Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 10: Đường Thẳng Song Song Với Một Đường Thẳng Cho Trước - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 Bài 10 : Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hài hòa và hợp lý và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác :

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 10 trang 100: Cho hai đường thẳng song song a và b (h.93).

Gọi A và B là hai điểm bất kì thuộc đường thẳng a, AH và BK là các đường vuông góc kẻ từ A và B đến đường thẳng b. Gọi độ dài AH là h. Tính độ dài BK theo h.

Bạn đang đọc: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 10: Đường Thẳng Song Song Với Một Đường Thẳng Cho Trước

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 10 Trang 100

Lời giải

AH / / BK ( cùng ⊥ b ) và AB / / HK ⇒ tứ giác ABKH là hình bình hành
⇒ AH = BK = h

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 10 trang 101: Cho đường thẳng b. Gọi a và a’ là hai đường thẳng song song với đường thẳng b và cùng cách đường thẳng b một khoảng bằng h (h.94), (I) và (II) là các nửa mặt phẳng bờ b. Gọi M, M’ là các điểm cách đường thẳng b một khoảng bằng h, trong đó M thuộc nửa mặt phẳng (I), M’ thuộc nửa mặt phẳng (II). Chứng minh rằng M ∈ a, M’ ∈ a’.

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 10 Trang 101 1

Lời giải

Góc AHH ’ = góc HH’A ’ ( = 90 o ). Mà 2 góc đó là 2 góc so le trong
⇒ a / / b
Và a / / a ’
⇒ a ’ / / b
– Tứ giác AMKH có AH = MK ( = h ) và AH / / MK ( cùng ⊥ b )
⇒ Tứ giác AMKH là hình bình hành ⇒ AM / / HK
Mà a / / b ⇒ a / / HK
Do đó AM trùng với a hay M ∈ a
– Chứng minh tựa như : M ’ ∈ a ’

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 10 trang 101: Xét các tam giác ABC có BC cố định, đường cao ứng với cạnh BC luôn bằng 2 cm (h.95). Đỉnh A của các tam giác đó nằm trên đường nào ?

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 10 Trang 101 2

Lời giải

Đỉnh A của những tam giác đó nằm trên đường thẳng song song với BC và cách BC một khoảng chừng bằng 2 cm

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 10 trang 102: Cho hình 96b, trong đó các đường thẳng a, b, c, d song song với nhau.

Chứng minh rằng :
a ) Nếu những đường thẳng a, b, c, d song song cách đều thì EF = FG = GH .
b ) Nếu EF = FG = GH thì những đường thẳng a, b, c, d song song cách đều .

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 10 Trang 102

Lời giải

a ) Các đường thẳng a, b, c, d song song cách đều ⇒ AB = BC = CD
⇒ B là trung điểm của AC ; C là trung điểm của BD
– Hình thang AEGC ( AE / / GC ) có B là trung điểm của AC và BF song song hai cạnh đáy
⇒ F là trung điểm EG ( định lí đường trung bình của hình thang )
⇒ EF = FG
– Chứng minh tựa như ⇒ G là trung điểm FH
⇒ FG = GH
Vậy EF = FG = GH

Bài 67 (trang 102 SGK Toán 8 Tập 1): Cho đoạn thẳng AB. Kẻ tia Ax bất kì. Trên tia Ax lấy các điểm C, D, E sao cho AC = CD = DE (h.97). Kẻ đoạn thẳng EB. Qua C, D kẻ các đường thẳng song song với EB. Chứng minh rằng đoạn thẳng AB bị chia ra ba phần bằng nhau.

Giải bài 67 trang 102 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 67 Trang 102 Sgk Toan 8 Tap 1

Lời giải:

Giải bài 67 trang 102 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 67 Trang 102 Sgk Toan 8 Tap 1 1

Kẻ đường thẳng At / / CC ’ / / DD ’ / / BE như hình vẽ .
Ta có : AC = CD = DE
⇒ At, CC ’, DD ‘, BE là những đường thẳng song song cách đều
⇒ AC ’ = C’D ’ = D’B
hay đoạn thẳng AB bị chia ra làm 3 phần bằng nhau .

Các bài giải Toán 8 Bài 10 khác

Bài 68 (trang 102 SGK Toán 8 Tập 1): Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d và có khoảng cách đến d bằng 2cm. Lấy điểm B bất kì thuộc đường thẳng d. Gọi C là điểm đối xứng với điểm A qua điểm B. Khi điểm B di chuyển trên đường thẳng d thì điểm C di chuyển trên đường nào?

Lời giải:

Giải bài 68 trang 102 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 68 Trang 102 Sgk Toan 8 Tap 1 1
Gọi H, K là hình chiếu của A và C trên đường thẳng d .
⇒ Khoảng cách từ A đến d bằng AH
⇒ AH = 2 cm .
Xét ΔAHB vuông tại H và ΔCKB vuông tại K có :
AB = BC

Giải bài 68 trang 102 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 68 Trang 102 Sgk Toan 8 Tap 1 2

⇒ ΔAHB = ΔCKB ( cạnh huyền – góc nhọn )
⇒ CK = AH = 2 cm .
Vậy điểm C nằm trên đường thẳng song song với d, không đi qua A và cách d 2 cm .

Các bài giải Toán 8 Bài 10 khác

Bài 69 (trang 103 SGK Toán 8 Tập 1): Ghép mỗi ý (1), (2), (3), (4) với một trong các ý (5), (6), (7), (8) để được một khẳng định đúng.

(1) Tập hợp các điểm cách A cố định một khoảng 3cm.

Xem thêm: Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo Full Tiếng Việt Bản Đẹp | Truyện Mới

( 2 ) Tập hợp những điểm cách đều hai đầu của đoạn thẳng AB cố định và thắt chặt
( 3 ) Tập hợp những điểm nằm trong góc xOy và cách đều hai cạnh của góc đó
( 4 ) Tập hợp những điểm cách đều đường thẳng a cố định và thắt chặt một khoảng chừng 3 cm .

( 5 ) Là đường trung trực của đoạn thẳng AB .
( 6 ) là hai đường thẳng song song với a và cách a một khoảng chừng 3 cm .
( 7 ) là đường tròn tâm A bán kính 3 cm .
( 8 ) là tia phân giác của góc xOy

Lời giải:

Ghép những ý :
( 1 ) với ( 7 )
( 2 ) với ( 5 )
( 3 ) với ( 8 )
( 4 ) với ( 6 )

Các bài giải Toán 8 Bài 10 khác

Bài 70 (trang 103 SGK Toán 8 Tập 1): Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Oy sao cho OA = 2cm. Lấy B là một điểm bất kì thuộc tia Ox. Gọi C là trung điểm của AB. Khi điểm B di chuyển trên tia Ox thì điểm C di chuyển trên đường nào?

Lời giải:

Giải bài 70 trang 103 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 70 Trang 103 Sgk Toan 8 Tap 1 1

– Cách 1:

Kẻ CH ⊥ Ox .
Ta có CB = CA ( gt ) .

CH / / AO ( cùng vuông góc Ox )
⇒ HB = OH
⇒ CH là đường trung bình của tam giác AOB
⇒ CH = AO / 2 = 1 cm .
Điểm C cách tia Ox cố định và thắt chặt một khoảng chừng không đổi 1 cm nên C vận động và di chuyển trên tia song song với Ox, cách Ox một khoảng chừng bằng 1 cm và nằm trong góc xOy .

– Cách 2:

Vì C là trung điểm của AB nên OC là trung tuyến ứng với cạnh huyền AB do đó OC = CA .
Điểm C vận động và di chuyển trên tia Em thuộc đường trung trực của OA .

Các bài giải Toán 8 Bài 10 khác

Bài 71 (trang 103 SGK Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy M là một điểm bất kì thuộc cạnh BC. Gọi MD là đường vuông góc kẻ từ M đến AB, ME là đường vuông góc kẻ từ M đến AC, O là trung điểm của DE.

a ) Chứng minh rằng ba điểm A, O, M thẳng hàng .
b ) Khi điểm M chuyển dời trên cạnh BC thì điểm O vận động và di chuyển trên đường nào ?
c ) Điểm M ở vị trí nào trên cạnh BC thì AM có độ dài nhỏ nhất ?

Lời giải:

Giải bài 71 trang 103 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 71 Trang 103 Sgk Toan 8 Tap 1 2

a) Tứ giác ADME có: Giải bài 71 trang 103 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 71 Trang 103 Sgk Toan 8 Tap 1 3

⇒ ADME là hình chữ nhật
O là trung điiểm của đường chéo DE nên O cũng là trung điểm của đường chéo AM.
Vậy A, O, M thẳng hàng .
b ) Kẻ AH ⊥ BC ; OK ⊥ BC.
Ta có OA = OM, OK / / AH ( cùng vuông góc BC )
⇒ MK = KH
⇒ OK là đường trung bình của ΔMAH
⇒ OK = AH / 2 .
⇒ điểm O cách BC một khoảng chừng cố định và thắt chặt bằng AH / 2
⇒ O nằm trên đường thẳng song song với BC.
Mặt khác khi M trùng C thì O chính là trung điểm của AC, khi M trùng B thì O chính là trung điểm của AB.
Vậy O vận động và di chuyển trên đoạn thẳng PQ là đường trung bình của tam giác ABC .
c ) Vì AH là đường cao hạ từ A đến BC nên AM ≥ AH ( trong tam giác vuông thì cạnh huyền là cạnh lớn nhất ) .
Vậy AM nhỏ nhất khi M trùng H .

Các bài giải Toán 8 Bài 10 khác

Bài 72 (trang 103 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Để vạch một đường thẳng song song với mép gỗ AB và cách mép gỗ 10cm, bác thợ mộc đặt đoạn bút chì CD dài 10cm vuông góc với ngón tay trỏ lấy làm cữ (h.98), rồi đưa ngón trỏ chạy dọc theo mép gỗ AB. Căn cứ vào kiến thức nào mà ta kết luận rằng đầu chì C vạch nên đường thẳng song song với AB và cách AB là 10cm?.

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 72 Trang 103 Sgk Toan 8 Tap 1

Hình 98

Lời giải:

– Căn cứ vào tính chất đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

Xem thêm: Top 18 khi em mỉm cười rất đẹp tập 12 mới nhất 2022 – Thanh lý bàn ghế văn phòng Đại Kim,Hoàng Mai, Hà Nội với giá hủy diệt

– Vì điểm C cách mép gỗ AB một khoảng không đổi bằng 10cm nên khi tay di chuyển thì đầu bút chì C vạch nên một đường thẳng song song với AB và cách AB một khoảng 10cm.

Các bài giải Toán 8 Bài 10 khác

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận