Phương pháp nào sau đây không thuộc công nghệ tế bào thực vật - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Bạn đang đọc: Phương pháp nào sau đây không thuộc công nghệ tế bào thực vật

Trần AnhNội dung chính

 • Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề
 • Tham khảo giải bài tập hay nhất
 • Loạt bài Lớp 12 hay nhất
 • Video liên quan

Quá trình nào sau đây không thuộc công nghệ tế bào ? A. Dung hợp tế bào trần khác loài. B. Nhân bản vô tính cừu Đôly. C. Nuôi cấy hạt phấn, sau đó gây lưỡng bội hóa để tạo dòng lưỡng bội .D. Chuyển gen từ tế bào của sinh vật này vào tế bào của sinh vật khác Tổng hợp câu vấn đáp ( 1 )

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

Chọn đáp án D Các giải pháp A, B, C đều thuộc công nghệ tế bào. Phương pháp D thuộc công nghệ gen.

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

 • Cho những phát biểu sau : 1. Quần thể không có vốn gen đa hình khi thực trạng sống đổi khác sinh vật sẽ thuận tiện bị tàn phá hàng loạt. 2. Áp lực tinh lọc càng lớn thì quy trình hình thành những đặc thù thích nghi diễn ra càng chậm. 3. Mỗi đặc điếm thích nghi chỉ hài hòa và hợp lý tương đối. 4. Vi khuẩn có năng lực kháng thuốc nhanh vì gen được bộc lộ ra ngay kiểu hình và sinh sản nhanh. 5. Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò sàng lọc và làm tăng số lượng thành viên có kiểu hình thích nghi sống sót sẵn trong quần thể. 6. Chọn lọc tự nhiên tăng cường mức độ thích nghi của những đặc thù bằng cách tích góp những alen tham gia lao lý những đặc thù thích nghi. 7. Trong thiên nhiên và môi trường không có thuốc trừ sâu DDT thì dạng ruồi đột biến có kháng DDT sinh trưởng nhanh hơn dạng ruồi thông thường. Số phát biểu đúng : A. 3 B. 4 C. 5 D. 7
 • Cho những yếu tố sau : 1. Môi trường sống 2. Tính trội lặn của đột biến 3. Tổ hợp gen 4. Tần số đột biến 5. Dạng đột biến 6. Vị trí của đột biến 7. Gen trong nhân hay ngoài nhân Giá trị thích nghi của đột biến phụ thuộc vào vào bao nhiêu yếu tố trong số những yếu tố kể trên ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
 • Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D. Khoảng cách tương đối giữa những gen là : AB = 2 cM, BC = 17 cM, BD = 6 cM, CD = 23 cM, AC = 15 cM. Trật tự đúng của những gen trên nhiễm sắc thể đó là : A. ABCD. B. CABD. C. BACD. D. DABC .
 • Ở một loài thực vật, triển khai phép lai P. thuần chủng thân cao, hoa đỏ đậm và thân thấp, hoa trắng, F1 100 % thân cao, đỏ nhạt. Cho F1 giao phấn với nhau, ở F2 có 101 thân cao, hoa đỏ đậm : 399 thân cao, hoa đỏ vừa : 502 thân cao, hoa đỏ nhạt : 202 thân cao, hoa hồng : 99 thân thấp, hoa đỏ nhạt : 198 thân thấp, hoa hồng : 103 thân thấp, hoa trắng. Diễn biến quy trình phát sinh giao tử đực và cái giống nhau. Cho những đánh giá và nhận định dưới đây về phép lai kể trên : ( 1 ). Tính trạng sắc tố hoa do những locut tương tác theo kiểu cộng gộp chi phối. ( 2 ). Quá trình giảm phân hình thành giao tử đực và giao tử cái ở F1 không xảy ra hiện tượng kỳ lạ hoán vị gen. ( 3 ). Cây có kiểu hình thân thấp, hoa hồng ở F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thi đời còn thu được về mặt triết lý 50 % cây thân thấp, hoa trắng. ( 4 ). Cây thân cao, hoa đỏ vừa ở F2 có 2 kiểu gen khác nhau. Số nhận định và đánh giá không đúng là : A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
 • Khi triển khai một phép lai giữa những giống gà, người ta thu được tác dụng sau : 1. Cho gà lông trắng x gà lông nâu thuần chủng thu được tỉ lệ 1 gà lông trắng : 1 gà lông nâu. 2. Cho gà lông trắng x gà lông trắng thu được tỉ lệ 13 gà lông trắng : 3 gà lông nâu. 3. Cho gà lông nâu x gà lông nâu thu được tỉ lệ 1 gà lông trắng : 3 gà lông nâu. Cho biết gen lao lý tính trạng nằm trên NST thường. Dựa vào tác dụng của những phép lai trên người ta đưa ra những Kết luận sau : a ) Gà lông trắng ở phép lai 1 có 6 kiểu gen khác nhau thỏa nhu yếu. b ) Phép lai 1 có 6 sơ đồ lai khác nhau thỏa nhu yếu. c ) Đời P. ở phép lai 3 có cùng kiểu gen. Tổ hợp đánh giá và nhận định đúng về những Kết luận là : A. ( a ) đúng, ( b ) đúng, ( c ) đúng. B. ( a ) sai, ( b ) đúng, ( c ) sai. C. ( a ) sai, ( b ) đúng, ( c ) đúng D. ( a ) đúng, ( b ) sai, ( c ) đúng .
 • Cách li địa lí có vai trò quan trọng trong tiến hóa vì : A. Cách li địa lí là nguyên do trực tiếp làm Open sự cách li sinh sản. B. Điều kiện địa lí khác nhau sản sinh ra những đột biến khác nhau dẫn đến sự hình thành loài mới. C. Điều kiện địa lí là nguyên do trực tiếp gây ra sự biến hóa trên khung hình sinh vật. D. Cách li địa lí giúp duy trì sự độc lạ về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa những quần thể gây nên bởi những tác nhân tiến hóa .
 • Giải thích nào dưới đây không đúng về sự hóa đen của loài bướm Biston betularia tại những vùng công nghiệp nước Anh vào cuối thế kỉ XIX ? A. Trong môi trường tự nhiên có bụi than, màu đen trở thành có lợi, nên bướm màu đen được tinh lọc tự nhiên giữ lại. Số thành viên màu đen được sống sót, con cháu ngày một đông và thay dần dạng trắng. B. Trong môi trường tự nhiên không có bụi than, màu đen là màu có hại bị đào thải. C. Bụi than của những nhà máy sản xuất phủ kín lên khung hình bướm, là nguyên nhân tạo sự hóa đen của những loài bướm ở vùng công nghiệp. D. Dạng đen Open do đột biến gen trội đa hiệu, vừa chi phối màu đen ở thân và cánh bướm vừa làm tăng sức sống của bướm .
 • Loại biến dị nào sau đây hoàn toàn có thể sẽ làm cho loại sản phẩm của gen bị đổi khác về cấu trúc ? A. Đột biến lệch bội. B. Biến dị thường biến. C. Đột biến gen. D. Đột biến đa bội .
 • Loài nào được coi là có họ hàng thân mật nhất với loài người ? A. Tinh tinh. B. Vượn C. Đười ươi. D. Khỉ Gôrila .
 • Ở một loài côn trùng nhỏ, đột biến gen A thành a. Thể đột biến có mắt lồi hơn thông thường, giúp chúng kiếm ăn tốt hơn và tăng năng lực chống chịu với điều kiện kèm theo bất lợi của môi trường tự nhiên, nhưng thể đột biến lại mất đi năng lực sinh sản. Theo quan điểm của tiến hóa văn minh, ý nghĩa của đột biến trên : A. Có lợi cho sinh vật và tiến hóa. B. Có hại cho sinh vật và tiến hóa. C. Có hại cho sinh vật và không có ý nghĩa với tiến hóa. D. Có lợi cho sinh vật và không có ý nghĩa với tiến hóa .

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 12 hay nhất

xem thêm

Phương pháp nào sau đây không thuộc công nghệ tế bào?

A. Dung hợp tế bào trần khác loài

B. Nhân bản vô tính cừu Đônly

Xem thêm: Công thức tính thể tích khối nón chuẩn kèm ví dụ dễ hiểu

C. Nuôi cấy hạt phấn, sau đó gây lưỡng bội hóa để tạo dòng lưỡng bội

D. Chuyển gen từ tế bào của sinh vật này vào tế bào của sinh vật khác.

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận