Quá trình dịch mã là gì? – Tự Học 365 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Dịch mã lý thuyết trọng tâm

1.     Dịch mã là gì

Dịch mã là quá trình chuyển mã từ những bộ ba trên mARN thành trình tự những axit amin trên chuỗi polipeptit .

2. Dịch mã có 2 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: Hoạt hoá axit amin

– Dưới ảnh hưởng tác động của 1 số enzim, những axit amin tự do trong môi trường tự nhiên nội bào được hoạt hoá nhờ gắn với hợp chất ATP .
Axit amin + ATP g Axit amin hoạt hoá

– Nhờ tác dụng của enzim đặc hiệu, axit amin được hoạt hoá liên kết với tARN tương ứng g phức hợp axit amin – tARN.

Bạn đang đọc: Quá trình dịch mã là gì? – Tự Học 365

Axit amin hoạt hoá + tARN g Phức hợp axit amin – tARN

STUDY TIP
Trong quá trình dịch mã cần có 4 thành phần tham gia là mARN, tARN, riboxom và axit amin. Trong đó tARN đóng vai trò là tác nhân tiến hành dịch mã ( dịch bộ ba trên mARN thành axit amin ) .

Giai đoạn 2: Tổng hợp chuỗi pôlipeptit (3 bước)

Bước 1 : Mở đầu
+ Bộ ba khởi đầu là AUG. Ở vi trùng, axit amin khởi đầu là foocmin metionin. Ở sinh vật nhân thực axit amin mở màn là methionin .
+ Tiểu đơn vị chức năng bé của ribôxôm gắn với mARN ở vị trí phân biệt đặc hiệu ( gần bộ ba khởi đầu ) và vận động và di chuyển đến bộ ba khởi đầu ( AUG ) .
+ Axit amin mở màn – tARN tiến vào bộ ba khởi đầu ( đối mã của nó – UAX – khớp với mã mở màn – AUG – trên mARN theo nguyên tắc bổ trợ ), sau đó tiểu hầu hết gắn vào tạo ribôxôm hoàn hảo chuẩn bị sẵn sàng tổng hợp chuỗi polipeptit .

Xem thêm: Phân biệt 8 biện pháp tu từ đã học và cách ghi nhớ

1583218316_chuong-1-co-che-di-truyen-va-bien-di-01-009-9923324

Bước 2 : Kéo dài chuỗi polipeptit
+ aa1 – tARN tiến vào ribôxôm ( đối mã của nó khớp với mã thứ nhất trên mARN theo nguyên tắc bổ trợ ), một link peptit được hình thành giữa axit amin mở màn với axit amin thứ nhất .
+ Ribôxôm chuyển dời sang bộ ba thứ 2, tARN luân chuyển axit amin khởi đầu được giải phóng. Tiếp theo, aa2 – tARN tiến vào ribôxôm ( đối mã của nó khớp với bộ ba thứ hai trên mARN theo nguyên tắc bổ trợ ), hình thành link peptit giữa axit amin thứ hai và axit amin thứ nhất .
+ Ribôxôm chuyển dời đến bộ ba thứ ba, tARN luân chuyển axit amin khởi đầu được giải phóng. Quá trình cứ liên tục như vậy đến bộ ba tiếp giáp với bộ ba kết thúc của phân tử mARN. Như vậy, chuỗi pôlipeptit liên tục được lê dài .

Giai đoạn 3 : Kết thúc :

+ Khi ribôxôm vận động và di chuyển sang bộ ba kết thúc ( UAA, UAG, UGA ) thì quá trình dịch mã ngừng lại, 2 tiểu phần của ribôxôm tách nhau ra. Một enzim đặc hiệu vô hiệu axit amin mở màn và giải phóng chuỗi pôlipeptit, quá trình dịch mã hoàn tất .

+ Chuỗi polipeptit tiếp tục hình thành các cấu trúc bậc cao hơn, trở thành protein có hoạt tính sinh học.

Xem thêm: este – Wiktionary

STUDY TIP
Trong dịch mã, mARN thường không gắn với từng riboxom riêng rẽ mà đồng thời gắn với một nhóm ribôxôm ( pôliribôxôm hay pôlixôm ) giúp tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin .

3. Cơ chế phân tử của hiện tượng di truyền:

– Vật liệu di truyền ( ADN ) truyền cho đời sau qua chính sách tự nhân đôi .
– tin tức di truyền được bộc lộ thành tính trạng của khung hình trải qua chính sách phiên mã ( ADNgARN ) và dịch mã ( ARNgprôtêin ) .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận