PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ADN VÀ ARN - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Dạng 1. Xác định trình tự nuclêôtitCho biết : Trình tự nuclêôtit trên một mạch của gen .Yêu cầu :

+ Xác định trình tự nuclêôtit trên gen (ADN).

Bạn đang đọc: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ADN VÀ ARN

+ Hoặc xác lập trình tự nuclêôtit ARN do gen phiên mã .– Cách giải :+ Xác định trình tự nucleotit trên mạch còn lại của ADN ( gen ) :Căn cứ nguyên tắc cấu trúc của ADN, những đơn phân của hai mạch link với nhau theo nguyên tắc bổ trợ :A link với T ; G link với X .+ Xác định trình tự nucleotit trên ARNCăn cứ chính sách quy trình phiên mã, phân tử ARN chỉ được tổng hợp từ mạch gốc của gen. Các đơn phân của mạch gốc link với những nuclêôtit môi trường tự nhiên nội bào theo nguyên tắc bổ trợA mạch gốc link với U thiên nhiên và môi trườngT mạch gốc link với A thiên nhiên và môi trườngG mạch gốc link với X môi trường tự nhiênX mạch gốc link với G môi trường tự nhiênVí dụ 1 : Một gen chứa đoạn mạch có trình tự nuclêôtit là. .. A – G – X – T – T – A – G – X – A. .. .Xác định trình tự nuclêôtit tương ứng trên mạch bổ trợ .Hướng dẫn giải bài tậpTheo NTBS những nuclêôtit trên gen link với nhau theo nguyên tắc A link với T, G link với XVậy : Mạch có trình tự :. .. A – G – X – T – T – A – G – X – A. .. .Mạch bổ trợ là :. .. T – A – G – A – A – T – X – G – A. . .Ví dụ 2 : Một gen chứa đoạn mạch bổ trợ với đoạn mạch mang mã gốc có trình tự nuclêôtit là :.. . A – G – X – T – T – A – G – X – A. .. .Xác định trình tự những ribô nuclêôtit được tổng hợp từ đoạn gen này .Hướng dẫn giải bài tậpKhi biết mạch bổ trợ => Xác định mạch gốc => xác lập ARN ( theo nguyên tắc bổ trợ )Giải– Theo NTBS : Các nuclêôtit trên gen link với nhau theo nguyên tắc A link với T, G link với XTrong quy trình phiên mã những nuclêôtit trên gen link với những nuclêôtit môt trường theo nguyên tắc :A mạch gốc link với U môi trường tự nhiênT mạch gốc link với A thiên nhiên và môi trườngG mạch gốc link với X môi trường tự nhiênX mạch gốc link với G môi trường tự nhiênTheo bài ra : mạch bổ trợ của gen :. .. A – G – X – T – T – A – G – X – A. .. .=> Mạch gốc của gen :. .. T – X – G – A – A – T – X – G – T. .. .=> ARN. .. A – G – X – U – U – A – G – X – A. .. .Lưu ý : Trình tự nuclêôtit mARN giống trình tự nuclêôtit của mạch bổ trợ ( Thay T bằng U )Dạng 2. Xác định trình tự nuclêôtit của gen ( ADN ) khi biết trình tự nuclêôtit của ARN .– Cách giải : Căn cứ nguyên tắc bổ trợ trên gen và quy trình phiên mã+ Xác định trình tự nuclêôtit trên mạch mang mã gốc của ADN ( gen )+ Xác định trình tự nuclêôtit trên mạch bổ trợ .— — — — — — — — — — — — — — — —Ví dụ : Phân tử mARN chứa đoạn mạch có trình tự nuclêôtit là. .. A – G – X – U – A – G – X – A. .. .Xác định trình tự nuclêôtit tương ứng trên gen .Hướng dẫn giải bài tậpmARN. .. A – G – X – U – U – A – G – X – A. .. .Mạch gốc :. .. T – X – G – A – A – T – X – G – T. .. .Mạch bổ trợ :. .. A – G – X – T – T – A – G – X – A. .. .Dạng 3. Xác định số nuclêôtit, số link hyđrô, chiều dài gen, số link peptit. . .Một số chú ý quan tâm :Virut, ADN chỉ có 1 mạch .Ở tinh trùng và trứng, hàm lượng ADN giảm 50% hàm lượng ADN trong tế bào sinh dưỡng .Ở kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau : hàm lượng ADN gấp 2 hàm lượng ADN ở những tiến trình khác .Giới thiệu 1 số ít công thức để giải bài tập

 1. Tính chiều dài gen : lgen = 3.4. N / 2
 2. N = 2 l / 3,4 = A + T + G + X = 2A + 2G

Xem thêm: Giải SGK Toán 7 Bài 1 (Cánh diều): Tập hợp Q các số hữu tỉ

 1. A = T ; G = X. => A + G = T + X
 2. % A = % T ; % G = % X. => % A + % G = % T + % X = 50 % .
 3. Số chu kì xoắn : ( C ) = N / 20
 4. Số bộ ba mã hóa = N / 6

6. Tính số axit amin :6.1. Số axitamin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp ( gen phiên mã 1 lần, 1 ribôxôm trượtt qua không lặp lại 🙂 : N / 6 – 16.2. Số axitamin môi trường tự nhiên phân phối trong dịch mã khi gen phiên mã 1 lần, 1 ribôxôm trượt qua không lặp lại :N / 6-26.3. Gen phiên mã k lần. Trên mỗi phân tử mARN tham gia dịch mã có n Ribôxômcùng trượt qua m lần. Số axit amin môi trường tự nhiên phân phối là : k. n. ( m + 1 ) ( N – 1 )6.4. Gen phiên mã k lần. Trên mỗi phân tử mARN tham gia dịch mã có n Ribôxômcùng trượt qua, lặp lại m lần. Số axit amin môi trường tự nhiên phân phối là :

 1. Số Liên kết hiđrô của gen : H = 2A + 3G ( lk )
 2. Khối lượng phân tử ADN ( gen ) : MAD N = N. 300 ( đvC ) .
 3. Số link phôtphođieste

9.1. Số link phôtphođieste trên một mạch = số link phôtphođieste trên ARN = N – 1 .9.2. Số link phôtphođieste trên cả phân tử ADN = 2N – 2 .

 1. Số gen con được tạo ra sau k lần tái bản : 2 k .
 2. Số gen con có 2 mạch trọn vẹn mới được tạo ra sau k lần tái bản : 2 k – 2 .
 3. Số nuclêôtit trong những gen con khi gen tái bản k lần : N. 2 k
 4. Số nuclêôtit thiên nhiên và môi trường cung ứng khi gen tái bản k lần : N. ( 2 k – 1 )
 5. Số nuclêôtit trên những phân tử mARN khi gen phiên mã k lần : k. N / 2
 6. Số link peptit trên chuỗi pôlipeptit = số axitamin trong phân tử prôtêin – 1
 7. Số nu từng loại từng mạch và cả gen :

A1 = T2 % A1 = % T2T1 = A2 % T1 = % A2G1 = X2 % G1 = % X2X1 = G2 % X1 = % G2=> A = T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2 + T2G = X = G1 + G2 = X1 + X2 = G1 + X1 = G2 + X2

 1. Phiên mã : ( Đơn phân của ARN là rNu )

– Gọi số nu từng loại của ARN là rA, rU, rX, rG thì– Theo NTBS :rA = Tmạch gốc. % rA = % Tmạch gốcrU = Amạch gốc. % rU = % Amạch gốc .rX = Gmạch gốc % rX = % Gmạch gốcrG = Xmạch gốc % rG = % Xmạch gốcVì Amạch gốc + Tmạch gốc = Agen = Tgen=> rA + rU = Agen = TgenrG + rX = Ggen = Tgen

 1. Khối lượng ARN : Ngen / 2. 300 ĐVC
 2. Số Lk hiđrô bị tàn phá : Hphá hủy = Hgen. ( 2 k – 1 ) .
 3. Số LK hiđrô hình thành : Hht = H. 2 k
 4. Số ribô nuclêôtit ( rNu ) môi trường tự nhiên cung ứng cho gen phiên mã K lần :

rAmt = rA. K = Tgốc. KrUmt = rU. K = Agốc. KrXmt = rX. K = Ggốc. KrGmt = rG. K = Xgốc. K

 1. Số link peptit được hình thành khi những axit amin link nhau = số phân tử H2O = số aa – 1 .

Mọi thông tin chi tiết về ôn thi khối B cũng như du học Y Nga, vui lòng liên hệ:

TỔ CHỨC GIẢI PHÁP GIÁO DỤC FLAT WORLD

Địa chỉ : Biệt thự số 31/32 đường Bưởi, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại liên hệ : 024 665 77771 – 0966 190708 (thầy Giao)

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Website : http://fmgroup.com/E-Mail : fmeducation@fmgroup.vn

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận