Quá trình tổng hợp arn xảy ra ở đâu - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Trang chủ

Nội dung chính

Bạn đang đọc: Quá trình tổng hợp arn xảy ra ở đâu

  • 112. Trong nguyên phân hình thái NST nhìn thấy rõ nhất ở:
  • C. Trong môi trường nội bào
  • D. Cả A và B
  • Đáp án D
    Tổng hợp ARN chủ yếu xảy ra trong nhân tế bào tại các NST, 1 số ít xảy ra trong ti thể và lạp thể
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

Sách ID Khóa học không lấy phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

  • Người khởi tạo Hảii Yếnn
  • Ngày gửi 8/1/22

D. Chức năng sinh học của prôtêin. 110. Sự tổng hợp ARN xảy ra ở kì nào của quá trình phân bào ? A. Kì đầu nguyên phân hoặc giảm phân. B. Kì trung gian của nguyên phân hoặc giảm phânC. Kì giữa nguyên phân hoặc giảm phân .. D. Kì sau nguyên phân hoặc giảm phân. E. Kì cuối của nguyên phân hoặc giảm phân. 111. Quá trình tổng hợp ARN xảy ra ở bộ phận nào của tế bào ? A. Nhân. B. Nhiễm sắc thể. C. Nhân con. D. Eo thứ nhất. E. Eo thứ hai .

112. Trong nguyên phân hình thái NST nhìn thấy rõ nhất ở:

A. Cuối kì trung gian. B. Kì đầu.C. Kì giữa. D. Kì sau.A. Sự hình thành trung tử và thoi vô sắc. B. Sự tan rã của màng nhân và hoà lẫn nhân vào chất tế bào.C. Sự nhân đôi, sự phân li và tổ hợp của NST. D. Sự phân đôi các cơ quan tử và sự phân chia nhân.E. Sự thay đổi hình thái NST theo chu kỳ xoắn.114. Câu nào sau đây phản ánh đúng cấu trúc của một nuclêôxôm?A. 8 phân tử histon liên kết với các vòng xoắn ADN. B. 8 phân tử histon tạo thành một octame, bên ngoài quấn 1. 34vòng ADN, gồm 146 cặp nuclêơtit. C. Phân tử ADN quấn 1 ¾ vòng quanh khối cầu gồm 8 phân tửhiston. D. Một phân tử ADN quấn 1 ¾ vòng quanh khối cầu gồm 8 phân tửhiston. E. Một phân tử ADN quấn quanh octame gồm 8 phân tử histon.115. Bộ phận nào của ADN là nơi tích tụ nhiều rARN ?A. Tâm động. B. Eo sơ cấp.C. Eo thứ cấp.72D. Thể kèm.116. Tế bào lưỡng bội của một loài sinh vật mang một cặp NST tương đồng trên đó có 2 cặp gen dị hợp, sắp xếp như sau AbaB. Khi giảm phân bìnhthường có thể hình thành những loại giao tử:A. AB và ab liên kết gen hoàn toàn. B. A, B, a, B.C. Ab, ab, AB, aB hoán vị gen. D. AA, BB, Aa, BB.Y XE F. Khi giảm phân bình thường thực tế cho mấy loại trứng?A. 1 loại trứng. B. 2 loại trứng.C. 4 loại trứng. D. 8 loại trứng.XD MY. Khi giảm phân tạo thành giao tử, sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?A. 4 loại tinh trùng. B. 8 loại tinh trùng.C. 2 loại tinh trùng. D. 10 loại.119. Ở ruồi giấm 2n = 8 NST. Giả sử rằng trong q trình giảm phân ở ruồi giấm cái có 2 cặp NST mà mỗi cặp xảy ra 2 trao đổi chéo đơn, 1 traođổi chéo kép. Số loại trứng có thể tạo ra là:A. 16 loại. B. 256 loại.C. 128 loại. D. 64 loại.120. Một tế bào sinh dục cái của của 1 loài động vật 2n=24 nguyên phân 5 đợt ở vùng sinh sản rồi chuyển qua vùng sinh trưởng, và chuyển qua vùngchín rồi tạo ra trứng. Số lượng NST đơn cần cung cấp bằng:A. 1512 NST. C. 744 NST.B. 4200NST. D. 768 NST.
ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào ? Quá trình tổng hợp những loại ARN diễn ra trong nhân .
– Các loại ARN đều được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là ADN dưới tác động ảnh hưởng của enzim .
– Quá trình tổng hợp ARN dựa trên một mạch đơn của gen .
– Sự link giữa những nuclêôtit tuân theo nguyên tắc bổ trợ : A – U, T – A, G – X, X – G ( Khác với nhân đôi ADN là A – T )

Sơ đồ tư duy Mối quan hệ giữa gen và ARn:

Loigiaihay.com

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 – Xem ngay

Quá trình tổng hợp ARN xảy ra ở

A.Chất tế bào

B.Lưới nội chất

C.Trên màng nhân

D.Trong nhân tế bào

30/12/2021 130

C. Trong môi trường nội bào

D. Cả A và B

Đáp án chính xác

Đáp án D
Tổng hợp ARN chủ yếu xảy ra trong nhân tế bào tại các NST, 1 số ít xảy ra trong ti thể và lạp thể

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đặc điểm khác biệt của ARN so với phân tử ADN là

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Xem đáp án » 30/12/2021 250

Quá trình tổng hợp ARN được triển khai từ khuôn mẫu của Xem đáp án » 30/12/2021 245

Đơn phân cấu trúc nên phân tử ARN là Xem đáp án » 30/12/2021 224

Một đoạn mạch của gen có cấu trúc sau :
Mạch 1 : A – T – G – X – T – X – G
Mạch 2 : T – A – X – G – A – G – X
Trình tự những mạch đơn phân của đoạn mạch ÀRN được tổng hợp từ mạch 2 sẽ là Xem đáp án » 30/12/2021 222

ARN được tổng hợp từ mạch nào của ADN Xem đáp án » 30/12/2021 212

Điều đúng khi nói về đặc thù cấu trúc của phân tử ARN là Xem đáp án » 30/12/2021 196

Phân tử ARN được tổng hợp có trình tự những nuclêotit Xem đáp án » 30/12/2021 190

Nguyên tắc bổ trợ giữa những nuclêôtit trên ADN với những nuclêôtit tự do trong quá trình tổng hợp ARN được bộc lộ Xem đáp án » 30/12/2021 187

Một đoạn mạch ARN có trình tự những nuclêôíit được tổng hợp từ mạch 2 của đoạn gen như sau :
– A – X – U – G – X – U – U – G –
Trình tự sắp xếp những nuclêôtit của đoạn gen đó ở mạch 1 sẽ là Xem đáp án » 30/12/2021 178

Một đoạn mạch ARN được tổng hợp có cấu trúc như sau : X – U – U – X – G – A Đoạn mạch nào dưới đây là mạch khuôn mẫu của gen ? Xem đáp án » 30/12/2021 164

Đơn phân của ARN là Xem đáp án » 30/12/2021 150

Loại ARN sau đây có vai trò trong quá trình tổng hợp prôtêin là Xem đáp án » 30/12/2021 149

Mục đích của Quá trình tổng hợp ARN trong tế bào là Xem đáp án » 30/12/2021 143

Loại ARN nào dưới đây có vai trò truyền đạt thông tin lao lý cấu trúc của prôtêin cần tổng hợp ? Xem đáp án » 30/12/2021 138

Loại bazơ nitơ có ở ARN và không có ở ADN là

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Xem đáp án » 30/12/2021 138

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận