Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 2: Hai Đường Thẳng Vuông Góc - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 Bài 2 : Hai đường thẳng vuông góc giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hài hòa và hợp lý và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác :

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 83: Lấy một tờ giấy gấp hai lần như hình 3. Trải phẳng tờ giấy ra rồi quan sát các nếp gấp và các góc tạo thành bởi các nếp gấp đó.

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 Tra Loi Cau Hoi Toan 7 Tap 1 Bai 2 Trang 83

Bạn đang đọc: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 2: Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Lời giải

Các nếp gấp tạo thành những góc vuông

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 84: Tập suy luận

Ở hình 4, hai đường thẳng xx ’ và yy ’ cắt nhau tại O và góc xOy vuông. Khi đó những góc yOx ’ ; x’Oy ’ ; y’Ox cũng đều là những góc vuông. Vì sao ?
Hướng dẫn suy luận :
Sử dụng hai góc kề bù và hai góc đối đỉnh

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 Tra Loi Cau Hoi Toan 7 Tap 1 Bai 2 Trang 84 1

Lời giải

Ta có : – Góc x’Oy ’ và góc xOy là hai góc đối đỉnh ⇒ góc xOy = góc x’Oy ’ = 90 o
– ∠ ( xOy ) và ∠ ( xOy ’ ) là hai góc kề bù ⇒ ∠ ( xOy ) + ∠ ( xOy ’ ) = 180 o
⇒ ( xOy ’ ) = 180 o – ( xOy ) = 180 o – 90 o = 90 o
– ∠ ( xOy ’ ) và ∠ ( x’Oy ) là hai góc đối đỉnh ⇒ ∠ ( xOy ’ ) = ∠ ( x’Oy ) = 90 o
Khi đó những góc ∠ yOx ’ ; ∠ x’Oy ’ ; ∠ y’Ox cũng đều là những góc vuông

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 84: Vẽ phác hai đường thẳng a và a’ vuông góc với nhau và viết kí hiệu.

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 Tra Loi Cau Hoi Toan 7 Tap 1 Bai 2 Trang 84 2

Kí hiệu : a ⊥ a ’

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 84: Cho một điểm O và một điểm đường thẳng a. Hãy vẽ đường thẳng a’ đi qua O và vuông góc với đường thẳng a

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 Tra Loi Cau Hoi Toan 7 Tap 1 Bai 2 Trang 84 3

Bài 11 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1): Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau

a ) Hai đường thằng vuông góc với nhau là hai đường thẳng …
b ) Hai đường thẳng a và a ’ vuông góc với nhau được kí hiệu là …
c ) Cho trước một điểm A và một đường thằng d … đường thẳng d ’ đi qua A và vuông góc với d .

Lời giải:

a) Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng cắt nhau tạo thành một góc vuông.

b) Hai đường thẳng a và a’ vuông góc với nhau được kí hiệu là a ⊥ a’.

c) Cho trước một điểm A và một đường thằng d. Có một và chỉ một đường thẳng d’ đi qua A và vuông góc với d.

Bài 12 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1): Trong hai câu sau, câu nào đúng ? Câu nào sai ? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ ?

a ) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau
b ) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

Lời giải:

a ) Đúng
b ) Sai
Hình dưới minh họa hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O nhưng a không vuông góc với b. Đây là một phần ví dụ bác bỏ câu : “ Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc ”

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 Bai 12 Trang 86 Sgk Toan 7 Tap 1

Bài 13 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ một đoạn thẳng AB trên giấy trong hoặc giấy mỏng. Hãy gấp tờ giấy để nếp gấp trùng với đường trung trực của đoạn thẳng ấy

Lời giải:

– Phương pháp giải :
Dựa vào định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng :
Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy
– Đáp án :
Gấp tờ giấy sao cho điểm A trùng với điểm B .
Khi đó nếp giấy gấp sẽ trùng với đường trung trực của đoạn thẳng AB

Bài 14 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1): Cho đoạn thẳng CD dài 3cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy

Lời giải:

Cách vẽ
– Dùng thước có chia khoảng chừng vẽ đoạn thẳng CD = 3 cm. Vẽ trung điểm O của CD bằng cách lấy O sao cho CO = 1,5 cm
– Dùng eke vẽ đường thẳng d vuông góc với CD tại O

– Đường thẳng d chính là đường trung trực của CD.

Xem thêm: Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

– Dùng eke vẽ đường thẳng d vuông góc với CD tại I. Đường thẳng d chính là đường trung trực của CD

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 Bai 14 Trang 86 Sgk Toan 7 Tap 1 1

Bài 15 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ đường thẳng xy và điểm O thuộc đường thẳng đó trên giấy trong (như hình 8a). Gập giấy như hình 8b. Trải phẳng tờ giấy rồi tô xanh nếp giấy zt (hình 8c). Hãy nêu những kết luận rút ra từ hành động trên

Giải bài 15 trang 86 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 15 Trang 86 Sgk Toan 7 Tap 1

Lời giải:

Kết luận rút ra từ những hoạt động giải trí trên :
– Nếp gấp zt vuông góc với đường thẳng xy tại O. Có bốn góc vuông là góc xOz, yOz, yOt, tOx .

Bài 16 (trang 87 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ đường thẳng d’ đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d cho trước chỉ bằng eke

Lời giải:

Giải bài 16 trang 87 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 16 Trang 87 Sgk Toan 7 Tap 1 1

Thứ tự vẽ đường thẳng d ’ và d ’ ⊥ d như sau ( hình vẽ ) :
– Đặt eke sao cho một mép góc vuông của eke đi qua điểm A mép góc vuông kia của eke nằm trên đoạn thẳng d
– Kẻ đoạn thẳng theo mép góc vuông của eke đi qua điểm A
– Dùng eke lê dài đoạn thẳng trên về hai phía thành đường thẳng d ’ vuông góc với d

Bài 17 (trang 81 SGK Toán 7 Tập 1): Dùng eke hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a’ ở hình 10 (a, b, c) có vuông góc với nhau hay không?

Giải bài 17 trang 81 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 17 Trang 87 Sgk Toan 7 Tap 1 1

Lời giải:

Dùng eke kiểm tra ta được :
a ) a và a ’ không vuông góc với nhau
b ) a và a ’ vuông góc với nhau
c ) a và a ’ vuông góc với nhau

Bài 18 (trang 87 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:

Vẽ góc xOy có số đo bằng 45 o. Lấy điểm A bất kể nằm trong góc xOy. Vẽ qua A đường thẳng d1 vuông góc với tia Ox tại B. Vẽ qua A đường thẳng d2 vuông góc với tia Oy tại C .

Lời giải:

Sau khi vẽ ta được những hình sau đây

Giải bài 18 trang 87 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 18 Trang 87 Sgk Toan 7 Tap 1 1

Bài 19 (trang 87 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ lại hình 11 và nói rõ trình tự vẽ hình

Lời giải:

Giải bài 19 trang 87 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 19 Trang 87 Sgk Toan 7 Tap 1 1

Có thể vẽ hình đã cho theo nhiều trình tự khác nhau. Ví dụ :
Trình tự 1 :
Vẽ đường thẳng d2 bất kể. Lấy điểm O nằm trên d2 .
Vẽ đường thẳng d1 cắt d2 tại O và tạo với d2 góc 60 º .

Lấy điểm A tùy ý nằm trong Giải bài 19 trang 87 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 19 Trang 87 Sgk Toan 7 3 Tap 1

Vẽ đoạn thẳng AB vuông góc với d1 tại B
Vẽ đoạn thẳng BC vuông góc với d2 tại C.
Trình tự 2 :
Vẽ hai đường thẳng d1, d2 cắt nhau tại O và tạo thành góc 60 º
Lấy điểm B tùy ý nằm trên tia Od1
Vẽ đoạn thẳng BC vuông góc với tia Od2 điểm C nằm trên tia Od2

Vẽ đoạn thẳng BA vuông góc với tia Od1 điểm A nằm trong góc
Giải bài 19 trang 87 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 19 Trang 87 Sgk Toan 7 3 Tap 1

Bài 20 (trang 87 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ đoạn thẳng AB dài 2cm và đoạn thẳng BC dài 3cm rồi vẽ đường trung trực của mỗi đoạn thẳng ấy.

( Vẽ hình trong hai trường hợp : ba điểm A, B, C không thẳng hàng và ba điểm A, B, C thẳng hàng )

Lời giải:

– Trường hợp : ba điểm A, B, C thẳng hàng

Giải bài 20 trang 87 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 20 Trang 87 Sgk Toan 7 Tap 1 1

Xem thêm: Định lý pytago – Hướng dẫn giải bài tập Hình học lớp 7

– Trường hợp : ba điểm A, B, C không thẳng hàng

Giải bài 20 trang 87 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Bai 20 Trang 87 Sgk Toan 7 Tap 1 2

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận