Phương Trình Tiếp Tuyến Song Song Với Đường Thẳng Y = 9X + 2 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Dạng toán viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số là dạng toán liên tục Open trong đề thi trung học phổ thông vương quốc. Dạng toán này thường ra để học viên lấy điểm, cho nên vì thế những em học viên, những bạn cần nắm vững kỹ năng và kiến thức và làm chắc dạng toán này. Viết phương trình tiếp tuyến thường ra có dạng : phương trình tiếp tuyến tại điểm, phương trình tiếp tuyến qua điểm, phương trình tiếp tuyến khi biết thông số góc k, và phương trình tiếp tuyến chứa tham số m .. Cụ thể cách viết phương trình tiếp tuyến như thế nào, tất cả chúng ta cùng đến với nội dung ngay sau đây .Bạn đang xem : Tiếp tuyến song song với đường thẳngimager_1_17480_700-9616584

Mục lục

Các dạng toán về phương trình tiếp tuyến 

Kiến thức cần nhớ về phương trình tiếp tuyến

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Bạn đang đọc: Phương Trình Tiếp Tuyến Song Song Với Đường Thẳng Y = 9X + 2

Ý nghĩa hình học của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số y = f(x) tại điểm x0 là hệ số góc m tiếp tuyến với đồ thị (C) của hàm số tại điểm M (x0, y0).

Khi đó, phương trình tiếp tuyến của ( C ) tại điểm M ( x0, y0 ) là y = y ” ( x0 ) ( x – x0 ) + y0 .Nguyên tắc chung để lập được phương trình tiếp tuyến là ta phải tìm được hoành độ tiếp điểm x0 .

Các dạng toán về phương trình tiếp tuyến 

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm

imager_2_17480_700-2686321Tiếp tuyến tại tiếp điểm

Phương pháp:

Bài toán: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C): y = f(x) tại điểm M (x0, y0).

Phương pháp giải:

Bước 1. Tính đạo hàm y ’ = f ( x ). Từ đó suy ra thông số góc tiếp tuyến k = y ” ( x0 ) .Bước 2 : Công thức phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số ( C ) tại điểm M ( x0, y0 ) có dạng :y = y ” ( x0 ) ( x – x0 ) + y0 .Chú ý :– Nếu đề cho hoành độ tiếp điểm x0 thì tìm y0 bằng cách thế x0 vào hàm số y = f ( x0 ) .– Nếu đề cho tung độ tiếp điểm y0 thì tìm y0 bằng cách thế y0 vào hàm số y = f ( x0 ) .– Nếu đề bài nhu yếu viết phương trình tiếp tuyến tại những giao điểm của đồ thị hàm số ( C ) : y = f ( x ) với đường thẳng d : y = ax + b. Khi đó những hoành độ tiếp điểm x là nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm ( C ) và d. Phương trình hoành độ giao điểm ( C ) và d có dạng f ( x ) = ax + b .Đặc biệt : Trục hoành Ox thì có y = 0 và trục tung Oy thì x = 0 .Sử dụng máy tính cầm tay :imager_3_17480_700-9844004Nhận xét : Sử dụng máy tính để lập phương trình tiếp tuyến tại điểm thực ra là cách rút gọn những bước ở cách tính thủ công bằng tay. Sử dụng máy tính giúp những em giám sát nhanh hơn và đúng mực hơn. Hơn nữa với hình thức thi trắc nghiệm thì sử dụng máy tính cầm tay là chiêu thức được nhiều giáo viên hướng dẫn và học viên chọn .

Ví dụ 1: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C); y = x3 + 2×2 tại điểm M (1; 3). 

Giải: 

Cách 1: Ta có y’ = 3×2 + 4x => k = y”(1) = 3.12 + 4.1 = 7.

Phương trình tiếp tuyến tại điểm M ( 1 ; 3 ) là :d : y = y ’ 0 ( x – x0 ) + y0 y = 7. ( x – 1 ) + 3 y = 7 x – 4 .Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là y = 7 x – 4 .

Cách 2: Sử dụng máy tính cầm tay.

imager_4_17480_700-6156660Vậy phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số ( C ) tại M là y = 7 x – 4 .

Ví dụ 2: Cho điểm M thuộc đồ thị hàm số (C):

imager_5_17480_700-5111385và có hoành độ bằng – 1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số ( C ) tại điểm M .

Giải:

Cách 1:

Ta có : x0 = – 1. Suy ra y0 = y ( – 1 ) = 1/2 vàimager_6_17480_700-7545275Phương trình tiếp tuyến tại M là :imager_7_17480_700-9412954Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là y = – ( 3 x / 4 ) – 1/4 .

Cách 2: Sử dụng máy tính cầm tay.

imager_8_17480_700-9048913Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là y = – ( 3 x / 4 ) – 1/4 .

Ví dụ 3: Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm với trục hoành của hàm số (C): y = x4 – 2×2.

Giải: 

Cách 1:

Ta có : 4×3 – 4 x = 4 x. ( x2 – 1 )Giao điểm của đồ thị hàm số ( C ) với trục hoành Ox là :imager_9_17480_700-2292493Bây giờ bài toán chuyển thành dạng viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm .+ Với x0 = 0 => y0 = 0 và k = y ” ( x0 ) = 0 .=> Phương trình tiếp tuyến tại điểm có tọa độ ( 0 ; 0 ) có thông số góc k = 0 là : y = 0 .+ Vớiimager_10_17480_700-6838669imager_11_17480_700-5300865và=> Phương trình tiếp tuyến tại điểm có tọa độ ( √ 2 ; 0 ) có thông số góc k = 4 √ 2 là :imager_12_17480_700-9869076+ Vớiimager_13_17480_700-8578757imager_14_17480_700-3738635và=> Phương trình tiếp tuyến tại điểm có tọa độ ( – √ 2 ; 0 ) có thông số góc k = – 4 √ 2 là :imager_15_17480_700-4484263Vậy có 3 tiếp tuyến tại giao điểm của đồ thị ( C ) với trục hoành là :y = 0, y = 4 √ 2 x – 8 và y = – 4 √ 2 x – 8 .

Dạng 2: Viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước

imager_16_17480_700-5740107Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Phương pháp:

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C ), biết tiếp tuyến đi qua điểm A ( xA ; yA ) .

Cách 1: Sử dụng điều kiện tiếp xúc của hai đồ thị

Bước 1. Phương trình tiếp tuyến đi qua A ( xA ; yA ), thông số góc k có dạng :d : y = k ( x – xA ) + yA ( * )Bước 2. d là tiếp tuyến của ( C ) khi và chỉ khi hệimager_17_17480_700-4580329có nghiệm .Bước 3. Giải hệ phương trình trên, tìm được x, suy ra tìm được k, sau đó thế vào phương trình đường thẳng d ( * ) thu được phương trình tiếp tuyến cần tìm .

Cách 2:

Bước 1 : Gọi M ( x0 ; f ( x0 ) ) là tiếp điểm. Tính thông số góc tiếp tuyến k = f ” ( x0 ) theo x0 .Xem thêm : Tả 1 Ngày Mới Bắt Đầu Ở Quê Em, Văn Mẫu Lớp 5, Tuyển Chọn, Văn Hay Lớp 5Bước 2. Phương trình tiếp tuyến có dạng d : y = f ” ( x0 ). ( x – x0 ) + f ( x0 ) ( * * ) .Vì điểm A ( xA ; yA ) thuộc d nên yA = f ” ( x0 ). ( xA – x0 ) + f ( x0 ). Giải phương trình trên tìm được x0 .Bước 3. Thay x0 vừa tìm được vào ( * * ) ta được phương trình tiếp tuyến cần tìm .

Ví dụ: Viết phương trình tiếp tuyến của (C): y = – 4×3 + 3x + 1 đi qua điểm A(-1; 2). 

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Ta có : y ’ = – 12×2 + 3

Giải: 

– Đường thẳng d đi qua A ( – 1 ; 2 ) có thông số góc k có phương trình d : y = k ( x + 1 ) + 2 .Đường thẳng d là tiếp tuyến của ( C ) khi và chỉ khi hệimager_18_17480_700-4480004có nghiệm .Rút k từ phương trình dưới thế vào phương trình trên ta được :– 4×3 + 3 x + 1 = ( – 12×2 + 3 ) ( x + 1 ) + 2imager_19_17480_700-8681592x = – 1 hoặc x = 1/2 .+ Với x = – 1. Thế vào phương trình k = – 12×2 + 3 ta được k bằng – 9 .Phương trình tiếp tuyến cần tìm là y = – 9 x – 7 .+ Với x = 50%. Thế vào phương trình k = – 12×2 + 3 ta được k bằng 0 .Phương trình tiếp tuyến cần tìm là y = 2 .Vậy đồ thị ( C ) có 2 tiếp tuyến đi qua điểm A ( – 1 ; 2 ) là y = – 9 x – 7 và y = 2 .

Ví dụ 2: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị của (C):

imager_20_17480_700-4101527đi qua điểm A ( – 1 ; 4 ) .

Giải:

Điều kiện : x khác – 1. Ta có :imager_21_17480_700-8950937Đường thẳng ( d ) đi qua điểm A ( – 1 ; 4 ) có thông số góc k có phương trình : y = k ( x + 1 ) + 4 .Đường thẳng ( d ) là tiếp tuyến của ( C ) khi và chỉ khi hệ sau có nghiệm :imager_22_17480_700-1619775Thay k từ phương trình dưới thế vào phương trình trên ta được :imager_23_17480_700-2313035imager_24_17480_700-5236173Đối chiếu với điều kiện kèm theo x khác – 1 thì nghiệm x = – 1 ( loại ), nghiệm x = – 4 ( nhận ) .Với x = – 4 =>imager_25_17480_700-4807504Phương trình tiếp tuyến làimager_26_17480_700-7772021

Dạng 3: Viết phương trình tiếp tuyến khi biết hệ số góc k

Phương pháp: 

Bài toán: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (C). Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) với hệ số góc k cho trước.

Phương pháp giải:

Bước 1. Gọi M ( x0 ; y0 ) là tiếp điểm và tính y ’ = f ” ( x )Bước 2. Hệ số góc tiếp tuyến k = f ” ( x0 ). Giải phương trình này ta tìm được x0, thế vào hàm số tìm được y0 .Bước 3. Với mỗi tiếp điểm ta tìm được những tiếp tuyến dưới dạng như sau :d : y = y ’ 0. ( x – x0 ) + y0 .

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) song song với đường thẳng:

– Tiếp tuyến d / / đường thẳng Δ : y = ax + b => k = a .Tổng quát : phương trình tiếp tuyến d / / đường thẳng cho trước có thông số góc k = a .Sau khi lập được phương trình tiếp tuyến thì nhớ kiểm tra lại tiếp tuyến có trùng với đường thẳng d hay không. Nếu trùng thì không nhận hiệu quả đó .imager_27_17480_700-6366221Tiếp tuyến song song với đường thẳng cho trước

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) vuông góc với đường thẳng: 

– Tiếp tuyến d vuông góc với đường thẳng Δ : y = ax + b => k. a = – 1 => k = – ( 1 / a ) .Tổng quát : phương trình tiếp tuyến d vuông góc với đường thẳng cho trước có thông số góc k = – ( 1 / k ) .imager_28_17480_700-7114645Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng cho trước

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) tạo với trục hoành 1 góc α:

– Tiếp tuyến tạo với trục hoành một góc α thì k = ± tanα .Tổng quát : tiếp tuyến tạo với đường thẳng Δ : y = ax + b một góc α, khi đó :imager_29_17480_700-6750879

Ví dụ: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C): y = x3 – 3x + 2 có hệ số góc bằng 9.

Giải:

Ta có : y ’ = 3×2 – 3. Gọi tiếp điểm của tiếp tuyến cần tìm là M ( x0 ; y0 ). Suy ra thông số góc tiếp tuyến là k = y ” ( x0 )imager_30_17480_700-7521700+ Với x0 = 2 => y0 = ( 23 ) – 3.2 + 2 = 4. Ta có tiếp điểm M1 ( 2 ; 4 ) .Phương trình tiếp tuyến tại M1 là d1 :imager_31_17480_700-4628856+ Với x0 = – 2 => y0 = 0. Ta có tiếp điểm M2 ( – 2 ; 0 ) .Phương trình tiếp tuyến tại M2 là d2 :imager_32_17480_700-6352937Kết luận : Vậy đồ thị hàm số ( C ) có 2 tiếp tuyến có thông số góc bằng 9 là ( d1 ) : y = 9 x – 14 và ( d2 ) : y = 9 x + 18 .

Dạng 4: Viết phương trình tiếp tuyến chứa tham số m

Phương pháp:

Dựa vào điều kiện kèm theo bài toán và những dạng toán ở trên để biện luận tìm ra tham số m thỏa mãn nhu cầu nhu yếu đề bài .

Ví dụ: Cho hàm số y = x3 – 3×2 có đồ thị hàm số (C). Gọi M là điểm thuộc đồ thị (C) có hoành độ x = 1. Tìm giá trị m để tiếp tuyến của (C) tại M song song với đường thẳng Δ: y = (m2 – 4)x + 2m – 1. 

Giải:

TXD : D = RTa có : y ’ = 3×2 – 6 x .Điểm M có hoành độ x0 = 1 nên suy raimager_33_17480_700-4212330Vậy tọa độ điểm M ( 1 ; – 2 ) .Phương trình tiếp tuyến ( d ) tại điểm M ( 1 ; – 2 ) của ( C ) có dạng :y – y0 = y ” ( x0 ). ( x – x0 ) y + 2 = ( 3.12 – 6.1 ). ( x – 1 ) y = – 3 x + 1 .Khi đó để ( d ) / / Δ :imager_34_17480_700-6363621imager_35_17480_700-2843702Từ đó phương trình đường thẳng Δ : y = – 3 x + 3 .Kết luận : vậy với m = – 1 thì tiếp tuyến ( d ) của ( C ) tại điểm M ( 1 ; – 2 ) song song với đường thẳng Δ .

Bài tập phương trình tiếp tuyến nâng cao

imager_36_17480_700-9979057imager_37_17480_700-7527929

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

imager_38_17480_700-2049925imager_39_17480_700-6662615Trên đây là những dạng toán về phương trình tiếp tuyến và những chiêu thức tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số ( C ) có ví dụ đơn cử. Hy vọng rằng những em nắm được phần kiến thức và kỹ năng quan trọng này. Truy cập hibs.vn để học giỏi môn toán nhé .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận