Quá trình tổng hợp prôtêin diễn ra theo nguyên tắc nào - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Đáp án chính xác nhất của Top lời giảicho câu hỏi trắc nghiệm: “Quá trình tổng hợp prôtêin xảy ra ở?” cùng với những kiến thức mở rộng thú vị về môn Sinh học 9 là tài liệu ôn tập dành cho thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo.

Nội dung chính

  • Trắc nghiệm: Quá trình tổng hợp prôtêin xảy ra ở:
  • Kiến thức tham khảo về quá trình tổng hợp Protein
  • 1. Quá trình tổng hợp protein là gì?
  • 2. Tế bào chất
  • 3. Mối quan hệ giữa ARN và Protein
  • 4. Câu hỏi trắc nghiệm
  • Trắc nghiệm:Quá trình tổng hợp protein xảy ra ở đâu?
  • Kiến thức tham khảo vềMối quan hệ giữa gen và tính trạng
  • 3. Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 19 trang 59
  • Video liên quan

Trắc nghiệm: Quá trình tổng hợp prôtêin xảy ra ở:

A. Nhân của tế bào

B. Trên màng tế bào

Bạn đang đọc: Quá trình tổng hợp prôtêin diễn ra theo nguyên tắc nào

C. Trong tế bào chất
D. Trong nhân con
Trả lời :

Đáp án đúng: C. Trong tế bào chất

Quá trình tổng hợp prôtêin xảy ra ở : Trong tế bào chất

Kiến thức tham khảo về quá trình tổng hợp Protein

1. Quá trình tổng hợp protein là gì?

– Là quá trình tế bào tổng hợp những phân tửproteinđặc trưng và thiết yếu cho hoạt động giải trí sống của mình. Quá trìnhgiải mãlà quá trình tổng hợp những phân tửRNA thông tindựa trên trình tự khuôn củaDNA. Trên khuôn mRNA mới được tạo ra, một phân tử protein sẽ được tạo thành nhờ quá trình dịch mã .
– Bộ máy tế bào chịu nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai quá trình tổng hợp protein là nhữngribosome. Ribosome được cấu từ từ những phân tử RNA ribosome và khoảng chừng 80 loại protein khác nhau. Khi những tiểu đơn vị chức năng ribosome link với phân tử mRNA thì quá trình dịch mã được thực thi. Khi đó, ribosome sẽ được cho phép một phân tửRNA luân chuyển ( tRNA ) mang một loạiamino acidđặc trưng đi vào. tRNA này bắt buộc phải cóbộ ba đối mãcó trình tự bổ trợ vớibộ ba mã saotrên mRNA. Các amino acid lần lượt tương ứng với trình tự những bộ ba nucleotide trên mRNA sẽ link với nhau để tạo thành một chuỗipolypeptidedựa vào link peptit. Nhờ có trình tự sắp xếp những amino acid mà protein phong phú, đặc trưng về cấu trúc lẫn hình thái, mỗi loại protein đóng vai trò khác nhau như ; isuline điều hòa quá trình trao đổi chất, collagene và keratine cấu trúc nên tế bào và khung hình, chuyển thành enzyme tham gia vào những quá trình sinh tổng hợp, actin và myozin giúp co cơ, giãn cơ, …

2. Tế bào chất

– Tế bào chấtlà toàn bộ những chất trong mộttế bào, bao quanh bởimàng tế bào, ngoại trừnhân. Chất nằm bên trong nhân và chứa bên trongmàng nhânđược gọi lànhân tế bào. Các thành phần chính của tế bào chất làbào tương ( một dạng chất keo bán lỏng chứa nhiều hợp chất hữu cơ và vô cơ khác nhau ), cácbào quan – cấu trúc phụ bên trong của tế bào, gồm có tế bào chất khác nhau, ribôxôm. Tế bào chất chứa 80 % là nước và thường không có màu .

3. Mối quan hệ giữa ARN và Protein

– Gen mang thông tin cấu trúc nên phân tử protein. Gen chỉ có trong nhân tế bào là đa phần, mà prôtêin lại được tổng hợp ở tế bào chất → giữa gen và protein phải có mối quan hệ với nhau trải qua 1 cấu trúc trung gian nào đó .
– Cấu trúc trung gian đó là phân tử ARN được tạo ra trải qua quá trình phiên mã .
– ARN được hình thành → rời khỏi nhân → tế bào chất → tổng hợp chuỗi axit amin ( dịch mã ) → Phản ánh mối quan hệ mật thiết giữa ARN và protein
– Thành phần tham gia dịch mã : phân tử mARN, tARN, riboxom, những axit amin tự do của môi trường tự nhiên .
– Diễn biến :
+ mARN rời khỏi nhân đến riboxom để làm khuôn mẫu tổng hợp protein .
+ Các tARN mang axit amin vào riboxom khớp với mARN theo nguyên tắc bổ trợ A-U, G-X, sau đó đặt axit amin vào đúng vị trí .
+ Khi riboxom dịch đi một nấc trên mARN thì một axit amin được nổi tiếp vào chuỗi .
+ Khi riboxom được di dời hết chiều dài của mARN thì chuỗi axit amin được tổng hợp xong và tách khỏi riboxom, riboxom tách ra thành 2 tiểu phần .
– Kết quả : tạo ra chuỗi pôlipeptit gồm những axit amin với trình tự sắp xếp được pháp luật bởi trình tự sắp xếp những nuclêôtit trên mARN .

4. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1:Trong 3 cấu trúc: ADN, ARN và prôtêin thì cấu trúc có kích thước nhỏ nhất là:

A. ADN và ARN

B. Prôtêin

C. ADN và prôtêin
D. ARN

Câu 2:Nội dung nào dưới đây là không đúng?

A. Sau khi hoàn thành việc dịch mã, ribôxôm rời khỏi mARN, giữ nguyên cấu trúc để phục vụ cho lần dịch mã khác.

B. Ở vi trùng, sau khi được tổng hợp, hầu hết prôtêin sẽ được tách nhóm foocmin ở vị trí axit amin mở màn do đó hầu hết những prôtêin của vi trùng đều khởi đầu bằng mêtiônin .
C. Trong quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực, tARN mang axit amin khởi đầu là mêtiônin đến ribôxôm để mở màn cho quá trình dịch mã .
D. Tất cả những prôtêin hoàn hảo được thấy ở tế bào có nhân đều không khởi đầu bằng mêtiônin .

Câu 3:Nội dung nào dưới đây là không đúng ?

A. Sau khi hoàn thành việc dịch mã, ribôxôm rời khỏi mARN, giữ nguyên cấu trúc để phục vụ cho lần dịch mã khác

B. Ở vi trùng, sau khi được tổng hợp, hầu hết prôtêin sẽ được tách nhóm foocmin ở vị trí axit amin khởi đầu do đó hầu hết những prôtêin của vi trùng đều khởi đầu bằng mêtiônin .
C. Trong quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực, tARN mang axit amin mở màn là mêtiônin đến ribôxôm để khởi đầu cho quá trình dịch mã .
D. Tất cả những prôtêin hoàn hảo được thấy ở tế bào có nhân đều không khởi đầu bằng mêtiônin .

Câu 4:Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp trong quá trình dịch mã?

A. mARN .
B. tARN .

C. ADN.

D. Ribôxôm .

Câu 5:Những điểm giống nhau giữa prôtêin và axit nuclêic là

Xem thêm: Công thức tính thể tích khối nón chuẩn kèm ví dụ dễ hiểu

A. Điều là những hợp chất cao phân tử sinh học, cấu trúc theo nguyên tắc đa phân .
B. Đều được cấu trúc bởi những thành phần nguyên tố hầu hết C, H, O, N
C. Đều có link hoá học thực thi theo nguyên tắc bổ trợ .

D. Câu A và B đúng.

Cùng Top lời giảitrả lời chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Quá trình tổng hợp protein xảy ra ở đâu?”kết hợp với những kiến thức mở rộng về Mối quan hệ giữa gen và tính trạng là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh trong quá trình luyện tập trắc nghiệm.

Trắc nghiệm:Quá trình tổng hợp protein xảy ra ở đâu?

A. Trong nhân tế bào
B. Trên phân tử ADN
C. Trên màng tế bào
D. Tại ribôxôm của tế bào chất
Trả lời :

Đáp án đúng:D.Tại ribôxôm của tế bào chất

Quá trình tổng hợp protein xảy ra tại ribôxôm của tế bào chất

Giải thích:

Quá trình tổng hợp prôtêin xảy ratại ribôxôm của tế bào chất

Kiến thức tham khảo vềMối quan hệ giữa gen và tính trạng

1. Mối quan hệ giữa ARN và Protein
– Gen mang thông tin cấu trúc nên phân tử prôtêin. Gen chỉ có trong nhân tế bào là đa phần, mà prôtêin lại được tổng hợp ở tế bào chất → giữa gen và prôtêin phải có mối quan hệ với nhau trải qua 1 cấu trúc trung gian nào đó .
– Cấu trúc trung gian đó là phân tử ARN được tạo ra trải qua quá trình phiên mã .
– ARN được hình thành → rời khỏi nhân → tế bào chất → tổng hợp chuỗi axit amin ( dịch mã ) → Phản ánh mối quan hệ mật thiết giữa ARN và protein
– Thành phần tham gia dịch mã : phân tử mARN, tARN, riboxom, những axit amin tự do của môi trường tự nhiên .
– Diễn biến :
+ mARN rời khỏi nhân đến riboxom để làm khuôn mẫu tổng hợp protein .
+ Các tARN mang axit amin vào riboxom khớp với mARN theo nguyên tắc bổ trợ A-U, G-X, sau đó đặt axit amin vào đúng vị trí .
+ Khi riboxom dịch đi một nấc trên mARN thì một axit amin được nổi tiếp vào chuỗi .
+ Khi riboxom được di dời hết chiều dài của mARN thì chuỗi axit amin được tổng hợp xong và tách khỏi riboxom, riboxom tách ra thành 2 tiểu phần .
– Kết quả : tạo ra chuỗi pôlipeptit gồm những axit amin với trình tự sắp xếp được lao lý bởi trình tự sắp xếp những nuclêôtit trên mARN .
2. Mối quan hệ giữa gen và protein
– Gen — > mARN — > Protein — > Tính trạng
– Gen mang thông tin pháp luật trình tự những nucleotit trên ARN
– mARN mang thông tin pháp luật trình tự những axit amin trên protein
– Protein triển khai xong cấu trúc khoảng trống để tham gia những tính năng => bộc lộ thành tính trạng

3. Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 19 trang 59

Câu 1: Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin.

Gợi ý đáp án

Giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin có mối quan hệ ngặt nghèo với nhau : ADN là khuôn mẫu lao lý tổng hợp ARN, ARN lại là khuôn để tổng hợp chuỗi axit amin pháp luật cấu trúc của prôtêin. Từ đó, prôtêin trực tiếp bộc lộ thành tính trạng của khung hình .

Câu 2: Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan hệ ở sơ đồ dưới đây như thế nào?

Gợi ý đáp án

Nguyên tắc bổ trợ được bộc lộ trong mối quan hệ :
– Trình tự những nuclêôtit trong ADN pháp luật trình tự những nuclêôtit trong mARN theo nguyên tắc bổ trợ : A link với U, T link với A, G link với X và X link với G .
– mARN sau khi được hình thành rời nhân ra tế bào chất để tổng hợp chuỗi axit amin, mà thực ra là xác lập trật tự sắp xếp của những axit amin. Sự tạo thành chuỗi axit amin dựa trên khuôn mẫu của mARN và diễn ra theo nguyên tắc bổ trợ trong đó A link với U, G link với X, đồng thời đối sánh tương quan cứ 3 nuclêôtit ứng với một axit amin .

Câu 3: Nêu bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ:

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

Gợi ý đáp án

Bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ là trình tự những nuclêôtit trong mạch khuân của ADN lao lý trình tự những nuclêôtit trong mARN, qua đó lao lý trình tự những axit amin trong cấu trúc bậc 1 của prôtêin. Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc và hoạt động giải trí sinh lí của tế bào, từ đó bộc lộ thành tính trạng của khung hình. Như vậy, trải qua prôtêin giữa gen và tính trạng có mối quan hệ mật thiết với nhau, hay gen pháp luật tính trạng .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận