Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 2: Hàm Số Bậc Nhất - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Sách giải toán 9 Bài 2 : Hàm số bậc nhất giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 9 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hài hòa và hợp lý và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác :

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 2 trang 46: Hãy điền vào chỗ trống (…) cho đúng

Bạn đang đọc: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 2: Hàm Số Bậc Nhất

Sau 1 giờ, xe hơi đi được : …
Sau t giờ, xe hơi đi được : …
Sau t giờ, xe hơi cách TT TP. Hà Nội là : s = …

Lời giải

Sau 1 giờ, xe hơi đi được : 50 ( km )
Sau t giờ, xe hơi đi được : 50. t ( km )
Sau t giờ, xe hơi cách TT TP.HN là : s = 50. t – 8 ( km )

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 2 trang 47: Tính các giá trị tương ứng của s khi cho t lần lượt lấy các giá trị 1 giờ; 2 giờ; 3 giờ; 4 giờ; … rồi giải thích tại sao s là hàm số của t ?

Lời giải

Với t = 1, ta có s = 50. t – 8 = 50.1 – 8 = 42 ( km )
Với t = 2, ta có s = 50. t – 8 = 50.2 – 8 = 92 ( km )
Với t = 3, ta có s = 50. t – 8 = 50.3 – 8 = 142 ( km )
Với t = 4, ta có s = 50. t – 8 = 50.4 – 8 = 92 ( km )
… … .
s là hàm số của t vì đại lượng s phụ thuộc vào vào đại lượng biến hóa t và với mỗi giá trị của t ta chỉ xác lập được một giá trị tương ứng của s .

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 2 trang 47: Cho hàm số bậc nhất y = f(x) = 3x + 1.

Cho x hai giá trị bất kỳ x1, x2, sao cho x1 Lời giải

Do x1 Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 2 trang 47: Cho ví dụ về hàm số bậc nhất trong các trường hợp sau:

a ) Hàm số đồng biến ;
b ) Hàm số nghịch biến .

Lời giải

a ) Hàm số đồng biến là y = 2 x + 5
b ) Hàm số nghịch biến là y = – 0,5 x + 3

Bài 8 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất? Hãy xác định các các hệ số a, b của chúng và xét xem hàm số bậc nhất này đồng biến hay nghịch biến?

a ) y = 1 – 5 x ; b ) y = – 0,5 x
c ) y = √ 2 ( x – 1 ) + √ 3 ; d ) y = 2×2 + 3

Lời giải:

a ) y = 1 – 5 x là hàm số bậc nhất có a = – 5, b = 1, nghịch biến vì a = – 5 0
d ) y = 2×2 + 3 không phải là hàm số bậc nhất ( vì số mũ của x là 2 )

Bài 9 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): Cho hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3. Tìm các giá trị của m để hàm số:

a ) Đồng biến
b ) Nghịch biến

Lời giải:

(Lưu ý:

Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

Hàm số y = ax + b đồng biến khi a > 0 và nghịch biến khi a

a ) y = ( m – 2 ) x + 3 đồng biến khi m – 2 > 0 ⇔ m > 2
Vậy với m > 2 thì hàm số đồng biến .
b ) y = ( m – 2 ) x + 3 nghịch biến khi m – 2 Bài 10 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt mỗi kích thước của nó đi x (cm) được hình chữ nhật mới có chu vi là y (cm). Hãy lập công thức tính y theo x.

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 10 Trang 48 Sgk Toan 9 Tap 1

– Gọi hình chữ nhật bắt đầu ABCD có size AB = 30 cm ; BC = 20 cm .
– Sau khi bớt những size của hình chữ nhật đi x ( cm ), ta có hình chữ nhật mới là A’B ’ C’D ’ có :
A’B ’ = 30 – x
B’C ’ = 20 – x
Gọi y là chu vi của hình chữ nhật A’B ’ C’D ’, ta có :
y = 2 [ ( 30 – x ) + ( 20 – x ) ] => y = 2 ( 50 – 2 x )
=> y = – 4 x + 100 ( cm )

Bài 11 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): Hãy biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ: A(-3; 0), B(-1; 1), C(0; 3), D(1; 1), E(3; 0), F(1; -1), G(0; 3), H(-1; -1).

Lời giải:

Biểu diễn những điểm trên mặt phẳng tọa độ :

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 11 Trang 48 Sgk Toan 9 Tap 1

Bài 12 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): Cho hai hàm số bậc nhất y = ax + 3. Tìm hệ số a, biết rằng khi x = 1 thì y = 2,5.

Lời giải:

Thay x = 1, y = 2,5 vào y = ax + 3 ta được :
2,5 = a. 1 + 3
=> a = 2,5 – 3 = – 0,5

Vậy a = -0,5

Bài 13 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất?

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 13 Trang 48 Sgk Toan 9 Tap 1

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 13 Trang 48 Sgk Toan 9 Tap 1 1

Bài 14 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): Hàm số bậc nhất y = (1 – √5)x – 1.

a ) Hàm số trên là đồng biến hay nghịch biến trên R ? Vì sao ?
b ) Tính giá trị của y khi x = 1 + √ 5 .
c ) Tính giá trị của x khi y = √ 5

Lời giải:

a ) Ta có a = 1 – √ 5 √ 5 + 1 = ( 1 – √ 5 ) x

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 14 Trang 48 Sgk Toan 9 Tap 1 1

Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

( hoặc trục căn thức ở mẫu như dưới đây :

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 14 Trang 48 Sgk Toan 9 Tap 1

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận