaiGon Vina

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận