Sau can là gì ? – Thienmaonline - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Bạn đã khi nào vướng mắc khi nào dùng “ Could you open the door ? ” hay “ Can you open the door ? ” Can và Could khác nhau gì ? Chúng thuộc loại từ gì trong câu ?

Ở ví dụ trên, “can và could” được gọi là động từ khiếm khuyết hay động từ khuyết thiếu. Trong quá trình học tiếng Anh, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều trường hợp sử dụng động từ khiếm khuyết như vậy. Hãy cùng trung tâm Anh ngữ thienmaonline.vn English UK Vietnam tìm hiểu.

Đang xem : Sau can là gì

Động từ khiếm khuyết (Modal verbs) là động từ nhưng lại không chỉ hành động mà nó chỉ giúp bổ nghĩa cho động từ chính.

Bạn đang đọc: Sau can là gì ? – Thienmaonline

dong-tu-khiem-khuyet-model-verb-compressed-2404267

1.Tại sao lại gọi là động từ khiếm khuyết?

– Động từ không cần chia ở ngôi thứ 3 số ít: I can, She can, He can

Không có hình thức nguyên thể hay phân từ hai giống như các động từ thường khác

Động từ chính đứng đằng sau không chia, ở dạng nguyên thể (có hoặc không có “to” )

Không cần trợ động từ trong câu hỏi, câu phủ định, câu hỏi đuôi…

2. Các động từ khiếm khuyết hay gặp:

Modal Verbs

Chức năng

Ví dụ

Chú ý

Can Diễn tả năng lực hiện tại hoặc tương lai là một người hoàn toàn có thể làm được gì, hoặc một vấn đề hoàn toàn có thể xảy ra You can speak Spainish .
It can rain .
– Can và Could còn được dùng trong câu hỏi đề xuất, xin phép, nhu yếu. Ví dụ : Could you please wait a moment ?
Can I ask you a question ?
– Có thể dùng “ be able to ” thay cho “ can hoặc could ”
Could ( quá khứ của “ Can ” ) Diễn tả năng lực xảy ra trong quá khứ My brother could speak English when he was five .
Must Diễn đạt sự thiết yếu, bắt buộc ở hiện tại hoặc tương lai
Đưa ra lời khuyên hoặc suy luận mang tính chắc như đinh, nhu yếu được nhấn mạnh vấn đề
You must get up earily in the morning .
You must be hungry after work hard .
You must be here before 8 a. m
Mustn’t – chỉ sự không cho
Have to Diễn tả sự thiết yếu phải làm gì nhưng là do khách quan ( nội quy, pháp luật … ) I have to stop smoking. My doctor said that . Don’t have to = Don’t need to ( chỉ sự không thiết yếu )
May Diễn tả điều gì hoàn toàn có thể xảy ra ở hiện tại

May I call her?

Xem thêm: Anh Bạn Thiên Thần – Angel Buddy Full Tiếng Việt Bản Đẹp | Truyện Mới

– May và might dùng để xin phép. Nhưng might ít được dùng trong văn nói, hầu hết trong câu gián tiếp :
May I turn on TV ?
I wonder if he might go there alone .
Xem thêm : Trừu Tượng Là Gì – Nghĩa Của Từ Trừu Tượng
– Might được dùng không phải là quá khứ của May
Where is John ? I don’t know. He may / might go out with his friends .
Might ( quá khứ của “ May ” ) Diễn tả điều gì hoàn toàn có thể xảy ra ở quá khứ She might not be his house .
Will Diễn đạt, Dự kiến vấn đề xảy ra trong tương lai
Đưa ra một quyết định hành động tại thời gian nói
Tomorrow will be sunny .
Did you buy sugar ? Oh, sorry. I’ll go now .
Dùng Will hay Would trong câu đề xuất, nhu yếu, lời mời
Will you have a cup of coffee ?
Would you like a cake ?
Would Diễn tả một giả định xảy ra hoặc Dự kiến vấn đề hoàn toàn có thể xảy ra trong quá khứ She was a child. She would be upset when hear this bad news .
Shall Dùng để xin quan điểm, lời khuyên. “ Will ” được sử dụng nhiều hơn Where shall we eat tonight ?
Should Chỉ sự bắt buộc hay bổn phận nhưng ở mức độ nhẹ hơn “ Must ”
Đưa ra lời khuyên, quan điểm
Dùng để suy đoán
You should send this report by 8 th September .
You should call her .
She worked hard, she should get the best result .
Xem thêm : Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Anh Là Gì, Xu Hướng Công Việc Hót
Ought to Chỉ sự bắt buộc. Mạnh hơn “ Should ” nhưng chưa bằng “ Must ”

You ought not to eat candy at night.

Xem thêm: 10 năm 3 tháng 30 ngày – Wikipedia tiếng Việt

Mức độ lịch sự trong câu yêu cầu khi dùng các động từ khiếm khuyết (được xếp từ cao tới thấp):

May I- Could/Would you (please)- Will you- Can I

Đối với các bạn luyện thi IELTS hay TOEFL, các bạn nên học cách sử dụng những động từ khiếm khuyết thành thạo để làm bài writing thật tốt.Để tham khảocác khóa họcvà biết thêm chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi:

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận