Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số hay, nhanh nhất – Toán lớp 12 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số hay, nhanh nhất – Toán lớp 12

Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số hay, nhanh nhất

Với loạt bài Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số Toán lớp 12 sẽ giúp học viên nắm vững công thức, biết cách làm bài tập từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu suất cao để đạt tác dụng cao trong những bài thi môn Toán 12 .
Bài viết Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số gồm 4 phần : Định nghĩa, Công thức, Kiến thức lan rộng ra và Bài tập vận dụng vận dụng công thức trong bài có giải thuật chi tiết cụ thể giúp học viên dễ học, dễ nhớ Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số Toán 12 .

1. Lí thuyết

Bạn đang đọc: Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số hay, nhanh nhất – Toán lớp 12

a. Tiệm cận ngang

– Định nghĩa: Cho hàm số y = f(x) xác định trên một khoảng vô hạn (là khoảng dạng (a,+∞),(-∞,b) hoặc (-∞,+∞) ). Đường thẳng y = y0 là đường tiệm cận ngang (hay tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số y = f(x) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn.

Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số

Nghĩa là những số lượng giới hạn trên phải sống sót hữu hạn

b. Tiệm cận đứng

– Định nghĩa: Đường thẳng x = x0 được gọi là đường tiệm cận đứng (hay tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số y = f(x) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:

Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số

Nghĩa là những số lượng giới hạn trái, phải tiến ra vô cùng .

2. Cách xác định TCĐ và TCN 

– Dựa vào định nghĩa, ta tính :

+)  Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số. Nếu giới hạn này là một số hữu hạn y0 thì ta kết luận đường TCN là y = y0.

+)  Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số. Trong đó x0 là điểm mà hàm số không xác định.

Nếu tối thiểu một trong hai số lượng giới hạn này tiến tới vô cùng thì ta Kết luận TCĐ là x = x0

– Hàm phân thức Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số có TCN là Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số và TCĐ là Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số

Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số

3. Ví dụ

VD1. Tìm các TCĐ và TCN của đồ thị hàm số

a. Phương pháp tìm tiệm cận của hàm sốb. Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số

Lời giải:

a. TXĐ: D = R{2}

Ta có: Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số nên đường thẳng y = 1 là TCN của đồ thị hàm số

Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

Do Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số nên đường thẳng x = 2 là TCĐ của đồ thị hàm số.

b. TXĐ: Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số

Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số nên đường thẳng Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số là TCN của đồ thị hàm số

Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số nên đường thẳng Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số là TCĐ của đồ thị hàm số.

VD2. Tìm các TCĐ và TCN của đồ thị hàm số sau:

a. Phương pháp tìm tiệm cận của hàm sốb. Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số

Lời giải:

a. TXĐ: D = R => đồ thị hàm số không có TCĐ

Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số nên đường thẳng y = 1 là TCN của đồ thị hàm số.

b. TXĐ: D = R{1,3}

Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số nên đường thẳng y = 0 là TCN của đồ thị hàm số.

Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số nên x = 1 là một đường TCĐ

Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số nên x = 3 là một đường TCĐ.

Vậy đồ thị hàm số có TCN là y = 0 ; TCĐ là x = 1 và x = 3

4. Luyện tập

Bài 1. Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số sau:

Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số

Bài 2. Tìm các tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số sau:

Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số

Bài 3. Đồ thị hàm số Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận

Bài 4. Tìm m để đồ thị hàm số Phương pháp tìm tiệm cận của hàm số có đúng 2 đường tiệm cận.

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

Xem thêm những Công thức Toán lớp 12 quan trọng hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận