Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 3: Tính Chất Đường Phân Giác Của Tam Giác – Luyện Tập (trang 68) - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 Bài 3 : Tính chất đường phân giác của tam giác – Luyện tập ( trang 88 ) giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hài hòa và hợp lý và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác :

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 3 trang 65: Vẽ tam giác ABC, biết:

AB = 3cm; AC = 6cm; ∠A = 100o.

Bạn đang đọc: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 3: Tính Chất Đường Phân Giác Của Tam Giác – Luyện Tập (trang 68)

Dựng đường phân giác AD của góc A (bằng compa, thước thẳng), đo độ dài các đoạn thẳng DB, DC rồi so sánh các tỉ số Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 2 Bai 3 Trang 65 1 (h.20).

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 2 Bai 3 Trang 65 2

Lời giải

BD ≈ 2 cm ; DC ≈ 4 cm

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 2 Bai 3 Trang 65 3

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 3 trang 67: Xem hình 23a.

a ) Tính x / y .
b ) Tính x khi y = 5 .

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 2 Bai 3 Trang 67 1

Lời giải

a ) Dựa vào đặc thù đường phân giác của tam giác, ta có

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 2 Bai 3 Trang 67 2

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 3 trang 67: Tính x trong hình 23b.

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 2 Bai 3 Trang 67 3

Lời giải

Dựa vào đặc thù đường phân giác của tam giác, ta có

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 2 Bai 3 Trang 67 4

Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài 15 (trang 67 SGK Toán 8 tập 2): Tính x trong hình 24 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.

Giải bài 15 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Bai 15 Trang 67 Sgk Toan 8 Tap 2 1
Giải bài 15 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Bai 15 Trang 67 Sgk Toan 8 Tap 2 2

Hình 24

Lời giải:

Áp dụng đặc thù đường phân giác trong những tam giác ta có :
a ) ΔABC có AD là đường phân giác

Giải bài 15 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Bai 15 Trang 67 Sgk Toan 8 Tap 2 5
b ) ΔPMN có PQ là phân giác

Giải bài 15 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Bai 15 Trang 67 Sgk Toan 8 Tap 2 6

⇒ 8,7. ( 12,5 – x ) = x. 6,2
⇒ 108,75 – 8,7. x = 6,2. x
⇒ 14,9. x = 108,75
⇒ x ≈ 7,3 .

Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài 16 (trang 67 SGK Toán 8 tập 2): Tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = m, AC = n và AD là đường phân giác. Chứng minh rằng tỉ số diện tích của tam giác ABD và diện tích của tam giác ACD bằng m/n.

Lời giải:

Giải bài 16 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Bai 16 Trang 67 Sgk Toan 8 Tap 2 1

Kẻ AH là đường cao của tam giác ABC
Ta có :

Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

Giải bài 16 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Bai 16 Trang 67 Sgk Toan 8 Tap 2 2
Vậy tỉ số diện tích quy hoạnh của tam giác ABD và tam giác ACD bằng m / n .

Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài 17 (trang 68 SGK Toán 8 tập 2): Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Tia phân giác của góc AMB cắt cạnh AB ở D, tia phân giác của góc AMC cắt cạnh AC ở E. Chứng minh rằng DE // BC (h.25).

Giải bài 17 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Bai 17 Trang 68 Sgk Toan 8 Tap 2

Hình 25

Lời giải:

Giải bài 17 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Bai 17 Trang 68 Toan 8 Tap 2

Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Luyện tập (trang 68 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 18 (trang 68 SGK Toán 8 tập 2): Tam giác ABC có AB = 5cm, AC = 6cm và BC = 7cm. Tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại E. Tính các đoạn EB, EC.

Lời giải:

Giải bài 18 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Bai 18 Trang 68 Sgk Toan 8 Tap 2 1
Giải bài 18 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Bai 18 Trang 68 Toan 8 Tap 2

Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Luyện tập (trang 68 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 19 (trang 68 SGK Toán 8 tập 2): Cho hình thang ABCD (AB // CD).

Đường thẳng a song song với DC, cắt những cạnh AD và BC theo thứ tự tại E và F. Chứng minh rằng :

Giải bài 19 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Bai 19 Trang 68 Sgk Toan 8 Tap 2 2

Lời giải:

Giải bài 19 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Bai 19 Trang 68 Sgk Toan 8 Tap 2 3
Giải bài 19 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Bai 19 Trang 68 Sgk Toan 8 Tap 2 4

Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Luyện tập (trang 68 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 20 (trang 68 SGK Toán 8 tập 2): Cho hình thang ABCD (AB // CD). Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Đường thẳng a qua O và song song với đáy của hình thang cắt các cạnh AD, BC theo thứ tự tại E và F (h.26).

Chứng minh rằng OE = OF

Giải bài 20 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Bai 20 Trang 68 Sgk Toan 8 Tap 2

Lời giải:

Giải bài 20 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Bai 20 Trang 68 Sgk Toan 8 Tap 2 1

Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Luyện tập (trang 68 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 21 (trang 68 SGK Toán 8 tập 2): a) Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM và đường phân giác trong AD. Tính diện tích tam giác ADM, biết AB = m, AC = n (n > m) và diện tích tam giác ABC là S.

b ) Khi cho n = 7 cm, m = 3 cm, hỏi rằng diện tích quy hoạnh tam giác ADM chiếm bao nhiêu Xác Suất diện tích quy hoạnh tam giác ABC ?

Lời giải:

Giải bài 21 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Bai 21 Trang 68 Sgk Toan 8 Tap 2 1

a) Ta có: Giải bài 21 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Bai 21 Trang 68 Sgk Toan 8 Tap 2 2 (do hai tam giác có chung chiều cao từ đỉnh A)

ΔABC có AD là phân giác

Giải bài 21 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Bai 21 Trang 68 Sgk Toan 8 Tap 2 3
Giải bài 21 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Bai 21 Trang 68 Sgk Toan 8 Tap 2 4

b ) Với n = 7 ; m = 3, thay vào hiệu quả phần a ta có :

Giải bài 21 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Bai 21 Trang 68 Sgk Toan 8 Tap 2 5

Vậy diện tích quy hoạnh tam giác ADM chiếm 20 % diện tích quy hoạnh tam giác ABC.

Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Luyện tập (trang 68 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 22 (trang 68 SGK Toán 8 tập 2): Đố: Hình 27 cho biết có 6 góc bằng nhau:

Giải bài 22 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Bai 22 Trang 68 Sgk Toan 8 Tap 2

Hình 27

Kích thước các đoạn thẳng đã được ghi trên hình. Hãy thiết lập những giá trị từ các kích thước đã cho.

Xem thêm: Bài tập hỗn hợp este – Học Hóa Online

Lời giải:

Giải bài 22 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Bai 22 Trang 68 Toan 8 Tap 2
Giải bài 22 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Bai 22 Trang 68 Toan 8 Tap 2 1

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận